Glasgow                                           MTI/Illyés Tibor

Számozott birodalmak

Angela Merkel nem más, mint a negyedik német birodalom „szoft” végfelszámoló biztosa. Aki e feladatával párhuzamosan egész Európa felszámolási folyamatának megkezdését is feladatul kapta – írja Bogár László. A közgazdászt kérdezte a Présház.

2019. december 6.

 - Professzor úr, 1944-ben az angolszász szövetségesek azt fontolgatták, hogy a győzelem után egy mezőgazdasági Németországot alakítanak ki, békés német parasztokkal, akik nem indítanak háborúkat. Noha háborúkat nem indítanak, a Siemens, a BMW, a Mercedes, az Audi, a Volkswagen és seregnyi más ipari cég óriásit fejlődött, és nem agrár, hanem ipari nagyhatalommá tette az NSZK-t.

Összeesküvés-elmélet lenne-e, ha azt gondolnánk, hogy a propagandával előállított népességfogyás, majd a tömeges migráció a régi célhoz készített új terv szerint történik?

 

- A „második harmincéves háború” 1914-től 1945.-ig tartott. Ahogy az első harmincéves háború során 1618 és 1648 között az első német birodalmat számolták fel a világ „nem létező” urai, úgy a „második harmincéves háború” első szakaszában a második német birodalommal, a második szakaszában pedig a Harmadik Birodalommal tették ugyanezt. Az első német birodalom, vagyis a Német Római Császárság, a szakrális német nemzet foglalata volt, a második birodalom a németség modernitáskori állam-nemzetéé. A Harmadik Birodalom viszont a megalázott német nemzet elemi erejű és esztelen lázadási kísérlete volt, amit persze „diszkréten” végig segítettek a világ „nem létező” urai. Ahogy a büntető jog fogalmaz „előre megfontolt szándékkal, aljas indokból, különös kegyetlenséggel” vezették neki a megalázottsága okán joggal, de átgondolatlanul, következésképp rosszul és rossz irányba lázadó német nemzetet annak a nagy történelmi falnak, amelynek nekiütközve a jelek szerint végzetes sérüléseket szenvedett.

A teljes interjú:

Aracs, ősz

50 méteres

pillangó

Symphonia

alap

Szabó Szebasztián az 50 méteres pillangóúszás selejtezőjében a glasgow-i rövidpályás úszó Európa-bajnokságon 2019. december 7-én. MTI/Illyés Tibor

A Symphonia Alapítvány által fenntartott Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola miskolci tagintézményének rézfúvós növendékei az intézmény alapításának 5. évfordulója alkalmából tartott koncerten az Országház Vadásztermében 2019. december 7-én. MTI/Szigetváry Zsolt

„A keresztény világ legnagyobb hőse, Hunyadi János egyetemes volta az 1444. évi várnai csata után Kelettől Nyugatig új távlatokba ért, ami művelődéstörténeti értelemben hatalmas jelentőségű” – olvasható az Aracs őszi, jelképesen október 23-ai számában. A folyóirat főszerkesztőjének, Bata János Európa-érmes újságírónak tett föl kérdéseket a Présház.

2019. november 20.

- Főszerkesztő úr, Hunyadi János várnai csatájának egyetemes jelentősége című munkájában Diószegi György Antal budapesti művelődéskutató úgy fogalmaz: „Minden tankönyvben szerepelnie kellene, hogy a világtörténelem színpadán Hunyadi János volt a legdicsőségesebb keresztény hadvezér!” Miért félnek mind a mai napig Hunyadi Jánostól azok, akik gondosan kihagyják a tankönyvekből – és máshonnan is, ha tehetik – a legdicsőségesebb keresztény hadvezért?

- Azért, mert harminc évvel a kommunizmus bukása után a szellemi rendszerváltás még nem történt meg. Pontosabban szólva: szellemi rendszerváltás történt, csakhogy az egyik rosszat lecserélte a másik.

A kommunista internacionalizmus helyett most itt van a liberális kozmopolitizmus, ami éppen olyan kötelező tanítás történészek, irodalmárok, művészek és politikusok számára, mint ahogyan kötelező volt a nemzetközi proletariátus eszméje. Ezek az egykor volt kommunisták és az ő tanítványaik, minden híresztelés ellenére, még mindig többségben vannak azokon a helyeken és posztokon, ahol a nemzet sorsáról döntenek. 

Hogy lehet az, hogy Hunyadi János szobra 2019 nyarán, akkor, amikor a magyar-szerb kapcsolatok soha jobbak nem voltak, nem kerülhetett be Nándorfehérvár várába, a Kalemegdánra? A tudósítások szerint a vár műemléki védelem alatt áll, ezért oda semmit nem lehet elhelyezni, ami megbontaná az eredeti állapotot.

Kép: Dormán László

A teljes interjú:

Balassi-kardok

A magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjat, a Balassi Bálint-emlékkardot László Noémi kolozsvári költő és Vahram Martiroszjan örményműfordító veheti át 2020-ban – közölte az sajtóval a díj alapítója, Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke.

