Kupa, győzelem                                                                                           MTI/Szigetváry Zsolt

Magyar Nagypéntek

A nemzeti önazonossághoz való jog védelméről szóló felhívást fogadott el a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF). Az Országgyűlés sajtóirodája az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a fórum a térség államaiban élő 12 millió magyar ember választott képviselőinek reprezentatív politikai testületeként a tagok 94,44 százalékának, a külhoni tagok 100 százalékának támogatásával, ellenszavazat nélkül fogadta el a felhívást. A Fidesz- és a KDNP-frakció képviselői a dokumentumot politikai nyilatkozattervezetként terjesztik elő az Országgyűlés június 4-i ünnepi ülésén. Vejkey Imrének, kereszténydemokrata képviselőnek, a testület tagjának tett föl kérdéseket a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

- Képviselő úr, a felhívásban felidézték: történelmi tény, hogy az első világháborút lezáró békekötések során az ezer esztendeje európai szülőföldjén élő magyarságot megfosztották nemzeti önrendelkezési jogának gyakorlásától. Ennek nyomán minden tíz magyar ajkú emberből három, azaz mintegy 3,3 millió magyar a szülőföldjével együtt más államok fennhatósága alá került, ahol egy évszázada változó államalakulatok keretében és fogyatkozó lélekszámban él napjainkban is. Miért szégyene ez Nyugat-Európának és az Amerikai Egyesült Államoknak?

- A száz éve történt első világháborút lezáró békediktátum az ezeréves Magyar Állam „keresztrefeszítése”, a magyar nemzet tragédiája! Nincs más nemzet a világon, amely hasonló csonkolást poraiból „feltámadva” túlélt volna! Ma pedig már Magyarország erősebb, mint bármikor az elmúlt száz évben!

- A határokon kívülre került Kárpát-medencei magyar közösségek ellen irányuló etnikai tisztogatási kísérletek, etnikai homogenizációs törekvések, valamint az 1990-ben történt demokratikus rendszerváltoztatások után a térségre jellemző társadalmi és gazdasági nehézségek okozta elvándorlás ellenére a külhoni magyarság "fájdalmas veszteségek, áldozatok és nagyszerű teljesítmények árán" megőrizte az anyanyelvében, kultúrájában és szülőföldjében gyökerező nemzeti önazonosságát. Ezáltal a Kárpát-medencében napjainkban is viszonylagos nemzeti többséget alkot, és a térségben a magyar nyelvet beszélik a legtöbben. Miért lehetünk erre büszkék?

- A Kárpát-medencében a magyar nemzeti közösségek imával és szorgos munkával csodálatos módon túlélték a többszöri elnyomást! Az Anyaország, az elcsatolt területek magyarságával - az elmúlt tíz évben - a nemzetpolitikát új alapokra helyezte. Új alapokra, melynek következtében Magyarország kapcsolata rendkívül élénkké vált minden nemzetrészével! Büszke vagyok arra, hogy közjogi értelemben a határok fölött újraegyesítettük a magyarságot!

A teljes interjú:

Világ-

háború

Az első világháború országgyűlési áldozatainak emléktáblájánál az Országházban 2020. június 2-án. MTI/Bruzák Noémi

Mátyás-

templom

A Mátyás-templomban 2020. június 1-jén. MTI/Mónus Márton

Interjú-

kötet

Rendszerváltás 30

Első megfogalmazásban nem gondolatokat, hanem indulatokat írtam.  Javítottam, de beismerem, hogy ezen reagáló írás megszületését is  elsősorban érzelmeim diktálják, mivel nem vagyok sem politológus, sem történész, csupán egy mellékszereplő szemtanú, aki az átlagnál közelebbről figyelhette a rendszerváltás eseményeit. Így írásom Fricz Tamás  cikkénél is felületesebb lesz - írja publicisztikájában Rubovszky András.

Az 1980-as évek közepétől részt vettem abban  az értelmiségi társaságban, melyből később és a mai napig is a Széchenyi Társaság lett. Így kapcsolatba kerültem az akkori ellenzék szinte valamennyi szereplőjével. A Gellért Szálloda igazgatójaként  közelről figyelhettem a nemzetközi pénzvilág képviselőinek már a hetvenes évek végétől  látható egyre gyakoribb látogatását. Beszélgethettem ezekkel az urakkal, és láttam, kivel találkoznak. Már 1988-ban ajánlatott kaptam a Soros Alapítványtól, hogy pályázzak támogatásukért a Széchenyi Társaság javára. Ezt a támogatást azért nem kaptuk meg, mert nem voltam hajlandó az akkori elnökségben közbenjárni néhány tagunk kizárása érdekében, melye kizárásokat a pénzügyi támogatás fejében kérték. Ez nagy tanulság volt részemre, és akkor már láttam az SZDSZ igazi arcát. Ebben a tekintetben teljes mértékben Fricz Tamásnak adok igazat. Az MSZMP és az SZDSZ tudatosan készült  a jövőre. Többször volt alkalmam Palmer nagykövettel is találkozni, aki 1988-ban bemutatott egy akkoriban neves SZDSZ politikusnak, mondván: „jól jön magának ha megismeri  Magyarország leendő miniszterelnökét.”Hát igen, egy vendéglátó szálloda igazgatójának időnként több információja van ,mint a politikának.

