Sándor-palota                                 Elekes Andor felvétele

Anyanyelvünk napja

Gálaműsorral ünnepel az idén is a magyar nyelv napja alkalmából az Anyanyelvápolók Szövetsége november 13-án a fővárosi Pesti Vigadóban. Az Anyanyelvápolók Szövetsége alelnökének, Balázs Géza nyelvész professzornak tett föl kérdéseket a Gondola.

2019. november 11.

 

- Alelnök úr, a magyar nyelv napján adják át a szervezet 2019-es elismeréseit, a Lőrincze Lajos-díjat, az Arany Kazinczy-díjat, a Maróti István-emlékérmet és a Deme László-díjat. Hogyan emelkedett ezen díjak rangja az eltelt években?

- A Lőrincze-díj a legrégibb, Lőrincze tanár úr halála után (1993) alapította az Anyanyelvápolók Szövetsége.

A nyelvművelés cselekvő résztvevői kaphatják meg – ma már több mint harmincan vannak, s bizony évről évre törjük a fejünket, hogy kinek adhatnánk még, mert már nem nagyon vannak, akik megérdemelnék, és ne kapták volna meg. Idén a 100 éves Láng Miklósé a díj. A Deme László-díj a 40 év alatti, jelentős tudományos és nyelvművelő munkásságot felmutató szakembereknek szól; itt is nagyítóval kell keresni az arra érdemeseket, holott az összeg elég vonzó (1 millió Ft). A Maróti István-emlékérmet az Anyanyelvápolók Szövetségének egykori fáradhatatlan, önzetlen főtitkárának emlékére alapítottuk – elsősorban a közösségi munkában kiváló munkatársaknak adjuk.

- Ezen a napon kihirdetik a Magyar Nyelv Múzeuma Írj levelet Kazinczy Ferencnek!, valamint az Anyanyelvápolók Szövetsége országos pályázatának elismeréseit. Miképpen fokozódott az érdeklődés ezen kezdeményezéseik iránt?

- A kezdeményezés a Magyar Nyelv Múzeumáé!

A lényege: adjuk vissza a kézírás hitelét, jelentőségét, tudatosítsuk, hogy van értelme még a kézírásnak. Elsősorban fiataloknak szóló pályázat. 

- A Benedek Elek és Kányádi Sándor emlékének szentelt gálán mesemondó versenyek kiemelkedő magyarországi és határon túli szereplői, valamint a Cédrus Táncegyüttes és a Zagyva banda zenekar lép fel. A tizenéveseknek mekkora élményt ad ezen művészek produkciója?

- A magyar nyelv napi gála a Pesti Vigadóban évek óta egy nagyszabású, egyszeri és az egész Kárpát-medencére kiemelkedő kulturális esemény. Csodálatos volt, amikor a fiatalok Arany János verseit szólaltatták meg vagy Mátyás-meséket mondtak, idén mese- és versmondó versenyek győztesei jönnek el Budapestre bemutatni nyertes előadásukat. 

- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. Önök 2011 óta emlékeznek meg ünnepi gálával arról, hogy 1844. november 13-án fogadták el a magyar nyelvet hivatalossá, azaz államnyelvvé tévő törvényt. Miképp segíthetők hozzá fiataljaink ezen XIX. századi hatalmas eredmény és siker létrehozóinak fölfedezéséhez?

- A magyar nyelv napjának célja a magyar nyelv, s általa szülőföldünk, hazánk, kultúránk megszerettetése, tudatos kötődés kialakítása. A gála kiemelkedő, ünnepi esemény.

A teljes interjú: 

Weizsäcker üzenetei

Az atommag cseppmodelljét alkotta meg és egy a csillagok energiaciklusáról szóló elméletet is kidolgozott a német tudós. Carl Friedrich von Weizsäcker  12 éve hunyt el, 94 éves korában Söckingben. A közelmúltban könyvet adott ki róla Makovitzky József, a heidelbergi és a freiburgi egyetem professzora, és Komlósi László, a győri és a pécsi egyetem tanára. Makoviztky Józsefnek tett föl kérdéseket a Présház.

2019. november 10.

- Professzor úr, most megjelent könyvük címe Carl Friedrich von Weizsäcker, a fizikus, a bölcselő és a humanista. Hogyan szerezhetett valaki ennyi szellemi érdemet a nehéz huszadik században, német földön?

 

- Weizsäcker édesapja Koppenhágában volt diplomata. Fia, Carl Friedrich, 15 éves korában itt ismerte meg Werner Heisenberg professzort, aki ennek a koraérett gyermeknek a gondolkodásmódját életre szólóan meghatározta.  Iskoláit Wilhelmshavenben, Stuttgartban, Hágában, Bázelben, Koppenhágában és Berlinben végezte, majd 1929-től Berlinben és Lipcsében volt egyetemi hallgató,1933-ba Heisenbergnél doktoralt, majd 1936-ban, 24 évesen (!) nála habilitált.  

Az ifjú Weizsäckert sok minden érdekelte: jog, irodalom, filozófia, csillagászat, vallási kérdések és természetesen az atomfizika, amit magas szinten művelt.

Pályája töretlenül haladt előre. Mint írta: édesapja éleslátása és tanácsai megvédték a náci tanoktól. A hitleri érában édesapja továbbra is külügyi szolgálatban maradt, utolsó

szolgálati helye Rómában volt (lásd: Hochhuth: Helytartó című darabja).