Az irodalmi elismerést a 24. alkalommal adják át 2020. február 14-én, Bálint napján Budán. Maga a díj egy középkori végvári szablya mintájára kovácsolt szálfegyver, melyet a bonyhádi Fazekas József fegyverkovács alkot.

A Kolozsváron élő László Noémi eddig tíz könyvet jelentetett meg, köztük számos verses kötetet Erdélyben. Saját műveinek alkotásán kívül angol és román irodalmat fordít, ezen művei is napvilágot láttak antológiákban, folyóiratokban és kötetekben, többek közt Pozsonyban és Budapesten. Két gyermek édesanyja, közéleti tevékenységében az erdélyi magyar irodalmi közösséget erősíti.

Vahram Martiroszján – akit kitüntetésre az észt Balassi-kardos műfordító, Sander Liivak ajánlott – három évtizede ülteti át anyanyelvére a magyar irodalom remekeit.

Ebben az évben a Balassi Kard Művészeti Alapítvány kérésére két Balassi-verset örményre fordított, és folyóiratban megjelentetett. Az egyik a Negyvennegyedik – Inventio Poetica: Grues Alloquitur, A darvaknal szól; a másik a Hatvanodik – Bécsi Zsuzsánnáról és Anna-Máriáról szerzette című alkotás – ezek az első Balassi-versek örmény nyelven.

Mindkét irodalmár örömmel vette hírt, s nagy megtiszteltetésnek tartja a XVI. századi európai költőóriás nevével fémjelzett kitüntetést.

Présház

Fenntartható...

Soha nem állt olyan sorsdöntő húsz-harminc év előttünk, mint ami ránk, különösen a mai fiatalokra vár. Ezek az évtizedek ugyanis meghatározzák a következő száz, de lehet, hogy ezer éveket is - hangoztatta Áder János köztársasági elnök szombaton a győri Révai Miklós Gimnáziumban pályaválasztás előtt álló diákoknak tartott klímaelőadásában.


Áder János - egykori középiskolájában - kísérlettel, fotókkal, grafikonokkal tarkított előadásában azt hangsúlyozta: mindenkinek, magánemberként és közösségként is tennie kell.
    Az államfő diákoknak tartott ötvenedik előadásában rámutatott: orvosként, mérnökként, közgazdászként, informatikusként vagy tanárként olyan kihívásokra kell majd hatékony, olcsó és fenntartható választ találniuk a hallgatóknak felnőttként, amelyek már most jelen vannak a világ mindennapjaiban. Ilyen az ivóvíz biztosítása, az energia-előállítás, -tárolás, vagy az aszály hatásainak kivédése.
    A feladat a körforgásos gazdaság megteremtése, ahol a keletkezett hulladékra nem szemétként, hanem nyersanyagként tekintünk - mondta.
    Kiemelte, hogy fontos egyéni lépés az is, ha kevesebb műanyagot használunk a mindennapokban, csökkentjük otthonunk hőmérsékletét, akár csak egy fokkal is, vagy egy liter vízzel kevesebbet fogyasztunk egy nap.
  

  A fenntartható szemléletet tovább adásával teszünk a bolygónk védelme érdekében, így van esély arra, hogy ne reménytelen helyzettel nézzenek szembe az unokáink. Fontos, hogy megőrizzük azt a természeti környezetet, ami most körbevesz minket - mondta.    

Áder János előadásában kitért arra is, hogy az üvegházhatású gázok koncentrációja még soha nem volt ilyen magas a légkörben az emberi faj megjelenése óta, mint ma. Ugyanígy a népesség növekedése sem volt még ilyen mértékű. Jelenleg mintegy 7,7-7,8 milliárd ember él a Földön, azonban 2050-re már a tízmilliárdhoz fogunk közelíteni - mondta.    Hangsúlyozta, hogy 1980 óta folyamatos a túlfogyasztás a bolygón, jelenleg az egy év alatt megtermelt mennyiség 1,7-szeresét fogyasztjuk el.

MTI/Krizsán Csaba

Weizsäcker üzenetei

Az atommag cseppmodelljét alkotta meg és egy a csillagok energiaciklusáról szóló elméletet is kidolgozott a német tudós. Carl Friedrich von Weizsäcker  12 éve hunyt el, 94 éves korában Söckingben. A közelmúltban könyvet adott ki róla Makovitzky József, a heidelbergi és a freiburgi egyetem professzora, és Komlósi László, a győri és a pécsi egyetem tanára. Makoviztky Józsefnek tett föl kérdéseket a Présház.

2019. november 10.

- Professzor úr, most megjelent könyvük címe Carl Friedrich von Weizsäcker, a fizikus, a bölcselő és a humanista. Hogyan szerezhetett valaki ennyi szellemi érdemet a nehéz huszadik században, német földön?