Az MDF volt kezdetektől az a mozgalom, később párt, amely neveltetésemnek, világlátásomnak megfelelt,

holott valamennyi akkor alakult párt hívott soraiba. Antall József pártelnök és miniszterelnök hívott pártigazgatónak megszervezni és vezetni  a Párt  Országos Hivatalát. Ebben a minőségemben  valamennyi elnökségi ülés  résztvevője voltam.

Ezzel a tapasztalattal és tudással, emlékekkel állítom,hogy Fricz Tamás cikke, habár igazságokat tartalmaz, a tényekkel hadilábon áll. Például  Herrhausen német bankelnök úr ajánlatának komolysága, valamint az akkor született elméletek és ötletek megvalósíthatósága (volt még ilyen néhány abban az időben) is alaposabb kutatást igényelne ahhoz, hogy egy újságcikkben megfellebbezhetetlen hivatkozás tárgya lehessen. Mint pártigazgató hetente hallgattam végig irodámban magyar és külföldi urakat, hölgyeket, akik mindannyian pontosan tudták, mit és hogy kéne csinálni.

Mindezzel nem azt akarom állítani, hogy a rendszerváltást levezénylők tévedhetetlenek, hogy minden döntésük kiállja az idők próbáját. Kemény belső viták szem- és fültanúja voltam ezerszer.

Azt mondják a világ legértelmetlenebb történelmi  kérdése a „mi lett volna ha…” Fricz Tamás hiányolja a Nép részvételét, kárhoztatja az „elit” tömegektől elszakadt alkudozását. Szabadjon emlékeztetni mindenkit, hogy az első szabad választásokon a Nép akaratából az MDF győzött. Azonban koalícióra kényszerült.

Rubovszky András teljes publicisztikája:

Online közoktatás

Önkéntes magyar egyetemisták karöltve alig két nap alatt létrehoztak egy eszközt, amely segíti a pedagógusok és diákok átállását az online oktatásra. Dobos Dominiknak, az EOK - Egyetemisták az Online Közoktatásért – IT-vezetőjének tett föl kérdéseket a Présház.

2020. március 26.

 

- Dobos úr, a hatalmas kereshető tudástár mellett a tanárok számára is rendelkezésre bocsátanak oktatóanyagot, amelyből elsajátíthatják a szükséges eszközök használatát. Mennyiben felhasználóbarát ez az anyag?

 

- Teljes mértékben felhasználóbarát ez az anyag. Olyan oldalakat ajánlunk, melyeket magunk is ismerünk és használunk hosszú idők óta, több fortélyát, előnyét és hátrányát is kiismertük. Úgy gondoljuk, hogy ami nekünk bevált, azt szívesen osztjuk meg másokkal is. Emellett a tanárok számára készült oktatóanyagok menüpontjának külön fejlesztőgárdája van, akik speciálisan ezzel és ennek módszertanával foglalkoznak.

 

- A kezdeményezésben olyan neves együttműködők is felajánlották a segítségüket, mint a Prezi, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány vagy a Studium Generale, illetve már a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is megosztotta közösségi oldalán. Őket mi motiválja?

A nevükben nyilván nem nyilatkozhatok, de úgy gondolom, hogy minden jelenlegi és jövőbeli partnerünket ugyanaz motiválja, mint minket: az egymáson való segítés ebben a nehéz helyzetben is. Egy gazdasági válság küszöbén állunk, nyakig benne vagyunk a pácban, ennek ellenére ingyenessé tette több oldal is a tudásanyagát. Ez szerintem becsülendő és követendő példa, hogy a saját, potenciálisan megnövekedő bevételük elé helyezték a közösség érdekét. Minden elismerésem az Övék!


- A nagy igényt a szolgáltatás iránt mutatja az is, hogy csupán néhány nap alatt már több mint 50.000 felhasználónál és 180.000 oldalmegtekintésnél jár a honlap. A gyakorlati hozamot hogyan érzékelik?

 

- Ez a szám elképesztő.

A teljes interjú:

Balassi, a kortárs

A napokban üljük a XVI. századi európai költőóriás halálának 426. évfordulóját. Országos vetélkedők vezénylésével, képregény-rajzolói pályázat indításával is fölidézte Balassi Bálint alakját az esztergomi múzeumpedagógus, Vereckei András. Őt kérdezte a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

- Vereckei úr, Esztergomban, ahol a magyar hagyománynak megfelelően Balassi nevét Balassának mondjuk, mi ad különös késztetést az istenes, szerelmes és vitézi versek költőjének megidézéséhez?