- Carl Friedrich von Weizsäcker a nehéz időkben sem hagyta el hazáját, és segítette a tudományos fejlődést. Mi acélozta meg jellemét?

-Weizsäcker úgy gondolta, hogy helyén kell maradnia, hiszen sokakkal együtt nem gondolták, hogy Hitler a megszerzett hatalmat képes lesz megtartani. Sajnos tévedtek—, ahogyan a Nemzetközi Internationalé is! Másrészt, vérbeli kutató volt, aki a tudományt magánélete elé helyezte. 

Weizsäcker részt vett a német atombomba előállításával foglalkozó Urán Egyesület munkájában, majd támogatta az atomenergia reaktorokban történő alkalmazását. Életének egyik legnehezebb, nem egyértelmű korszaka volt ez, hiszen az atombombára vonatkozóan több szabadalmat jelentett be, ugyanúgy, ahogy édesapja a nácik szolgálatában részt vett a müncheni egyezmény (1938) megalkotásában is (így remélték elhárítani a közvetlen háborús veszélyt). 

 Carl F.  von Weizsäcker 1942-1944 Strassburgban lesz egyetemi tanár. 

Kép: medbiotech.aok.pte.hu/

A teljes interjú:

Kontrázott a való

Bogár László szerint Merkel német kancellár szokatlan nyíltsággal jelentette ki, hogy a migránsok integrálására tett „multikulturális” kísérlete kudarcot vallott. Bogár László közgazdász professzornak tett föl kérdéseket a Présház.

2019. november negyedike


- Professzor úr, a német kancellárnak már több éve is felszínre bukott ilyen beismerése, aztán teljes csend következett. Vélhetően csak pszichés megingás rejlik az efféle beismerések mögött, vagy politikai stratégia is megbújik a háttérben?

 

- A válasz megtalálásához abból kellene kiindulnunk, hogy Angela Merkel Helmuth Kohl mellett a leghosszabb ideig hivatalban lévő német kancellár a második világháború óta eltelt most már lassan hetvenöt év során. Sőt 1871-től a „Második Birodalom” létrejötte óta sem volt rajtuk kívül senki ilyen hosszú ideig ebben a pozícióban. Kivéve persze az „örök győztest”, Otto von Bismarck herceget, aki egészen pontosan tizenkilenc éven át töltötte be a kancellári tisztet. Drámai módon jelzi a Második Birodalom elnyúló haldoklását, hogy 1917 és 1933, vagyis Adolf Hitler kancellárrá választása között eltelt tizenhat év során összesen tizennyolc kancellár váltotta egymást. Mindennek nyomán akármit is gondoljunk Angela Merkelről, abban biztosak lehetünk, ez történelmi teljesítmény, és, hogy megnyilvánulásai mögött mindig átgondolt politikai stratégia húzódik meg. Már az 1999-es hatalomra jutása is arról tanúskodott, hogy végtelen becsvágyó ambícióinál csak a nagypolitikai sakkjátszmákban való virtuóz jártassága nagyobb.

A magyar vicc pontosan reagál is erre, amikor a kérdésre, hogy de miért csinálja ezt és ezt MERKEL, azt a választ adja, hogy MERT KELL. Vagyis a kancellárasszonyt legfőképpen egy „dolog” befolyásolja, az a bizonyos „nem létező világerő”, vagyis globális hatalmi szuperstruktúra, amely uralomra segítette, mindmáig ott tartja, és amely döntött arról is, hogy 2021-ben át kell adnia a helyét. (A választók akaratáról most még nem ejtenék szót, mert erre majd még visszatérünk.)

Hogy kinek fogja átadni a hatalmát, az a kérdések kérdése, mert a poszt-Merkel korszak valószínűleg Németország legnehezebb éveit, talán évtizedeit hozza majd magával, így aztán nagyon nem mindegy, hogy Európa vezető birodalma milyen irányba fordul majd. És ezt az irányt a Merkelt követő kancellár személye elég pontosan megmutatja majd. Bár számos jel utal arra, hogy Merkel fizikailag és mentálisan is elfáradóban van, ami nem igazán meglepő, de az biztosra vehető, hogy megnyilvánulásai mindig nagyon alaposan átgondolt stratégiára épülnek.

A teljes interjú:

Világfelforgatás

Nyilvánosságra hozták 702 tudós és szakember EURÓPAI ÉGHAJLAT-NYILATKOZATÁT, amelyet az ENSZ-nek küldtek meg. A nyilatkozatot Magyarországról ketten írták alá: 1. Király József vegyészmérnök és Szarka László geofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Az akadémikusnak tett föl kérdésekt a Gondola.

- Professzor úr, Önök tudósok azt írták az ENSZ-nek, hogy a jelenlegi klímapolitika értelmetlen, és súlyosan aláássa a gazdasági rendszert. Kiknek lehet a mögöttes érdeke, hogy a glóbusz gazdasága összeomoljon?