 

- Weizsäcker édesapja Koppenhágában volt diplomata. Fia, Carl Friedrich, 15 éves korában itt ismerte meg Werner Heisenberg professzort, aki ennek a koraérett gyermeknek a gondolkodásmódját életre szólóan meghatározta.  Iskoláit Wilhelmshavenben, Stuttgartban, Hágában, Bázelben, Koppenhágában és Berlinben végezte, majd 1929-től Berlinben és Lipcsében volt egyetemi hallgató,1933-ba Heisenbergnél doktoralt, majd 1936-ban, 24 évesen (!) nála habilitált.  

Az ifjú Weizsäckert sok minden érdekelte: jog, irodalom, filozófia, csillagászat, vallási kérdések és természetesen az atomfizika, amit magas szinten művelt.

Pályája töretlenül haladt előre. Mint írta: édesapja éleslátása és tanácsai megvédték a náci tanoktól. A hitleri érában édesapja továbbra is külügyi szolgálatban maradt, utolsó

szolgálati helye Rómában volt (lásd: Hochhuth: Helytartó című darabja).

- Carl Friedrich von Weizsäcker a nehéz időkben sem hagyta el hazáját, és segítette a tudományos fejlődést. Mi acélozta meg jellemét?

-Weizsäcker úgy gondolta, hogy helyén kell maradnia, hiszen sokakkal együtt nem gondolták, hogy Hitler a megszerzett hatalmat képes lesz megtartani. Sajnos tévedtek—, ahogyan a Nemzetközi Internationalé is! Másrészt, vérbeli kutató volt, aki a tudományt magánélete elé helyezte. 

Weizsäcker részt vett a német atombomba előállításával foglalkozó Urán Egyesület munkájában, majd támogatta az atomenergia reaktorokban történő alkalmazását. Életének egyik legnehezebb, nem egyértelmű korszaka volt ez, hiszen az atombombára vonatkozóan több szabadalmat jelentett be, ugyanúgy, ahogy édesapja a nácik szolgálatában részt vett a müncheni egyezmény (1938) megalkotásában is (így remélték elhárítani a közvetlen háborús veszélyt). 

 Carl F.  von Weizsäcker 1942-1944 Strassburgban lesz egyetemi tanár. 

Kép: medbiotech.aok.pte.hu/

A teljes interjú:

Fintelligence - a jövő

Megnyílt a pénzügyi ismeretek terjesztését elősegítő Fintelligence Pénzügyi Oktatási Centrum a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára elmondta: a bankszektornak meg kell tudnia tartani a pénzintézetek iránti bizalmat, amelyhez "pénzügyi tudásra, kultúrára és intelligenciára" van szükség. Neki tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

2018. november 17.

- Főtitkár úr,  Miskolc és Debrecen után Pécs a harmadik fintelligence központjuk. Mennyire érzékelhető, hogy már eddig is fejlesztették a pénzügyi tudást, kultúrát az új generáció tagjai között?

- Évről évre végeznek a pénzügyi tudással/kultúrával kapcsolatos felméréseket, melyek globálisan és Magyarországon is folyamatos, igaz a reményeinkhez képest lassú, fejlődést mutatnak. A felzárkózásban Magyarország az egyik legaktívabb, hiszen a Pénziránytű Alapítvány (alapítók: MNB, Magyar

Bankszövetség, Diákhitel Központ) mind az általános-, mind középiskolás diákok számára megfelelő tankönyvet készített és osztott szét. Az egyetemisták számára a Pénzügyi kultúra tantárgyhoz a Miskolci Egyetemen jegyzet készült, mely a Fintelligence Központok ajánlott irodalma. Az EMMI pedig pénzügyi és gazdálkodási témahetet hirdetett meg minden közoktatási intézmény számára, a Kormány pedig elfogadta a Pénzügyi tudatosság fejlesztési stratégiáját. 

Kép: MTI/Czeglédi Zsolt

A teljes interjú:

Interjú-

kötet

Harmincöt interjút készített Molnár Pál, a Présház főszerkesztője Bogár László közgazdász professzorral a hírportálon. Ezeket a beszélgetéseket adta ki kötetben a Kairosz a napokban:

Bálint nap

2020

A sok ezredéves múltban gyökerező magyar közműveltség rajongóinak, az európai életérzés iránt vonzódó fiataloknak élménykínáló alkalma az európai életérzés ünnepe, a Bálint napi Balassi-fesztivál. Az európai Balassi-folyamat kiindulópontja - a http://www.balassi.eu - pályázási lehetőséget nyit...A teljes pályázat.

Európa-

érem

A rangos újságíródíjat, az Európa-érmet az idén Bedő Zoltán erdélyi közíró, a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének elnöke kapta meg Budapesten.

Kép: Elekes Andor

17 éves késelt

tanárt

Pócs-

megyer

Macska a hóesésben a Pócsmegyerhez tartozó Surányban 2019. december 2-án. MTI/Mohai Balázs​​

Cardinal

Copia

Cardinal Copia (Tobias Forge) énekes a Ghost együttes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2019. december 3-án.

MTI/Mohai Balázs

Késelés  egy győri iskolában

A Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma épülete előtt elmondta, hogy egy 17 éves késelt meg egy 51 éves tanárőt.Az áldozatot több késszúrás érte, egyebek mellett a hátán, de sérült az alkarja is, amelyet később műteni kell.