- Balassa Bálintot és szellemiségét, vagy a kort melyben élt, hál’ Istennek igen gyakran megidézik az ország több pontján is. Itt Esztergomban igyekszünk a méltó módon minden évben többször is megemlékezni róla, különféle rendezvények, pályázatok, múzeumi foglalkozások, vagy tudományos előadások keretén belül. Balassa emlékét kiemelten fontosnak tartjuk közvetíteni az esztergomiaknak elsősorban, mert a költő, itt Esztergomban halt meg, itt áll az ország első egészalakos Balassa szobra, és a város múzeumai bővelkednek a Balassa családból származó műtárgyakban. Itt őrzik a Keresztény Múzeumban az egyetlen hiteles arcképet a költőről, és a Főszékesegyházi Könyvtárban látható az a családi Biblia, melynek bejegyzései tartalmazzák Balassa Bálint születésének és halálának időpontja, valamint utóbbi körülményeit. 1594-ben egy kísérletet tettek a keresztény seregek, hogy visszafoglalják Esztergom várát a törököktől. Ekkor érte találat Balassa Bálintot, mely sérülésbe belehalt. A hős végvári vitéz és költő emlékének ápolására a XX. század első felében létrejött a Balassa Bálint Társaság. A neves múltbéli társasági tagokhoz igazodván igyekszünk mindent megtenni

a magyar kultúra szerves része maradjon. 

- A Balassa Bálint Társaság tagjaként Ön elsősorban a fiatal nemzedékek bevonására tesz erőfeszítéseket. Ebben mennyire segít, hogy Balassi költészete nem „csak" magyar, hanem egyértelműen európai érték?

- Alapvetően úgy gondolom, hogy Balassa Bálint költészete univerzális, minden kornak és nemzetnek ugyanúgy szól, ugyanazt a szabadságot, szerelemet és tiszta hitet vágyó értéket közvetíti mindenkinek. Ugyanakkor sokszor körülöleli Balassa Bálintot valamiféle romantikus máz, ami miatt ódonnak, porosnak, idejétmúltnak tűnhet a fiatalok számára. Lehet kicsapongó életvitele miatt alakult ez így. Nem tudom. Kicsit olyan érzésem van vele kapcsolatban, amikor tankönyveket nézegetek Balassáról, mintha egy rá nem illő szerepet szeretnénk ráerőltetni. Sajnos az a tapasztalat, hogy a fiatal generációnak nincs lehetőség közelebbről megismerni őt, mert egy-egy iskolai tanóra kevés ehhez. Ezért is tartom fontosnak, hogy legyenek olyan iskolán kívüli foglalkozások, pályázatok, vagy nagyobb lélegzetvételű programok, amik során jobban megismerhető Balassa Bálint. 

A teljes interjú:

Fintelligence - a jövő

Megnyílt a pénzügyi ismeretek terjesztését elősegítő Fintelligence Pénzügyi Oktatási Centrum a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára elmondta: a bankszektornak meg kell tudnia tartani a pénzintézetek iránti bizalmat, amelyhez "pénzügyi tudásra, kultúrára és intelligenciára" van szükség. Neki tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

2018. november 17.

- Főtitkár úr,  Miskolc és Debrecen után Pécs a harmadik fintelligence központjuk. Mennyire érzékelhető, hogy már eddig is fejlesztették a pénzügyi tudást, kultúrát az új generáció tagjai között?

- Évről évre végeznek a pénzügyi tudással/kultúrával kapcsolatos felméréseket, melyek globálisan és Magyarországon is folyamatos, igaz a reményeinkhez képest lassú, fejlődést mutatnak. A felzárkózásban Magyarország az egyik legaktívabb, hiszen a Pénziránytű Alapítvány (alapítók: MNB, Magyar

Bankszövetség, Diákhitel Központ) mind az általános-, mind középiskolás diákok számára megfelelő tankönyvet készített és osztott szét. Az egyetemisták számára a Pénzügyi kultúra tantárgyhoz a Miskolci Egyetemen jegyzet készült, mely a Fintelligence Központok ajánlott irodalma. Az EMMI pedig pénzügyi és gazdálkodási témahetet hirdetett meg minden közoktatási intézmény számára, a Kormány pedig elfogadta a Pénzügyi tudatosság fejlesztési stratégiáját. 

Kép: MTI/Czeglédi Zsolt

A teljes interjú:

Harmincöt interjút készített Molnár Pál, a Présház főszerkesztője Bogár László közgazdász professzorral a hírportálon. Ezeket a beszélgetéseket adta ki kötetben a Kairosz a közelmúltban:

Júniusi

kiképzés

Az általános állapotfelmérés mellett az alapkiképzés során általános harcászattal, katonai tereptannal, egészségügyi, logisztikai, valamint nem háborús műveletek feladataival ismerkedtek az újonc honvédek.

honvedelem.hu

SpaceX

Falcon

USA-

bombázás

Debrecenben 1944. június 2-án, nem sokkal reggel kilenc óra előtt szólaltak meg a szirénák, majd néhány perc múlva megkezdődött a szövetséges légierő bombázása. A cívisváros polgárainak szinte idejük sem maradt arra, hogy elmeneküljenek. A bombázók célpontja a Nagyállomás és környéke volt, mintegy ezer bomba hullott ezekre a területekre, nem kímélve a civil lakosság életét. Több mint hatszázan meghaltak, több százan pedig megsérültek.

honvedelem.hu

18

év

Kiszabadult - előtte rablások és más bűncselekmények miatt 18 év fegyházat kapott.

MTI/Mihádák Zoltán

Elcsent

lengyel

ötlet

Szobrot állítanak a háborúkban megerőszakolt nők emlékére Budapesten - döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán, január 29-én.