- Az emberiség eddigi életmódján, gazdasági rendszeren jócskán van javítani való,  de az ezzel kapcsolatos teendők – ilyen szerintem a helyi gazdaságok szerepének erősítése az öncélú és környezetpusztító globális kereskedelemmel szemben – a  klímaváltozástól függetlenek. A hazug klímapolitikai takaró  alatt bármi elrejtőzhet, akár világhatalmi törekvés is. Amint a klasszikusnak számító Czelnai akadémikus fogalmazott 2011-ben: a klíma csak a „maszlag" a tömegek számára. A lényeg a világ felforgatása, de legalábbis a valós energiaforrások megszerzése. Épp azok tetszelegnek most világmegmentői szerepben, akik ezt a brutális fogyasztói társadalmat ránk erőltették.

- Önök úgy látják, a klímapolitika hibás modelleken nyugszik. Kik béreltek föl jól képzett embereket – tudósokat – arra, hogy hamis modelleket barkácsoljanak?

- A klímamodellek hibája nem vélemény kérdése, hanem tény. A tudományban a modell és a valóság tartós eltérése esetén a hibás modellt eredményező hipotézist elvetik. Nem így a klímapolitikában, ahol a valóságot igyekeznek a klímamodellhez igazítani. A kőkemény gazdasági és világuralmi érdek a teljes környezettudományt szétzilálta. Ha egyetlen felelőst kell megneveznem, akkor Maurice Strong kanadai üzletember és világszélhámos nevét említem. Lényegében ő találta ki a környezeti mozgalmakat, a klímapolitikát és mindezek globalizálását.

Kép: MTA

A teljes interjú: 

Fintelligence - a jövő

Megnyílt a pénzügyi ismeretek terjesztését elősegítő Fintelligence Pénzügyi Oktatási Centrum a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára elmondta: a bankszektornak meg kell tudnia tartani a pénzintézetek iránti bizalmat, amelyhez "pénzügyi tudásra, kultúrára és intelligenciára" van szükség. Neki tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

2018. november 17.

- Főtitkár úr,  Miskolc és Debrecen után Pécs a harmadik fintelligence központjuk. Mennyire érzékelhető, hogy már eddig is fejlesztették a pénzügyi tudást, kultúrát az új generáció tagjai között?

- Évről évre végeznek a pénzügyi tudással/kultúrával kapcsolatos felméréseket, melyek globálisan és Magyarországon is folyamatos, igaz a reményeinkhez képest lassú, fejlődést mutatnak. A felzárkózásban Magyarország az egyik legaktívabb, hiszen a Pénziránytű Alapítvány (alapítók: MNB, Magyar

Bankszövetség, Diákhitel Központ) mind az általános-, mind középiskolás diákok számára megfelelő tankönyvet készített és osztott szét. Az egyetemisták számára a Pénzügyi kultúra tantárgyhoz a Miskolci Egyetemen jegyzet készült, mely a Fintelligence Központok ajánlott irodalma. Az EMMI pedig pénzügyi és gazdálkodási témahetet hirdetett meg minden közoktatási intézmény számára, a Kormány pedig elfogadta a Pénzügyi tudatosság fejlesztési stratégiáját. 

Kép: MTI/Lendvai Péter

A teljes interjú:

A V4-ek kohéziója

„A Balassi Kard Művészeti Alapítvány és a hozzá hasonló szervezetek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megőrizzük, vagy újra fölfedezzük saját identitásunkat, nemzetközi kapcsolódásaik révén pedig az európai kulturális egységhez való tartozásunkat is” – fogalmaz az alábbi interjúban Balogh Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára. A politikus egy közelmúltbeli lakiteleki konferencián kijelentette: Magyarország történelmének egyik legfüggetlenebb korszakát éli, és szabadon, saját természetes érdekei mentén tud szövetségeseket választani. Neki tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

2018. november 15.

- Államtitkár úr, Ön a Közép- és Kelet-Európa geopolitikai helyzete a rendszerváltások tükrében című nemzetközi tudományos konferencia megnyitóján kiemelte: Magyarország szuverenitása nem nagyhatalmi ajándék, hanem saját küzdelmének eredménye. Ez mennyiben ad nekünk erőt ahhoz, 

hogy a senki által meg nem választott brüsszeli bürokrácia – Milos Zeman cseh elnök által is szemtelenségnek minősített – beavatkozási kísérleteit visszaverjük?

- Magyarokként gyakran hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy minden okunk megvan büszkének lenni nemzetünk múltjára, államiságunkra és szabadságunkra. A napokban ünnepelt ötvenhatos hősök is arra emlékeztetnek minket, hogy hazánk szuverenitását saját küzdelmeink eredményeképpen nyertük

A teljes interjú:

Dzsudzsák

Balázs

Merkúr,

Nap

Dzsudzsák Balázs, a magyar labdarúgó-válogatott tagja a csapat új mezének bemutató sajtótájékoztatóján az újonnan elkészült Puskás Arénában 2019. november 11-én. A nemzeti együttes a Puskás Arénát november 15-én este avatja fel. MTI/Illyés Tibor

"Bu.i

MLSZ"

Tehát kérem a szurkolókat - megértem, hogy indulatosak, hogy szidják az MLSZ-t - ugye lehet bu.i MLSZ, a legújabb a szar..zi MLSZ -, szidjanak engem, csak ne legyenek rasszisták - mondta Csányi Sándor.

MTI, MTI/Illyés Tibor

A Merkúr (apró fekete pontként látszik) halad el a Nap előtt Kékestetőről fotózva 2019. november 11-én.