A megyei főkapitányság emberölési kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást.
MTI/Krizsán Csaba

Lipics

Zsolt

Köles

Köles Ferenc Jourdain úr szerepében Moliere Az úrhatnám polgár című vígjátékának próbáján a Pécsi Nemzeti Színházban 2019. december 4-én.

MTI/Sóki Tamás

Lipics Zsolt, a filozófiatanár Moliere Az úrhatnám polgár című vígjátékának próbáján a Pécsi Nemzeti Színházban 2019. december 4-én.

MTI/Sóki Tamás

Széchenyi könyv.jpg

Emmy-

díj:

Gera

Marina

Gera Marina, az Örök tél című film színésznője Emmy-díjával a Magyar Filmlaboratórium épületében 2019. december 4-én. MTI/MARTON MONUS

Széchenyi könyv.jpg

Blanka

Mészáros Blanka, az év színésznője az Arany Medál díjak átadási ünnepségén a budapesti Bethlen Téri Színházban 2019. december 4-én. MTI/Kovács Attila

Hosszú,

arany

Az aranyérmes Hosszú Katinka a 200 méteres vegyesúszás eredményhirdetésén a glasgow-i rövidpályás úszó Európa-bajnokságon 2019. december 7-én. MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

 Borseregszemle XV.

Villányban a REDy házasítások versenyeztek a XV. Balassi-kard borseregszemlén. A testület elnöki tisztét Jekl Béla borász töltötte be. A Balassi Kard Művészeti Alapítványt Molnár Pál elnök képviselte. Tizenkét REDy versenyzett; e vörös  cuvée-k közül a Vinatus 2018-as bora bizonyult a legjobbnak, Kovács László alkotása lett a bajnokbor. Interjú

Molnár Pállal a Katolikus Rádióban: 

Kép: Nagy Gergely

Európát védő fiatalok

"Minden héten, minden nap, minden órában  - az illegális migránsokkal teli hajók elárasztják az európai vizeket. Invázió zajlik" - figyelmezteti a törvénytisztelő embereket a Defend Europe mozgalom. "Ez a hatalmas bevándorlás megváltoztatja kontinensünket. Elveszítjük biztonságunkat és életmódunkat, és fennáll annak a veszélye, hogy az európaiak kisebbségiek lesznek a saját európai hazájukban" - vetíti fel a jövő aggasztó képét a Defend Europe. A nemzetközi szervezet egyik szóvivőjének, Martin Sellnernek tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

2017. augusztus 7.

- Szóvivő úr, az Önök mozgalmát jogi fenyegetések is érik. Van-e megfelelő agytröszt a jogi védekezéshez?

 

- Igen, természetesen. Elvünk: Mindig ragaszkodj a törvényhez. A Defend Europe küldetése azért is sikeres, mert kezdettől fogva a mai eseményekig minden akciónk és cselekedetünk száz százalékig a törvényesség határain belül mozog.

- A migráció mögött az alvilág áll. Embercsempészek Afrikában. Korrupt politikusok Európában. Milyen kockázattal néznek szembe a Defend Europe aktivistái?

A teljes interjú:

Terrista vagyok? - ezzel a címmel írt nyílt levelet Martin Sellner 2019. április 1-jén, miután hazájának hatósága zaklatta:

Migrációs sokk

A tömeges migráció sokként érte az európai társadalmakat, s Magyarországnak is komoly veszéllyel kellett szembe néznie. Harrach Péternek, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetőjének tett föl kérdéseket a Présház Hírportál

2018. július 29.

 

- Frakcióvezető úr, legnagyobb vagyonunk a szuverenitás. A brüsszeli szélsőség azonban - mint a kormányfő fogalmazott - "elmoszkvásodik." A civil Magyarország mit tehet azért, hogy a közhatalmat megerősítse a magyarok biztonságának megvédésében?

 

- Egy ország akkor tudja szándékait a nemzetközi porondon érvényesíteni, ha kormánya erős legitimációval rendelkezik, közvéleménye pedig az adott kérdésben egységes. Ma Magyarországon a bevándorlás ügyében mindkettő adott. Az Európai Unióban nincs még egy kormány, amelyik demokratikus körülmények között harmadszor is kétharmados támogatással került hatalomra. A magyar lakosság túlnyomó többsége pedig elutasítja a tömeges bevándorlást. Mindkét esetben a „civilek” szándéka érvényesült. A civilek szervezetei – természetesen a valódi civilekre gondolok – a hazai és nemzetközi fórumokon hallatva hangjukat erősíteni tudják a kormány önvédelmi tevékenységét.

 

- A V4-ek együttműködése ellen szintén támadást indított a brüsszeli 

szélsőség. Egy kancellár az oszd meg és uralkodj

fortéllyal is kísérletezett. Az Önök pártja mit tesz azért, hogy a V4-ek egysége fennmaradjon, sőt tovább erősödjön?