Jerzy Bohdan Szumczyk lengyel művész szobra egy terhes nőt megerőszakoló szovjet katonáról. A szobrot engedély nélkül állították fel Gdanskban, 2013. október 16-án, majd a rendőrség pár óra múlva eltávolította

FORRÁS: ORIGO/ AFP/JERZY BOHDAN SZUMCZYK

Pallos

Lajos

Pallos Lajos a Nemzeti Múzeum régész-numizmatikusa kalauzolja a játék nyerteseit az újkori és jelenkori papírpénzek és kitüntetések világba. mnm.hu

G

7

A G7-csoport jelenlegi formájában 1975-ban alakult ki, és a világ hét leggazdagabb, IMF-tagsággal rendelkező államát foglalja magában: az Egyesült Államokat, Japánt, Németországot, Franciaországot, Nagy-Britanniát, Olaszországot, valamint Kanadát. Idén az USA tölti be a csoport soros elnöki pozícióját. Trump elnök múlt szombaton jelentette be, hogy szeptemberre halasztja a G7-csúcsot az amerikai Camp Davidben.

A szeptemberi halasztással egy időben Trump szintén bejelentette, miszerint a G7-csúcsra meghívja Oroszországot, Indiát, Ausztráliát és Dél-Koreát. Kína nem kapott hasonló meghívást az elnöktől. „Nem érzem azt, hogy a G7 megfelelően tükrözi azt, ami a világban történik. Ez egy nagyon elavult országcsoport” – mondta Trump. 

Helyi szakértők figyelmeztetnek, hogy a meghívást kétélű kard lehet Szöul számára a kiéleződött USA-Kína szembenállás időszakában - írja Káncz Csaba a privatbankar.hu-n.

Anya és

lánya

A hajnalban született tevecsikó az anyjával a Fővárosi Állat- és Növénykertben 2020. május 29-én. Iringó, a 13 esztendős tevekanca nőstény tevecsikója néhány órán belül lábra is állt. MTI/Kovács Attila

Oplatka

András

Elhunyt 78 évesen Svájcban Oplatka András Európa-érmes újságíró.

Kép: wikipedia

Román

cél

Tőkés László: a román cél továbbra is "az ország homogenizációja", "a magyarság kipusztítása, elüldözése."

MTI/Kiss Gábor

526-ra

emelkedett

az elhunytak

száma

hazánkban

Ötszázhuszonhatra emelkedett a koronavírussal fertőzött elhunytak száma hazánkban, többen meggyógyultak.

    A koronavirus.gov.hu  oldalon köszönetet mondtak a Szent László kórház orvosainak és ápolóinak. MTI

Áldoztatás

udvaron

Áldoztatás a szentmisén a csíksomlyói kegytemplom udvarán a csíksomlyói búcsún 2020. május 30-án. A koronavírus-járvány miatt zarándokok nélkül lehetett csak megtartani az idei csíksomlyói búcsút. MTI/Veres Nándor

 Főcsatorna

Abádszalóknál a Nagykunsági Öntöző Főcsatorna hídján, a Kál-Kápolna-Kisújszállás vonalon 2020. június 3-án. Június 6-tól ideiglenes járványügyi menetrend lép életbe számos vasúti mellékvonalon, a járatokat vonatpótló buszokkal helyettesítik. MTI/Máthé Zoltán

Európát védő fiatalok

"Minden héten, minden nap, minden órában  - az illegális migránsokkal teli hajók elárasztják az európai vizeket. Invázió zajlik" - figyelmezteti a törvénytisztelő embereket a Defend Europe mozgalom. "Ez a hatalmas bevándorlás megváltoztatja kontinensünket. Elveszítjük biztonságunkat és életmódunkat, és fennáll annak a veszélye, hogy az európaiak kisebbségiek lesznek a saját európai hazájukban" - vetíti fel a jövő aggasztó képét a Defend Europe. A nemzetközi szervezet egyik szóvivőjének, Martin Sellnernek tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

2017. augusztus 7.

- Szóvivő úr, az Önök mozgalmát jogi fenyegetések is érik. Van-e megfelelő agytröszt a jogi védekezéshez?

 

- Igen, természetesen. Elvünk: Mindig ragaszkodj a törvényhez. A Defend Europe küldetése azért is sikeres, mert kezdettől fogva a mai eseményekig minden akciónk és cselekedetünk száz százalékig a törvényesség határain belül mozog.

- A migráció mögött az alvilág áll. Embercsempészek Afrikában. Korrupt politikusok Európában. Milyen kockázattal néznek szembe a Defend Europe aktivistái?

A teljes interjú:

Terrista vagyok? - ezzel a címmel írt nyílt levelet Martin Sellner 2019. április 1-jén, miután hazájának hatósága zaklatta:

A kárt okozó

politikusok

Az Európai Bizottságot és az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), valamint ezek vezetőit teszi felelőssé a koronavírus-járványért  a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a YouTube-ra feltöltött szombati videonyilatkozatában.