MTI/Komka Péter

Bálint nap

2020

A sok ezredéves múltban gyökerező magyar közműveltség rajongóinak, az európai életérzés iránt vonzódó fiataloknak élménykínáló alkalma az európai életérzés ünnepe, a Bálint napi Balassi-fesztivál. Az európai Balassi-folyamat kiindulópontja - a http://www.balassi.eu - pályázási lehetőséget nyit...A teljes pályázat.

Alelnök,

Maszkat

Amál bint Szuhail Bahván asszony, a Suhail Bahwan Group alelnöke megbeszélést folytat Maszkatban 2019. október 21-én.

MTI/KKM/Mitko Sztojcsev

Átírt

történelem

Levélben tiltakozott a lengyel kormányfő a Netflixnél egy holokauszt témájú sorozat miatt, amely szerinte pontatlanul mutatja be országa történelmét.

    A Netflix a Treblinka Rettegett Ivánja című dokumentumfilm-sorozata Ivan Demjanjuk ukrán háborús bűnösről szól, aki a németek által megszállt Lengyelország területén létrehozott Treblinka haláltábor őre volt.
    A sorozat első részében egy ponton feltűnik Lengyelország mai térképe, amelyen a film szerzői feltüntették néhány második világháborús náci haláltábor - köztük Auschwitz és Treblinka - helyszínét.
    "A térkép megtéveszti a nézőket, mivel azt sugallja, hogy Lengyelország felelős volt a haláltáborokban elkövetett bűntettekért. Hazám akkor független államként nem is létezett, a táborokban lengyelek millióit is meggyilkolták" - írta a kormányfő, Mateusz Morawiecki.

Kép: FB

MTI

Szerecsen

csatár

A magyar labdarúgó-válogatott új meze a felszerelést bemutató sajtótájékoztatón az újonnan elkészült Puskás Arénában 2019. november 11-én. MTI/Illyés Tibor

Az MLSZ egy szerecsen játékosfigurára adta a magyar válogatott mezét.

Széchenyi könyv.jpg

Új hadi

realitások

Ha a hagyományos értelmű katonai képességeket vizsgáljuk az USA-Kína szembenállásnál, akkor Washington mintegy 6550 nukleáris robbanófeje áll szemben Peking 280 robbanófejével, 13 398 amerikai vadászgép 3187 kínaival szemben és 24 amerikai anyahajó 1 darab aktív státuszú kínaival szemben. De a negyedik ipari forradalom gyorsan írja át a közelmúlt realitásait - írja Káncz Csaba a privatbankar.hu-n.

Kép: medium.com

Felső-

oktatás

Rávija bin Szaúd al-Buszaídija ománi felsőoktatási miniszter Maszkatban 2019. október 21-én.

MTI/KKM/Mitko Sztojcsev

Balassi is

láthatta...

A 16. század első éveiből, Németjárfalváról származó úrmutató részlete az Agnus Dei - az Oltáriszentség tisztelete Magyarországon című kiállításon a Pesti Vigadóban 2019. október 29-én.

MTI/Szigetváry Zsolt

Divathét

A brit Patrick McDowell kollekciójának bemutatója a IV. Budapesti Közép-Európai Divathéten a Teslában 2019. november 8-án.

MTI/Balogh Zoltán

Széchenyi könyv.jpg

Hungária

A Nemzeti Vértanúk Emlékművének főalakja, a Magyarországot megszemélyesítő Hungária az újraavatási ünnepségen, az V. kerületi Vértanúk terén 2019. október 31-én. 

MTI/Szigetváry Zsolt

Tőkék

között

Libát kerget szőlőtőkék között a közelgő Márton-nap alkalmából rendezett Libadalom elnevezésű rendezvény résztvevője Etyeken 2019. november 9-én. MTI/Vasvári Tamás

Berlin:

diktatúra

Berlin a nyílt politikai vita és a kudarc beismerése helyett a belügyi szervek megerősítésére helyezi a hangsúlyt.  A Belügyminisztérium költségvetése jövőre 720 millió euróval 15.3 milliárd euróra ugrik.  A szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) állománya 2013-hez képest csaknem ötven százalékkal (!) nőtt meg - írja Káncz Csaba a privatbankar.hu-n.

Kép: life.spectator.co.uk

 Borseregszemle XV.

Villányban a REDy házasítások versenyeztek a XV. Balassi-kard borseregszemlén. A testület elnöki tisztét Jekl Béla borász töltötte be. A Balassi Kard Művészeti Alapítványt Molnár Pál elnök képviselte. Tizenkét REDy versenyzett; e vörös  cuvée-k közül a Vinatus 2018-as bora bizonyult a legjobbnak, Kovács László alkotása lett a bajnokbor.

Kép: Nagy Gergely

Európát védő fiatalok

"Minden héten, minden nap, minden órában  - az illegális migránsokkal teli hajók elárasztják az európai vizeket. Invázió zajlik" - figyelmezteti a törvénytisztelő embereket a Defend Europe mozgalom. "Ez a hatalmas bevándorlás megváltoztatja kontinensünket. Elveszítjük biztonságunkat és életmódunkat, és fennáll annak a veszélye, hogy az európaiak kisebbségiek lesznek a saját európai hazájukban" - vetíti fel a jövő aggasztó képét a Defend Europe. A nemzetközi szervezet egyik szóvivőjének, Martin Sellnernek tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

2017. augusztus 7.