- Uniós küzdelmeinkben leghatékonyabb fegyverünk a V4-ek egysége. Ez az erő alkalmi partnerekkel kiegészítve képes arra, hogy megakadályozzon támadásokat, és keresztülvigyen kezdeményezéseket. Ezen túl a régió hosszú távú együttműködése is nemzeti érdek. A KDNP nemcsak támogatja a kormányzat V4-es törekvéseit, de a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes személyén keresztül közvetlenül befolyást gyakorol a szomszédságpolitikára és történelmi gyökerekkel rendelkező kapcsolataink ápolására.

 

- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi

folyamat jelmondata. Önök milyen művelődési kezdeményezésekkel érik el, hogy a magyar emberek hazafisága erősödjön?

Kép: MTI Fotó: Soós Lajos

A teljes interjú:

 Szajkó

Eszme

Össze-

esküvés-

gyakorlat

Putyin megfogalmazása szerint a liberális eszme azt vélelmezi, hogy "semmit nem kell csinálni, a migráns büntetlenül gyilkolhat, fosztogathat, nemi erőszakot követhet el, mivel tiszteletben kell tartani az őt migránsként megillető jogokat".
    A liberális eszme azonban elavulttá vált, mivel szembekerült a népesség túlnyomó többségének érdekeivel - mondta az orosz elnök. MTI

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

,,Az egész világon szembe kell néznünk egy masszívan egységes és könyörtelen összeesküvéssel, amely elsősorban rejtett módszerekkel növeli a befolyási övezetét: beszivárgással a megszállás helyett, felforgatással a választások helyett, megfélemlítéssel a szabad döntés lehetősége helyett, inkább éjszakai gerillákkal, mintsem katonákkal nappal." (J. F. Kennedy, az USA elnöke, 1961)

(Megölték:  1963november 22-én.)

Kép: imgur.com

Borbíráló-

terem

Roosevelt-

terem

balassi.eu.jpg

Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke a XV. Balassi-kard borseregszemlén Villányban 2019. október 5-én.

Kép: Nagy Gergely

Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház Roosevelt-termében

2019. május 13-án.

MTI/Koszticsák Szilárd

Szajkó (Garrulus Glandarius) a hóesésben a Pest megyében 2019. december 2-án. MTI/Kovács Attila

A lélek önvédelme

„A korszellem valójában egy láthatatlanul kifeszülő és szabályozó 

véleményháló. Ma ez az internetes világhálóban tetten érhető félelmetes valóság. Ömlik az információ, elvesztek a kollektív viszonyítási támpontok, nincsenek 

többé kőbe vésett törvények a fejünkben” – írja cikkében Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszichológiatudomány 

kandidátusaprofessor emerita. Neki tett föl

kérdéseket a Présház.

- Professzor asszony, a mai értékvilág csúcsára a kereszténység parancsolatai helyett a pénz és azok birtokosainak követelései kerültek. Aki más hiten, azaz világnézeten van, azt elsöpri a szellemi erőszak. Önnek mi ad erőt, hogy ennek a terrornak ellenálljon?

 

- Sokan vagyunk azonos hiten, Ők az én láthatatlan vagy éppen általam jól ismert olyan megerősítőim, szövetségeseim, akikkel együtt  kiállunk az élettörvény mellett, elfogadjuk a tízparancsolatot, mint kereszténységünk morális talapzatát.  A mi életünkben   a szocializáció során  már sejtjeinkbe égett a tízparancsolat. Közülünk számosan már nem formálisan vallásosak, hanem „a maga módján vallásosak”, ahogyan ezt Kopp Mária „Magyar lelkiállapot” 2008-as szerkesztett kötetének egy tanulmányából ismertem meg magam is. A keresztény /vagy protestáns keresztyén/ vallásgyakorlatában egykor meggátolt, megfélemlített nagyszülők, a hitéletet nem gyakorló fiatalok már csak az eredendő spirituális szükségletet hordozzák magukban, azzal a sejtéssel, hogy „valamilyen szervező erőnek lennie kell” más valóságszinten is, ami által az Univerzum fenn és lenn analóg törvények által irányított rendben működik. Egy fiatal informatikus szerint:”kell lennie egy legelső és legfőbb rendszergazdának”.

A Magasabb Intelligencia név is Istent jelöli. Carl Gustav Jung 120 évvel ezelőtt azt állította,, hogy „mindenkinek van egy istene, akiben/amiben hisz. Kinek az Úristen, kinek a pénz, kinek a gyomra, s.i.t.” Vigyázzunk, kit állítunk az életünk vezérlő csillagának helyére. Nekem ők is láthatatlan szövetségeseim, akik életben hagyják magukban a legfelső erő iránti hitet, gyakorta az Ő keresését. Az ember bio-pszicho-szociális és spirituális lény. Aki a legfelső dimenziót materializálja,   „forintosítja”, az magát az élettörvényt pusztítja, akár tud róla, akár nem.