Toroczkai László úgy fogalmazott, hogy Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója - képünkön! - és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke - képünkön! - személy szerint is felelősek azért, hogy gondatlanságból vagy szándékosan mélybe sodorták Európát, bedöntötték a gazdaságát és európaiak ezrei halnak meg a világjárvány miatt. Ha pedig a veszélyhelyzet elmúlt, elő kell venni, el kell számoltatni a felelősöket - tette hozzá a politikus.
    Emlékeztetett arra, hogy miközben a Kínával szomszédos Mongólia és Oroszország már januárban lezárta a közös határt és ennek eredményeként enyhén fertőzöttek, az Európai Unió külső határainak lezárását csak március 17-én jelentette be az EB.
    Vagyis az Európai Unió vezetői csakúgy, mint 2015-ben, most is nyitva hagyták az EU határait és tétlenül nézték, hogy a kezelhetetlenné váló helyzet nyomán európaiak ezrei halnak meg - fogalmazott. Ebben a helyzetben lehetetlen nem észrevenni, hogy az EU jelenlegi vezetőinek fontosabbak a bevándorlók, mint az európaiak - vélekedett.    Ugyanakkor úgy tűnik, mintha a WHO kimondottan azon dolgozott volna, hogy a járvány kitörjön Kínából, mert még február 29-én is azt közölte, hogy ellenzi mindenféle utazási és
    

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz jól szórakozott gigantikus fizetéséből.

Kép: vho.int

Ursula von der Leyennek a pipiskedésnél többre nem futotta képességeiből.

Kép: archív

kereskedelmi korlátozás bevezetését Kínával szemben. Eközben olyan ajánlásokat fogalmazott meg a világszervezet, hogy mindenki mosson kezet és ha tüsszent, használjon zsebkendőt - tette hozzá Toroczkai László. MTI

 Lebó Ferenc

Trianon

Eszme

Putyin megfogalmazása szerint a liberális eszme azt vélelmezi, hogy "semmit nem kell csinálni, a migráns büntetlenül gyilkolhat, fosztogathat, nemi erőszakot követhet el, mivel tiszteletben kell tartani az őt migránsként megillető jogokat".
    A liberális eszme azonban elavulttá vált, mivel szembekerült a népesség túlnyomó többségének érdekeivel - mondta az orosz elnök. kremlin

Össze-

esküvés-

gyakorlat

,,Az egész világon szembe kell néznünk egy masszívan egységes és könyörtelen összeesküvéssel, amely elsősorban rejtett módszerekkel növeli a befolyási övezetét: beszivárgással a megszállás helyett, felforgatással a választások helyett, megfélemlítéssel a szabad döntés lehetősége helyett, inkább éjszakai gerillákkal, mintsem katonákkal nappal." (J. F. Kennedy, az USA elnöke, 1961)

(Megölték:  1963november 22-én.)

Kép: imgur.com

Dísz-

terem

Roosevelt-

terem

Balassi_2020_két_lovag.jpg

Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke a XXIV. Balassi-kard átadási ünnepségen a pesti Papi Szemináriumban 2020. február 14-én.

Kép: Nyíri Erzsébet

 

Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2019. május 13-án.

MTI/Koszticsák Szilárd

A járványvészhelyzet

túlélése ép lélekkel

Mit idézhet elő a Covid-19 által okozott világjárvány az életünkben, és mit tehetünk azért, hogy a legkisebb veszteséggel az elérhető legjobb eredményt hozzuk ki a krízisből? Hogyan tudunk optimálisan megküzdeni a nehéz helyzetekkel? Ebben segíthetnek a klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta szerző gondolatai és gyakorlati tanácsai.
 

 • Általános tudnivalók (mindannyiunkat érintő események és teendők szintje)
   

Tudatosítsuk: milyen helyzetben vagyunk? Ez olyan fontos, mint egy orvosi diagnózis. Mi a krízis, és milyen stádiumai vannak? Pszichológiai törvényekről van szó. Minél inkább tudjuk, milyen stádiumban vagyunk, annál több eszközzel rendelkezhetünk a helyzettel való optimális megküzdésben. 

A krízis olyan megrendítő hatású élethelyzet, amelyre nem vagyunk felkészülve, váratlanul ér, így a régi helyzetmegoldásaink alkalmatlanok, újak pedig még nincsenek. A krízis negatív stresszhelyzet.

Mi a krízisdinamika? A lefolyáshoz illő túlélési célú alkalmazkodás és megküzdés erőmozgásainak folyamata. 

Első stádiuma a pánikfázis. Minél több személyt érint, annál inkább járványszerűen terjed a kétségbeesett tehetetlenségi állapot, amelyben az ember saját színvonala alatti módon viselkedik. Ez a regresszív (visszaeső) fázis. Hiányzik a biztos pont, káosz alakul(hat) ki. Jellemzője a félelem, kétségbeesés, bizonytalanság, az információszerzési kapkodás, katasztrofizáló gondolkodás és dramatizáló végkifejletek hírterjesztése, vagy éppen a bagatellizáló, jelentőség-alulbecslő magatartás. Senki nem tud semmi biztosat. Ilyenkor a viselkedést kapkodó, pánikos vásárlási láz, felfokozott ingerültség, agresszivitás vagy érzelmileg szélsőséges reagálás, olykor „világvége” hangulat jellemzi.