- Szóvivő úr, az Önök mozgalmát jogi fenyegetések is érik. Van-e megfelelő agytröszt a jogi védekezéshez?

 

- Igen, természetesen. Elvünk: Mindig ragaszkodj a törvényhez. A Defend Europe küldetése azért is sikeres, mert kezdettől fogva a mai eseményekig minden akciónk és cselekedetünk száz százalékig a törvényesség határain belül mozog.

- A migráció mögött az alvilág áll. Embercsempészek Afrikában. Korrupt politikusok Európában. Milyen kockázattal néznek szembe a Defend Europe aktivistái?

A teljes interjú:

Terrista vagyok? - ezzel a címmel írt nyílt levelet Martin Sellner 2019. április 1-jén, miután hazájának hatósága zaklatta:

Migrációs sokk

A tömeges migráció sokként érte az európai társadalmakat, s Magyarországnak is komoly veszéllyel kellett szembe néznie. Harrach Péternek, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetőjének tett föl kérdéseket a Présház Hírportál

2018. július 29.

 

- Frakcióvezető úr, legnagyobb vagyonunk a szuverenitás. A brüsszeli szélsőség azonban - mint a kormányfő fogalmazott - "elmoszkvásodik." A civil Magyarország mit tehet azért, hogy a közhatalmat megerősítse a magyarok biztonságának megvédésében?

 

- Egy ország akkor tudja szándékait a nemzetközi porondon érvényesíteni, ha kormánya erős legitimációval rendelkezik, közvéleménye pedig az adott kérdésben egységes. Ma Magyarországon a bevándorlás ügyében mindkettő adott. Az Európai Unióban nincs még egy kormány, amelyik demokratikus körülmények között harmadszor is kétharmados támogatással került hatalomra. A magyar lakosság túlnyomó többsége pedig elutasítja a tömeges bevándorlást. Mindkét esetben a „civilek” szándéka érvényesült. A civilek szervezetei – természetesen a valódi civilekre gondolok – a hazai és nemzetközi fórumokon hallatva hangjukat erősíteni tudják a kormány önvédelmi tevékenységét.

 

- A V4-ek együttműködése ellen szintén támadást indított a brüsszeli 

szélsőség. Egy kancellár az oszd meg és uralkodj

fortéllyal is kísérletezett. Az Önök pártja mit tesz azért, hogy a V4-ek egysége fennmaradjon, sőt tovább erősödjön?

- Uniós küzdelmeinkben leghatékonyabb fegyverünk a V4-ek egysége. Ez az erő alkalmi partnerekkel kiegészítve képes arra, hogy megakadályozzon támadásokat, és keresztülvigyen kezdeményezéseket. Ezen túl a régió hosszú távú együttműködése is nemzeti érdek. A KDNP nemcsak támogatja a kormányzat V4-es törekvéseit, de a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes személyén keresztül közvetlenül befolyást gyakorol a szomszédságpolitikára és történelmi gyökerekkel rendelkező kapcsolataink ápolására.

 

- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi

folyamat jelmondata. Önök milyen művelődési kezdeményezésekkel érik el, hogy a magyar emberek hazafisága erősödjön?

Kép: MTI Fotó: Soós Lajos

A teljes interjú:

A lélek önvédelme

„A korszellem valójában egy láthatatlanul kifeszülő és szabályozó 

véleményháló. Ma ez az internetes világhálóban tetten érhető félelmetes valóság. Ömlik az információ, elvesztek a kollektív viszonyítási támpontok, nincsenek 

többé kőbe vésett törvények a fejünkben” – írja cikkében Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszichológiatudomány 

kandidátusaprofessor emerita. Neki tett föl

kérdéseket a Présház.

- Professzor asszony, a mai értékvilág csúcsára a kereszténység parancsolatai helyett a pénz és azok birtokosainak követelései kerültek. Aki más hiten, azaz világnézeten van, azt elsöpri a szellemi erőszak. Önnek mi ad erőt, hogy ennek a terrornak ellenálljon?

 

- Sokan vagyunk azonos hiten, Ők az én láthatatlan vagy éppen általam jól ismert olyan megerősítőim, szövetségeseim, akikkel együtt  kiállunk az élettörvény mellett, elfogadjuk a tízparancsolatot, mint kereszténységünk morális talapzatát.  A mi életünkben   a szocializáció során  már sejtjeinkbe égett a tízparancsolat. Közülünk számosan már nem formálisan vallásosak, hanem „a maga módján vallásosak”, ahogyan ezt Kopp Mária „Magyar lelkiállapot” 2008-as szerkesztett kötetének egy tanulmányából ismertem meg magam is. A keresztény /vagy protestáns keresztyén/ vallásgyakorlatában egykor meggátolt, megfélemlített nagyszülők, a hitéletet nem gyakorló fiatalok már csak az eredendő spirituális szükségletet hordozzák magukban, azzal a sejtéssel, hogy „valamilyen szervező erőnek lennie kell” más valóságszinten is, ami által az Univerzum fenn és lenn analóg törvények által irányított rendben működik. Egy fiatal informatikus szerint:”kell lennie egy legelső és legfőbb rendszergazdának”.