 Nincs kétségem viszont, hogy a sok irányból pusztított és az önvédelmébe belefáradt emberi hitek gyengesége, a keresztény életvezetési hitrendszer tanításának-tanulásának hiánya a kereszténység nagyfokú belefáradását eredményezte, ezt látom magam körül sokfelé. Ezért is tartom fontosnak, hogy minden módon erősítsük a  keresztény tanítások beültetését az ifjú szívekbe, hiszen ezek Európa megtartó erői minden más, esetleg erőszakosan behatoló  hitéleti erővel szemben. Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz, mondotta Schumann az Unió alakulásakor. Vigyáznunk kell európaiságunkra, közös identitásunkra. Építsünk úgy templomokat, mint őseink, ahol a szentség oltalma védelmezi hitünket és életünket, ahol megszilárdíthatjuk összetartozásunkat és tovább adhatjuk az életet oltalmazó  törvényeket.

A teljes interjú:

 

Abe Sinzó

A második világháború lezárása óta meg nem kötött békeszerződésről kezdett tárgyalást Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnök és Abe Sindzó japán kormányfő.

MTI

Georgieva

Krisztalina Georgieva, az IMF új vezetője kiemelte, hogy két éve a világgazdaság összehangolt föllendülésben volt, közel 75 százaláka emelkedő trendben. Ma viszont a világgazdaság 90 százaléka esetében alacsonyabb növekedéssel számolnak.

Kép: wikipedia.org

Boris

Róth Miksa

remekműve

Pesten

A  100 éves házak rendezvénysorozat egyik fölfedezése: Róth Miksa lappangó remekműve egy Rákóczi téri lakásban.

Kép: Molnár Fatime

Contemporary Art

"A kortárs képzőművészet a jelen kulturális kincse, a ma emberének üzen a jövőről és az örök értékekről."

 Tél

 Gera Marina színésznő az Örök tél című filmben nyújtott alakításáért kapott Emmy-díja a Magyar Filmlaboratórium épületében 2019. december 4-én. MTI/MARTON MONUS

Boris Johnson az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. A volt brit külügyminisztert, London egykori polgármesterét II. Erzsébet királynő bízta meg kormányalakítással.

MTI/Balogh Zoltán

Powell,

Fed

Képző-művészet

Európa-érem

 Harács

Jerome Powell, a jegybank szerepét ellátó szövetségi tartalékrendszer (Fed) elnöke. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed május 1-jén véget ért kétnapos kamatdöntő ülésének szerdán közzétett jegyzőkönyve szerint a Federal Reserve monetáris politikája továbbra is "türelmes" marad, figyelembe véve a pénzügyi, gazdasági feltételek alakulását, azonban a jelek szerint egy ideig nem számítanak kamatmódosításra.

MTI

Kép: wikipedia.org

Li

Kö-csiang

A kínai fejlesztési bank kétmilliárd eurót nyújt kelet-közép-európai programok finanszírozására a térség és Kína együttműködésének keretében - jelentette be Li Kö-csiang kínai kormányfő Budapesten

Kép: wikipedia.org

Karácsony Gergely főpolgármesterként havonta bruttó 1 490 745 forintot vihet haza költségtérítéssel együtt, öt helyettese – Gy. Németh Erzsébet (DK), Tüttő Kata (MSZP), Kiss Ambrus, Dorosz Dávid (Párbeszéd), Kerpel-Fronius Gábor (Momentum) – bruttó 1 341 705 forinttal gyarapodik minden hónapban. Mandiner

 Székely

A Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében című háromnapos budapesti konferencia megnyitóján a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen átadták a magyarság ügyével és sorskérdéseivel foglalkozó, európai szellemiségben alkotó újságírókat elismerő

Európa-érmet, amelyet az idén Bedő Zoltán erdélyi újságíró, közíró, a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének elnöke kapott meg. Képünkön Bedő Zoltán Európa-érmes székely újságíró és Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke.

Elekes Andor felvétele

Pavlics

Ferenc

Pavlics Ferenc a NASA 

holdjárművének atyja. Járművei a Marsot is meghódították. A magyar mérnök 1956-ban a forradalom után, november végén a feleségével együtt hagyta el az országot. Útja Amerikába, New Jerseybe, végül Santa Barbarában telepedett le. A magyar tapasztalatok sokat segítették a munkáját. 

Kép: wikipedia.org

A magyarok fővárosába érkezik a nagy-britanniai STOMP együttes. Ennek időpontja 2020. január 9-11. A magyar közönséget a Budapesti Kongresszusi Központba várják. A muzsikusok a legutóbb 2010-ben fordult meg Budapesten. A sajtó szerint egy legendás előadás 26 évvel ezelőtt került színpadra Brightonban, Luke Cresswell, dobos és reklámfőnök és a briliáns eszű Steve McNicholase rendező munkája révén kreálódott.  Közös erőfeszítéseiket 1981-ben indították, akkor a Pookiesnackenburger-el dolgoztak. Együttes képernyős alakításaik a mai Stompot alapozták meg.