lIyenkor szükséges teendő a pánik csökkentése. Hiteles központi tájékoztatás kormányzati szinten, a média minden csatornáján, a közösségi fórumokon át, leállítva a rémhírterjesztéseket. Ennek híján felfokozódhat a bűnbakkereső, hibáztató, másokat okoló reagálás, amely negatív tömegreakciókat generálhat. Jellemző lehet a „hasítás” jelensége, az ún. két véleménypártra szakadás, szembenállás, zavarkeltő és/vagy azt fokozó akciók előfordulása. Minden információnak a pánik csökkentésére, hiteles hírközlések keretében történő megnyugtatásra kell irányulnia. Második stádium az észszerű cselekvési lehetőségek keresése, az érzelmi sokk fölé kapaszkodó helyzeti kontrollra törekvés, az összeszedettségre, összerendezettségre, szervezett cselekvésre törekvő magatartás. Indokokkal alátámasztott központi intézkedésekre van szükség, ezek betartásának ellenőrzésével. Minél teljesebb az emberi együttműködés közös iránya, a hierarchikus szervezettség elfogadása, a cselekvő erők „katonai fegyelmű” betartása és teljesítése, annál eredményesebb a meginduló kollektív megküzdési folyamat. Összefogás vagy széthúzás, együttműködés vagy szakadás, és külön utak keresése? Ezen múlik, hogy ezt a stádiumot milyen minőségben éljük át.

A teljes anyag:

 Akik kicselezték a PC-t

Nincs tabutéma a Vendég a Présházban című kötetben. Az interjúalany és az interjúvoló a legkényesebb témákban is valósághű tartalmakat bocsát közre - nevetségessé téve azokat a szélsőségeseket, akik a PC-vel próbálják korlátozni a gondolatszabadságot. A nyers valóság, és ami mögötte rejlik, napvilágra kerül.

 Csikós

Csikósbemutató 2020. június 1-jén a Solthoz tartozó Révbérpusztán, ahol lovas bemutatókkal, versenyekkel és a pünkösdi királyválasztás hagyományának felelevenítésével várták a látogatókat a pünkösdi hétvégén. MTI/Ujvári Sándor

Abe Sinzó

A második világháború lezárása óta meg nem kötött békeszerződésről kezdett tárgyalást Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnök és Abe Sindzó japán kormányfő.

MTI

Georgieva

Krisztalina Georgieva, az IMF vezetője kiemelte, hogy két éve a világgazdaság összehangolt föllendülésben volt, közel 75 százaláka emelkedő trendben. Ma viszont a világgazdaság 90 százaléka esetében alacsonyabb növekedéssel számolnak.

Kép: wikipedia.org

Johnson

Boris Johnson a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt felolvasott nyilatkozatában közölte: tényleges jelek vallanak arra, hogy Nagy-Britannia most már kezd túljutni a járvány tetőzésén.
MTI; Downing Street

Powell,

Fed

Jerome Powell, a jegybank szerepét ellátó szövetségi tartalékrendszer (Fed) elnöke. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed jegyzőkönyve szerint a Federal Reserve monetáris politikája továbbra is "türelmes" marad, figyelembe véve a pénzügyi, gazdasági feltételek alakulását, azonban a jelek szerint egy ideig nem számítanak kamatmódosításra.

MTI

Kép: wikipedia.org

Li

Kö-csiang

A kínai fejlesztési bank kétmilliárd eurót nyújt kelet-közép-európai programok finanszírozására a térség és Kína együttműködésének keretében - jelentette be Li Kö-csiang kínai kormányfő Budapesten

Kép: wikipedia.org

 Vahram Martiroszjan

Róth Miksa

remekműve

Pesten

A  100 éves házak rendezvénysorozat egyik fölfedezése: Róth Miksa lappangó remekműve egy Rákóczi téri lakásban.

Kép: Molnár Fatime

Contemporary Art

"A kortárs képzőművészet a jelen kulturális kincse, a ma emberének üzen a jövőről és az örök értékekről."

Képző-művészet

Európa-érem

Pavlics

Ferenc

Vahram Martiroszjan ömény műfordító a Balassi-karddal a pesti Központi Papnevelő Intézet dísztermében 2020 Bálint napján.

Kép: Nyíri Erzsébet

Az örmény irodalmár, a Balassi-kardhoz kapcsolódó tv-interjúja egy örmény hírcsatornán:

Most kell összefognunk

Pavlics Ferenc a NASA 

holdjárművének atyja. Járművei a Marsot is meghódították. A magyar mérnök 1956-ban a forradalom után, november végén a feleségével együtt hagyta el az országot. Útja Amerikába, New Jerseybe, végül Santa Barbarában telepedett le. A magyar tapasztalatok sokat segítették a munkáját. 

Kép: wikipedia.org

Vár-

kapitány

2020. október 2-4. között szüreti fesztivált rendeznek Balatonfüreden a hagyományos felvonulással, művelődési programokkal, konyhaművészeti különlegességekkel.