A Magasabb Intelligencia név is Istent jelöli. Carl Gustav Jung 120 évvel ezelőtt azt állította,, hogy „mindenkinek van egy istene, akiben/amiben hisz. Kinek az Úristen, kinek a pénz, kinek a gyomra, s.i.t.” Vigyázzunk, kit állítunk az életünk vezérlő csillagának helyére. Nekem ők is láthatatlan szövetségeseim, akik életben hagyják magukban a legfelső erő iránti hitet, gyakorta az Ő keresését. Az ember bio-pszicho-szociális és spirituális lény. Aki a legfelső dimenziót materializálja,   „forintosítja”, az magát az élettörvényt pusztítja, akár tud róla, akár nem.

 Nincs kétségem viszont, hogy a sok irányból pusztított és az önvédelmébe belefáradt emberi hitek gyengesége, a keresztény életvezetési hitrendszer tanításának-tanulásának hiánya a kereszténység nagyfokú belefáradását eredményezte, ezt látom magam körül sokfelé. Ezért is tartom fontosnak, hogy minden módon erősítsük a  keresztény tanítások beültetését az ifjú szívekbe, hiszen ezek Európa megtartó erői minden más, esetleg erőszakosan behatoló  hitéleti erővel szemben. Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz, mondotta Schumann az Unió alakulásakor. Vigyáznunk kell európaiságunkra, közös identitásunkra. Építsünk úgy templomokat, mint őseink, ahol a szentség oltalma védelmezi hitünket és életünket, ahol megszilárdíthatjuk összetartozásunkat és tovább adhatjuk az életet oltalmazó  törvényeket.

A teljes interjú:

 

 Csiky

A felújított Csiky Gergely Színház Kaposváron 2019. november 11-én. MTI/Varga György

Aréna

Kóbor János énekes az Omega együttes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2019. november 8-án. MTI/Mohai Balázs

Eszme

Össze-

esküvés-

gyakorlat

Putyin megfogalmazása szerint a liberális eszme azt vélelmezi, hogy "semmit nem kell csinálni, a migráns büntetlenül gyilkolhat, fosztogathat, nemi erőszakot követhet el, mivel tiszteletben kell tartani az őt migránsként megillető jogokat".
    A liberális eszme azonban elavulttá vált, mivel szembekerült a népesség túlnyomó többségének érdekeivel - mondta az orosz elnök. MTI

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

,,Az egész világon szembe kell néznünk egy masszívan egységes és könyörtelen összeesküvéssel, amely elsősorban rejtett módszerekkel növeli a befolyási övezetét: beszivárgással a megszállás helyett, felforgatással a választások helyett, megfélemlítéssel a szabad döntés lehetősége helyett, inkább éjszakai gerillákkal, mintsem katonákkal nappal." (J. F. Kennedy, az USA elnöke, 1961)

(Megölték:  1963november 22-én.)

Kép: imgur.com

Borbíráló-

terem

Roosevelt-

terem

balassi.eu.jpg

Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke a XV. Balassi-kard borseregszemlén Villányban 2019. október 5-én.

Kép: Nagy Gergely

Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház Roosevelt-termében

2019. május 13-án.

MTI/Koszticsák Szilárd

Abe Sinzó

A második világháború lezárása óta meg nem kötött békeszerződésről kezdett tárgyalást Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnök és Abe Sindzó japán kormányfő.

MTI

Róth Miksa

remekműve

Pesten

A  100 éves házak rendezvénysorozat egyik fölfedezése: Róth Miksa lappangó remekműve egy Rákóczi téri lakásban.

Kép: Molnár Fatime

Boris

Boris Johnson az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. A volt brit külügyminisztert, London egykori polgármesterét II. Erzsébet királynő bízta meg kormányalakítással.

MTI/Balogh Zoltán

Powell,

Fed

Contemporary Art

"A kortárs képzőművészet a jelen kulturális kincse, a ma emberének üzen a jövőről és az örök értékekről."

Képző-művészet

Európa-érem

Georgieva

Krisztalina Georgieva, az IMF új vezetője kiemelte, hogy két éve a világgazdaság összehangolt föllendülésben volt, közel 75 százaláka emelkedő trendben. Ma viszont a világgazdaság 90 százaléka esetében alacsonyabb növekedéssel számolnak.

Kép: wikipedia.org

Kóbor

Kóbor János énekes az Omega együttes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2019. november 8-án. MTI/Mohai Balázs

Jerome Powell, a jegybank szerepét ellátó szövetségi tartalékrendszer (Fed) elnöke. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed május 1-jén véget ért kétnapos kamatdöntő ülésének szerdán közzétett jegyzőkönyve szerint a Federal Reserve monetáris politikája továbbra is "türelmes" marad, figyelembe véve a pénzügyi, gazdasági feltételek alakulását, azonban a jelek szerint egy ideig nem számítanak kamatmódosításra.

MTI

Kép: wikipedia.org

Li

Kö-csiang

A kínai fejlesztési bank kétmilliárd eurót nyújt kelet-közép-európai programok finanszírozására a térség és Kína együttműködésének keretében - jelentette be Li Kö-csiang kínai kormányfő Budapesten

Kép: wikipedia.org

 Az alfától...