Haydn -

Müpa

Müpa, 2020. március 4. szerda
19:30 — 22:00

 •  Werner: Három fúga a Hat fúga című sorozatból - Haydn közreadása

 •  Pleyel: B-dúr oktett

 •  Haydn: C-dúr csellóverseny, Hob. VII b:1

 •  Haydn: C-dúr („A szórakozott”) szimfónia, Hob. I:60

Magyar-magyar

kapcsolat

A portugáliai Fatimában ülésezett május 4-6. között a diaszpórában élő magyarok egyik legfontosabb ernyőszervezete, a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ). A közgyűlésen részt vett Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Neki tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.
2018. május 11.

- Államtitkár úr, ön fontos feladatnak nevezte az évtizedek óta kint élők és az újonnan kivándorlók közti összeköttetés kialakítását.

Ezt nehezíti, hogy a mostanában kivándorlóknak munkahelyük az első, hétvégi programjaikban nemigen szorítanak helyet a kapcsolatkeresésre a régóta kint élőkkel. Az anyaországból miként lehet a kapcsolatfelvételhez lökést adni?

- Valóban létező jelenség, hogy az újonnan kivándorolt magyarok és az évtizedek óta kint élők között nem túl erős a kapcsolat. Ez nem is annyira meglepő, ha belegondolunk, mennyire más típusú közösségekről van szó: az utóbbi években kivándoroltak – akik elsősorban fiatalok vagy középkorúak – a jobb élet reményében hagyták el hazájukat, tanulmányok folytatása vagy munkavégzés céljából, önszántukból. Egészen más a helyzet azokkal a

magyarokkal, akik például 1956 után menekülni kényszerültek és a nyugat-európai országokban vagy a tengerentúlon leltek új hazára. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ő köreikből nagyobb az érdeklődés a különböző, az anyaország által is támogatott, magyarságtudatot erősítő közösségi programok iránt. A Magyar Kormánynak, benne kiemelten a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak első számú célja, hogy támogassa és megerősítse a magyar közösségeket, éljenek bárhol a világon: hozzájáruljon ahhoz, hogy a különböző okokból határon kívül rekedt vagy kivándorolt magyarok abban az országban váljanak boldog és sikeres tagjaivá a magyar nemzetnek, ahol élnek. Ez igaz a diaszpórában élő magyarságra is. Ezért vezettük be az egyszerűsített honosítási eljárást, amelynek köszönhetően a határon túli magyarok is magyar állampolgárok lehetnek.

A teljes interjú:

Keresztény Farsang  2020

2020. FEBRUÁR 22. SZOMBAT, 19:00
Erkel Színház, Budapest

 • Karmester » Kocsár Balázs főzeneigazgató

 • Közreműködik a Magyar Nemzeti Balettintézet, a Magyar Nemzeti Balett, a Magyar Állami Operaház Zenekara, Énekkara és Gyermekkara.

 

Fehérvári advent

Az ünnepi díszbe öltözött belvárosban a négy adventi hétvégén rangos előadók szórakoztatják a járókelőket, a hétköznapokon pedig a város óvodásai, kisiskolásai adnak műsort az adventi színpadon. A Városháza udvarán felépített betlehem előtt felidézhetjük a bibliai történetet. A forralt bor illatú vásári forgatagot képeskönyvbe illő művészeti installációk színesítik, a város karácsonyfája körül kisvonat zakatol. Adventi kuckó várja a családokat.

2019. XI. 30. - XII. 22.

A Magyar Nemzeti Bank 2018. június 22-én „Egri vár” megnevezéssel 10 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki az egri Dobó István Vármúzeum és a Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja jóvoltából.

MNB

Dobó Istvánt 17 évvel a várvédés után felségsértésért letartóztatták Bécsben.

Bér-

gyilkos

A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai D. Cs. magyar és szerb állampolgárságú férfi, bérgyilkos fegyverének keresésén a budai Várnál 2019. november 23-án. A férfi Budapesten 2018. szeptember 20-án egy kétes hírnevű  vállalkozóval, V. Lászlóval végzett egy parkolóban. A férfit térdre kényszerítette, majd fejbe lőtte. MTI/Mihádák Zoltán

Falathová

Hírek az európai művelődési  életből

Béke világnapja Január 1. 1967 óta a Katolikus Egyház ünnepe (World Day of Peace). 2000. január 1-jétől az ENSZ kezdeményezésére világi ünnepként is számos országban békevilágnapot tartanak, kezdetben One Day in Peace („egy nap békében”), a Föld lakói egyetlen nagy családot alkotnak a békéért)

Wagner-

napok

2020

A Budapesti Vonósok 2020. január 7-én délután 5 órától párbeszédre invitálják a közönséget a BMC Házba. Olyan csemegéket kínálnak, mint Schönberg fiatalkori keringőfüzére, a Bach fiúk zenekari muzsikája, a modern magyar zene nagy klasszikusainak darabjai, vagy az új nemzedék képviselői közül Varga Judit, Balogh Máté és Brandenburg Ádám kompozíciói.

AGEN
DA
PEST
BUDA

SLIPKNOT 2020/ FEBRUÁR/ 04, 19:30 önség mindig a világ legjobbjai közül való.” A Slipknot 17 európai országban fog fellépni, ezen belül csak az Egyesült Királyságban nyolc koncertje lesz majd. A csapat visszatér hozzánk, és 2020. február 4-én ad koncertet a Budapest Arénában!