Látványos menet borlovagrendekkel, mutatványosokkal, díszes fogatokkal. Hangversenyek és táncok. A parton kézműves vásár és Borfalu. Egy kis őszi pezsgés a méltán híres füredi borműveltésgre felfűzve. Mesterszakács fesztivállal ünnepli meg a szüretet a város. A Füredi Szüret már évek óta művelődési, országjárási rendezvénnyé nőtte ki magát, a borműveltség fényezése mellett tartalmas programokat nyújt a zeneszeretőknek, a gyerekeknek és a ínyencségek iránt érdeklődőknek egyaránt.

Tisza-

virág

Kultikus, közösségteremtő, korosztálytól függetlenül népszerű, igényes nemzetközi forgatag! 15. születésnapját ünnepli 2021. júniusában közép-Magyarország legnagyobb ingyenes kulturális kavalkádja, a Szolnoki Tiszavirág Fesztivál. A belváros évszázados gesztenyefái, parkjai ezreknek válnak átmeneti otthonává, ahol minőségi zene, míves portékák, nagyszerű borok és pálinkák teszik teljessé a kikapcsolódást.

„Hazánk már az első fertőzöttek után, az első haláleset előtt bejelentette a veszélyhelyzetet; lépésről lépésre szigorítottuk a beutazást és a határellenőrzést; a háziorvosok számára közel húszezer szájmaszk áll jelenleg is rendelkezésre, 2 000 lélegeztető és 2 000 altatógép van, amelyekkel 100 000 fertőzött ellátását lehet biztosítani” – mondta Dr. Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke a Gondola képviseletében kérdező Molnár Pálnak, a Présház főszerkesztőjének adott interjújában.

- Alelnök úr, az elmúlt hetekben egyértelművé vált, hogy Magyarország sem kerülheti el a koronavírust és annak terjedésével járó veszélyeket. A járvány az utóbbi időszakban mindent felülír Európa-szerte. Hogyan tudja hazánk kezelni a helyzetet, mit tesz Magyarország?

- Először is azt nagyon fontos leszögezni, hogy a koronavírus járvány nem pártpolitikai ügy, azt mindenkinek komolyan kell vennie. Sajnos az ellenzék és az ellenzéki sajtó egy része úgy tesz, mintha ez is egy olyan téma lenne, amelyben végre szembe mehet a kormánnyal, nem ismerik fel, hogy ez nem a politikai csatározások ideje, hanem az összefogás ideje. Azzal, hogy egyes ellenzéki politikusok, és főleg egyes ellenzéki sajtóorgánumok össze-vissza beszélnek, egyik napról a másikra, vagy akár napon belül is egymásnak ellentmondó dolgokat állítanak, csak ártanak a helyzet hatékony kezelésének. Ilyenkor a komolyság és a következetesség a legfontosabb, egyértelmű döntések és iránymutatások szükségesek. Most igazán össze kell tartanunk, mert ez egy olyan fenyegetés, egy olyan veszély, amin

másképpen nem tudunk túl lenni. Azt már látjuk, hogy elkerülni nem tudjuk, de talán közös erővel lassítani, fékezni tudjuk a járvány terjedését hazánkban. Magyarország kifejezetten gyorsan reagált, rögtön felállította az Operatív Törzset, amelyik nap mint nap ülésezik, és elsődleges feladata, hogy szakértői állásfoglalások alapján a kormánynak olyan ajánlásokat tegyen, amelyek a védekezést segítik. 

A múlt hét óta tíz plusz egy akciócsoport is alakult, mindegyik az élet egyik fontos területét karolja fel, hiszen a koronavírus járvány az élet minden területén változásokat hoz, úgy a munkahelyeken, ahogy a gazdaságban, a bankszektorban, vagy éppen az oktatásban. A háttérmunka mellett pedig elengedhetetlenül fontos a folyamatos és hiteles tájékoztatás is, az állampolgárokat nem szabad magukra hagyni ilyen éles helyzetben. Éppen ezért tart az Operatív Törzs minden nap sajtótájékoztatót a legújabb fejleményekről, és evégből indította a kormány a koronavirus.gov.hu oldalt is, ahol folyamatos, hiteles és naprakész információk érhetőek el.

A teljes interjú: 

Badacsonyi szüret

Szeptember 11-13. között a Badacsonyi szüreten konyhaművészeti és művelődési rendezvényekkel badacsonyi borászok nemes boraival - kéknyelűvel, szürkebaráttal, vörösökkel és fehérekkel -, szabadtéri élő hangversenyekkel várnak minden kedves, jóakaratú vendéget.

 

Fezen 2020

A európai zenekarok ünnepe, a jeles muzsika felhangzása - élmények a művelődés rajongóinak.

Tiszta forrásból.
Székesfehérvár, Új Váralja sor. 

2021. 07. 28. - 08. 01.

Hírek az európai művelődési  életből

A Református Énekek hangverseny 2021. JÚNIUS 26. A Kárpát-medencei reformátusok legnagyobb zenei ünnepét 2002 óta azzal a céllal rendezzük meg minden évben, hogy ott a reformátusok használatára kiadott énekeskönyv zsoltáraiból és énekeiből koncertfelvétel készüljön professzionális előadók tolmácsolásában.

Visegrádi Palotajátékok 2021. július 9-10-11.