Közönség az Omega együttes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2019. november 8-án. MTI/Mohai Balázs

Pavlics

Ferenc

A magyarok fővárosába érkezik a nagy-britanniai STOMP együttes. Ennek időpontja 2020. január 9-11. A magyar közönséget a Budapesti Kongresszusi Központba várják. A muzsikusok a legutóbb 2010-ben fordult meg Budapesten. A sajtó szerint egy legendás előadás 26 évvel ezelőtt került színpadra Brightonban, Luke Cresswell, dobos és reklámfőnök és a briliáns eszű Steve McNicholase rendező munkája révén kreálódott.  Közös erőfeszítéseiket 1981-ben indították, akkor a Pookiesnackenburger-el dolgoztak. Együttes képernyős alakításaik a mai Stompot alapozták meg.

Haydn -

Müpa

Magyar-magyar

kapcsolat

A portugáliai Fatimában ülésezett május 4-6. között a diaszpórában élő magyarok egyik legfontosabb ernyőszervezete, a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ). A közgyűlésen részt vett Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Neki tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.
2018. május 11.

- Államtitkár úr, ön fontos feladatnak nevezte az évtizedek óta kint élők és az újonnan kivándorlók közti összeköttetés kialakítását.

Ezt nehezíti, hogy a mostanában kivándorlóknak munkahelyük az első, hétvégi programjaikban nemigen szorítanak helyet a kapcsolatkeresésre a régóta kint élőkkel. Az anyaországból miként lehet a kapcsolatfelvételhez lökést adni?

- Valóban létező jelenség, hogy az újonnan kivándorolt magyarok és az évtizedek óta kint élők között nem túl erős a kapcsolat. Ez nem is annyira meglepő, ha belegondolunk, mennyire más típusú közösségekről van szó: az utóbbi években kivándoroltak – akik elsősorban fiatalok vagy középkorúak – a jobb élet reményében hagyták el hazájukat, tanulmányok folytatása vagy munkavégzés céljából, önszántukból. Egészen más a helyzet azokkal a

magyarokkal, akik például 1956 után menekülni kényszerültek és a nyugat-európai országokban vagy a tengerentúlon leltek új hazára. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ő köreikből nagyobb az érdeklődés a különböző, az anyaország által is támogatott, magyarságtudatot erősítő közösségi programok iránt. A Magyar Kormánynak, benne kiemelten a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak első számú célja, hogy támogassa és megerősítse a magyar közösségeket, éljenek bárhol a világon: hozzájáruljon ahhoz, hogy a különböző okokból határon kívül rekedt vagy kivándorolt magyarok abban az országban váljanak boldog és sikeres tagjaivá a magyar nemzetnek, ahol élnek. Ez igaz a diaszpórában élő magyarságra is. Ezért vezettük be az egyszerűsített honosítási eljárást, amelynek köszönhetően a határon túli magyarok is magyar állampolgárok lehetnek.

A teljes interjú:

Keresztény Farsang  2020

2020. FEBRUÁR 22. SZOMBAT, 19:00
Erkel Színház, Budapest

 • Karmester » Kocsár Balázs főzeneigazgató

 • Közreműködik a Magyar Nemzeti Balettintézet, a Magyar Nemzeti Balett, a Magyar Állami Operaház Zenekara, Énekkara és Gyermekkara.

 

Müpa, 2020. március 4. szerda
19:30 — 22:00

 •  Werner: Három fúga a Hat fúga című sorozatból - Haydn közreadása

 •  Pleyel: B-dúr oktett

 •  Haydn: C-dúr csellóverseny, Hob. VII b:1

 •  Haydn: C-dúr („A szórakozott”) szimfónia, Hob. I:60

Fehérvári advent

Az ünnepi díszbe öltözött belvárosban a négy adventi hétvégén rangos előadók szórakoztatják a járókelőket, a hétköznapokon pedig a város óvodásai, kisiskolásai adnak műsort az adventi színpadon. A Városháza udvarán felépített betlehem előtt felidézhetjük a bibliai történetet. A forralt bor illatú vásári forgatagot képeskönyvbe illő művészeti installációk színesítik, a város karácsonyfája körül kisvonat zakatol. Adventi kuckó várja a családokat.

2019. XI. 30. - XII. 22.

Hírek az európai művelődési  életből

Béke világnapja Január 1. 1967 óta a Katolikus Egyház ünnepe (World Day of Peace). 2000. január 1-jétől az ENSZ kezdeményezésére világi ünnepként is számos országban békevilágnapot tartanak, kezdetben One Day in Peace („egy nap békében”), a Föld lakói egyetlen nagy családot alkotnak a békéért)

A Budapesti Vonósok 2020. január 7-én délután 5 órától párbeszédre invitálják a közönséget a BMC Házba. Olyan csemegéket kínálnak, mint Schönberg fiatalkori keringőfüzére, a Bach fiúk zenekari muzsikája, a modern magyar zene nagy klasszikusainak darabjai, vagy az új nemzedék képviselői közül Varga Judit, Balogh Máté és Brandenburg Ádám kompozíciói.

AGEN
DA
PEST
BUDA

Nyári László és Környei Miklós kamaraestje november 7-én este a Zeneakadémia Solti termében. Paganini gitárra és hegedűre; Paganini: Sonata concertata, op. 61; Paganini: Le streghe – variációk Süssmayr Il noce di Benevento című operájának témájára, op. 8 (Környei Miklós átirata) Paganini: Cantabile, op. 17.