A Judas Priest 1969-ben alakult az angliai Birminghamben, amelyet sokan tartanak a heavy metál bölcsőjének. Ez a fantasztikus zenekar 2020. július 13-án a Budapest Arénában lép fel vadonatúj show-jával!

Mely könnyen futja el a gaz a mezőt; midőn a nemesebb plántát csak az emberi munka s gond nevelheti.

Széchenyi István: Lovakrul

Wagner napok a magyarok fővárosában: 2020 sem múlhat el A nibelung gyűrűje tetralógia nélkül – Hartmut Schörghofer rendezése: friss koreográfiával, újraértelmezett színpadi mozgással. Világklasszis énekesek tűnnek fel a négy este szereplői között. Itt lesz például Johan Reuter, Haja Zsolt, Schöck Atala, Stefan Vinke, Gerhard Siegel, Walter Fink és Irene Theorin is. A fesztiválra A nürnbergi mesterdalnokok fejedelmi ráadása és Waltraud Meier dalestje teszi fel a koronát.

Wagner: A Rajna kincse - 2020. június 18.

Szerintem szinte száz százalékig a magyaroknál van az igazság. A szlovákok totális hazugságot interpretálnak a mai napig, és nagyon csalódott voltam, amikor erre rájöttem. Ha legalább igyekeznének egy kicsit közelíteni az álláspontjukat a valósághoz, és felelősséget vállalnának a múltbeli dolgokért, lenne esély megbékélésre, és kialakulhatna valamiféle partneri viszony - mondja Zuzanna Falathová.

magyarhirlap.hu

Kép: Bodnár Patrícia

Globális adatok

Présház.Eu

Európai művelődési, művészeti hírportál

Kiadó, főszerkesztő:

Molnár Pál

A fényképek Dormán László,  Elekes Andor,

Molnár Csenge-Hajna

és az MTI alkotásai

Szerkesztőség:

Budapest

NMHH: CE/16336-2/2015

 

A Présház

Hírportál

archívuma

2015-16

A Présház

Híportál

archívuma

2017

© 2023 by Strategic Consulting. Proudly created with Wix.com

Présház.Eu hírportál

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (GDPR)

 

Név: Présház.Eu hírportál

Főszerkesztő: Molnár Pál

 

Tevékenység:

 

A Présház.Eu hírportál az európai művészettel összefüggő kulturális, közéleti, gazdasági és sporteseményekről tájékoztatja olvasóit. Jelmondata: Présház – európai dimenzió.

 

 

Interjúk készítése

 

A Présház.Eu hírportál  bevonja az alkotásba a magyar művészeti, gazdasági, köz- és sportélet európai szellemiségű szereplőit.

 

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 

A Présház.Eu hírportál mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Présház.Eu hírportál adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek az előírásoknak megfelelőek.
A Présház.Eu hírportál fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató későbbi megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő idejében értesíti az érintetteket.
Ha kérdés merülne föl jelen szabályzathoz kapcsolódóan, a hírportál megválaszolja.
A Présház.Eu hírportál elkötelezett együttműködő társai személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A Présház.Eu hírportál a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Ha megkeresné hírportálunkat, kapcsolatba léphet az adatkezelővel, Molnár Pállal.
A portál bejegyzési száma: NMHH: CE/16336-2/2015

 

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 • Vezetéknév

 • Keresztnév

 • E-mail cím

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

E-mail cím

Az e-mail cím fontos az együttműködő társak értesítéséhez

Név

A felhasználó nevének kezelése azért szükséges, hogy azonosítani tudjuk

egy-egy jelzés ügyében

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A felhasználó hozzájárulása, amelyet elektromos levélben történő jelzéssel ad meg nekünk.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A felhasználó adatait addig kezeljük, ameddig a felhasználó nem kéri az adatok törlését

 

 

TECHNIKAI ADATOK

 

A Présház.Eu hírportál az adatokat papír alapú tömbben tárolja. Ezekhez csak a főszerkesztő – az adatkezelő – fér hozzá.

 

A Présház.Eu hírportál az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Az együttműködő társak jogainak védelme.

Kapcsolattartás.

 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

 

A Présház.Eu hírportál tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a társakat.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

 

Személyes adatokat a Présház.Eu hírportál nem értékesít, harmadik fél számára nem ad ki.

 

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

 

 

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes hozzáférést kapjon.

 

HELYESBÍTÉS JOGA

 

Az érintett kérheti a Présház.Eu hírportál által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Preshaz.Eu hírportál késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

 

 

Legutolsó frissítés: 2018. május 24.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Mezőkövesd

Budu Zivzivadze (b), a Mezőkövesd Zsóry FC és Florent Hasani, a Diósgyőri VTK (j) játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójában játszott mérkőzésen a mezőkövesdi stadionban 2019. december 7-én. Mezőkövesd-Diósgyőr 0-1. MTI/Vajda János