Három és fél évtizedes múltú, európai rangú magyar rendezvény. A Szent György Lovagrend szellemi műhelye hozta létre és gazdagította, színesítette évről évre. A bajvívók mellett a zeneművészek és a borművészek is jelen vannak, a magyar hősök tiszteletére rendezik a harci bemutatókkal feltüzelt ünneplést.

"Metamorphosis" - ez lesz a következő Cairo fesztivál címe is, amely 2021. május 20–23-án lesz. Addig is tudunk időt fordítani gyógyulásra, tanulásra, küzdelemre és felállásra - jobban, mint mint valaha... A térség legnagyobb orientalista találkozója. A magyarok fővárosa a helyszín.

A Judas Priest 1969-ben alakult az angliai Birminghamben, amelyet sokan tartanak a heavy metál bölcsőjének. Ez a fantasztikus zenekar 2020. július 13-án a Budapest Arénában lép fel vadonatúj show-jával! - a tervek szerint...

Mely könnyen futja el a gaz a mezőt; midőn a nemesebb plántát csak az emberi munka s gond nevelheti.

Széchenyi István: Lovakrul

Wagner-

napok

2021

Wagner: A walkür / BUDAPESTI WAGNER-NAPOK, Müpa 2021. VI. 18. 16:00

Meccs

A Magyar Nemzeti Bank 2018. június 22-én „Egri vár” megnevezéssel 10 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki az egri Dobó István Vármúzeum és a Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja jóvoltából.

MNB

Dobó Istvánt 17 évvel a várvédés után felségsértésért letartóztatták Bécsben.

LMBTI

-mentes

övezetek

2019 eleje óta Délkelet-Lengyelország több tucat városában, megyéjében és térségében kijelöltek úgynevezett "LMBTI-ideológiától mentes" területeket.

MTI

Kép: pixabay.com

Falathová

Szerintem szinte száz százalékig a magyaroknál van az igazság. A szlovákok totális hazugságot interpretálnak a mai napig, és nagyon csalódott voltam, amikor erre rájöttem. Ha legalább igyekeznének egy kicsit közelíteni az álláspontjukat a valósághoz, és felelősséget vállalnának a múltbeli dolgokért, lenne esély megbékélésre, és kialakulhatna valamiféle partneri viszony - mondja Zuzanna Falathová.

magyarhirlap.hu

Kép: Bodnár Patrícia

Globális adatok

Présház.Eu

Európai művelődési, művészeti hírportál

Kiadó, főszerkesztő:

Molnár Pál

A fényképek Dormán László,  Elekes Andor,

Molnár Csenge-Hajna

és az MTI alkotásai

Szerkesztőség:

Budapest

NMHH: CE/16336-2/2015

 

A Présház

Hírportál

archívuma

2015-16

A Présház

Híportál

archívuma

2017

© 2023 by Strategic Consulting. Proudly created with Wix.com

Présház.Eu hírportál

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (GDPR)

 

Név: Présház.Eu hírportál

Főszerkesztő: Molnár Pál

 

Tevékenység:

 

A Présház.Eu hírportál az európai művészettel összefüggő kulturális, közéleti, gazdasági és sporteseményekről tájékoztatja olvasóit. Jelmondata: Présház – európai dimenzió.

 

 

Interjúk készítése

 

A Présház.Eu hírportál  bevonja az alkotásba a magyar művészeti, gazdasági, köz- és sportélet európai szellemiségű szereplőit.

 

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 

A Présház.Eu hírportál mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Présház.Eu hírportál adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek az előírásoknak megfelelőek.
A Présház.Eu hírportál fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató későbbi megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő idejében értesíti az érintetteket.
Ha kérdés merülne föl jelen szabályzathoz kapcsolódóan, a hírportál megválaszolja.
A Présház.Eu hírportál elkötelezett együttműködő társai személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A Présház.Eu hírportál a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Ha megkeresné hírportálunkat, kapcsolatba léphet az adatkezelővel, Molnár Pállal.
A portál bejegyzési száma: NMHH: CE/16336-2/2015

 

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 • Vezetéknév

 • Keresztnév

 • E-mail cím

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

E-mail cím

Az e-mail cím fontos az együttműködő társak értesítéséhez

Név

A felhasználó nevének kezelése azért szükséges, hogy azonosítani tudjuk

egy-egy jelzés ügyében

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A felhasználó hozzájárulása, amelyet elektromos levélben történő jelzéssel ad meg nekünk.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A felhasználó adatait addig kezeljük, ameddig a felhasználó nem kéri az adatok törlését

 

 

TECHNIKAI ADATOK

 

A Présház.Eu hírportál az adatokat papír alapú tömbben tárolja. Ezekhez csak a főszerkesztő – az adatkezelő – fér hozzá.

 

A Présház.Eu hírportál az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Az együttműködő társak jogainak védelme.

Kapcsolattartás.

 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

 

A Présház.Eu hírportál tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a társakat.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

 

Személyes adatokat a Présház.Eu hírportál nem értékesít, harmadik fél számára nem ad ki.

 

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

 

 

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes hozzáférést kapjon.

 

HELYESBÍTÉS JOGA

 

Az érintett kérheti a Présház.Eu hírportál által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Preshaz.Eu hírportál késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

 

 

Legutolsó frissítés: 2018. május 24.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now