Andrea Bocelli eddig több mint 80 millió eladott albummal büszkélkedhet, és szinte minden évben új popdalokat és operaáriákat tartalmazó lemezzel áll elő. A művész már sokadik alkalommal látogat hozzánk. Andrea Bocelli koncertet ad 2019. november 16-án is Budapesten a Papp László Sportarénában.  

Mely könnyen futja el a gaz a mezőt; midőn a nemesebb plántát csak az emberi munka s gond nevelheti.

Széchenyi István: Lovakrul

Wagner-

napok

2020

Wagner napok a magyarok fővárosában: 2020 sem múlhat el A nibelung gyűrűje tetralógia nélkül – Hartmut Schörghofer rendezése: friss koreográfiával, újraértelmezett színpadi mozgással. Világklasszis énekesek tűnnek fel a négy este szereplői között. Itt lesz például Johan Reuter, Haja Zsolt, Schöck Atala, Stefan Vinke, Gerhard Siegel, Walter Fink és Irene Theorin is. A fesztiválra A nürnbergi mesterdalnokok fejedelmi ráadása és Waltraud Meier dalestje teszi fel a koronát.

Wagner: A Rajna kincse - 2020. június 18.

Pavlics Ferenc a NASA 

holdjárművének atyja. Járművei a Marsot is meghódították. A magyar mérnök 1956-ban a forradalom után, november végén a feleségével együtt hagyta el az országot. Útja Amerikába, New Jerseybe, végül Santa Barbarában telepedett le. A magyar tapasztalatok sokat segítették a munkáját. 

Kép: wikipedia.org

A Magyar Nemzeti Bank 2018. június 22-én „Egri vár” megnevezéssel 10 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki az egri Dobó István Vármúzeum és a Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja jóvoltából.

MNB

Résen

reptéren

A Liszt Ferenc-repülőtéren 2019. október 30-án.

MTI/KKM

Nzingha

Az amerikai Nzingha Prescod (b) és a francia Pauline Ranvier a vívó-világbajnokság női tőr csapatversenyén a harmadik helyért rendezett mérkőzésén a budapesti BOK Csarnokban 2019. július 22-én. MTI/Czagány Balázs

Globális adatok

Présház.Eu

Európai művelődési, művészeti hírportál

Kiadó, főszerkesztő:

Molnár Pál

A fényképek Dormán László,  Elekes Andor,

Molnár Csenge-Hajna

és az MTI alkotásai

Szerkesztőség:

Budapest

NMHH: CE/16336-2/2015

 

© 2023 by Strategic Consulting. Proudly created with Wix.com

A Présház

Hírportál

archívuma

2015-16

A Présház

Híportál

archívuma

2017

Présház.Eu hírportál

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (GDPR)

 

Név: Présház.Eu hírportál

Főszerkesztő: Molnár Pál

 

Tevékenység:

 

A Présház.Eu hírportál az európai művészettel összefüggő kulturális, közéleti, gazdasági és sporteseményekről tájékoztatja olvasóit. Jelmondata: Présház – európai dimenzió.

 

 

Interjúk készítése

 

A Présház.Eu hírportál  bevonja az alkotásba a magyar művészeti, gazdasági, köz- és sportélet európai szellemiségű szereplőit.

 

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 

A Présház.Eu hírportál mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Présház.Eu hírportál adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek az előírásoknak megfelelőek.
A Présház.Eu hírportál fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató későbbi megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő idejében értesíti az érintetteket.
Ha kérdés merülne föl jelen szabályzathoz kapcsolódóan, a hírportál megválaszolja.
A Présház.Eu hírportál elkötelezett együttműködő társai személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A Présház.Eu hírportál a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Ha megkeresné hírportálunkat, kapcsolatba léphet az adatkezelővel, Molnár Pállal.
A portál bejegyzési száma: NMHH: CE/16336-2/2015

 

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 • Vezetéknév

 • Keresztnév

 • E-mail cím

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

E-mail cím

Az e-mail cím fontos az együttműködő társak értesítéséhez

Név

A felhasználó nevének kezelése azért szükséges, hogy azonosítani tudjuk

egy-egy jelzés ügyében

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A felhasználó hozzájárulása, amelyet elektromos levélben történő jelzéssel ad meg nekünk.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A felhasználó adatait addig kezeljük, ameddig a felhasználó nem kéri az adatok törlését

 

 

TECHNIKAI ADATOK

 

A Présház.Eu hírportál az adatokat papír alapú tömbben tárolja. Ezekhez csak a főszerkesztő – az adatkezelő – fér hozzá.

 

A Présház.Eu hírportál az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Az együttműködő társak jogainak védelme.

Kapcsolattartás.

 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

 

A Présház.Eu hírportál tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a társakat.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

 

Személyes adatokat a Présház.Eu hírportál nem értékesít, harmadik fél számára nem ad ki.

 

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

 

 

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes hozzáférést kapjon.

 

HELYESBÍTÉS JOGA

 

Az érintett kérheti a Présház.Eu hírportál által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Preshaz.Eu hírportál késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

 

 

Legutolsó frissítés: 2018. május 24.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now