Világos                                                                                                                     Présház/Molnár Csenge Hajna

A Székelyföld védelme

Potápi Árpád János államtitkár szerint ma nem fegyverrel kell küzdeni a szabadságért, amiként az 1956-os forradalom hősei tették, hanem csak aláírással.    A magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára a székelyföldi Madéfalván beszélt erről a székelyföldi autonómia napja alkalmából a Siculicidium kápolnában tartott szentmise végén.
    
A politikus megemlítette: a magyarokat a közös történelem, a közös nyelv, a közös származástudat és a közös ünnepek: március 15., augusztus 20., és október 23. teszik magyarrá. Megemlítette: 1956. október 23-án ugyan Budapesten tört ki a magyar forradalom, Erdélyben is azonnal elkezdődtek a szervezkedések, annak reményében, hogy itt is megszabadulnak a diktatúrától.
    Kitért arra, hogy 2015 óta a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) határozata alapján október utolsó vasárnapján ünneplik szerte a világon a székelyföldi autonómia napját. Emlékeztetett arra, hogy a nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezésre már a május 7-i határidő előtt összegyűlt az egymillió aláírás, de nem sikerült teljesíteni az aláírások eloszlásának a területi kritériumait. A november 7-ig meghosszabbított határidő előtt az a cél, hogy Magyarország, Románia és Szlovákia után az EU más tagállamaiban is összegyűljön a szükséges aláírásszám. Ezért arra biztatta a jelenlévőket, hogy aki még nem tette meg,
írja alá a világhálón a kezdeményezést, és hívják fel az Európában szétszóródott ismerőseiket, rokonaikat és kérjék meg őket, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

Potápi Árpád János szerint mindaddig nem lesz autonómia Székelyföldön, míg az érintettek nem tesznek meg mindent ezért. Hozzátette: ha a székelység és vezetői valóban odaállnak az autonómia ügye mellé, akkor a magyar kormány támogatására is számíthatnak.
    Az államtitkár - akit Madéfalva díszpolgáraként hívtak a településre - arra is kitért, hogy a magyar Országgyűlés a nemzeti összetartozás évévé nyilvánította a trianoni döntés centenáriumi évét, és arra készültek, hogy mindenütt megemlékezéseket tartanak, ahol magyarok élnek. A koronavírus-járvány azonban újra átjárhatatlanná tette a határokat, és a megemlékezések egy része meghiúsult.
    A székelyföldi autonómia napján a SZNT arra biztatta szimpatizánsait, hogy ahol lehet, idén is tartsák meg a hagyományos őrtűzgyújtást a járványügyi intézkedések szigorú betartásával.

Aláírás itt:

Balassi "ausztrálul"

Az irodalomtörténetben valószínűleg az első alkalommal: Balassi-verseket ültetett át anyanyelvére ausztrál műfordító. A Melbourne-ben született irodalmárnak, Ross Gillettnek tett föl kérdéseket a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

 

- Mester, miért érezte fontosnak, hogy a négy évszázaddal ezelőtt Európa közepén élt poéta: Balassi Bálint néhány versét az ausztrál irodalomkedvelők számára is hozzáférhetővé tegye.

- Az ausztrál kultúra nagyon szorosan kapcsolódik az Egyesült Királysághoz, Írországhoz és az USA-hoz. De már régóta hiszek abban, hogy fontos, hogy hazám költészete szorosabban kapcsolódjék a nem-angolul beszélő világhoz, különösen Európához, a hatalmas irodalmi tevékenységének szélességével és mélységével. Személyes érdeklődésem e tekintetben azóta is erős, amióta felfedeztem a Penguin Modern European Poets sorozatot, amelyet főleg az 1970-es években adtak ki. Ebben számos jelentős költő fordításában szerepel, köztük Weöres Sándor és Juhász Ferenc. Emellett nagy rajongója vagyok Radnóti Miklós verseinek. Így láthatja, hogy a modern magyar költészet iránti érdeklődésem régóta fennáll.

A magyar költészet mélyebb történetéről azonban nem volt tudomásom, amíg Balassi Bálintot a néhai és sajnos hiányzó Arthur Kapantzian, a Balassi fordítási kezdeményezésben munkatársam meg nem ismertette velem. Azonnal elkezdtem kutatni Balassi életét és munkásságát, és tudatosult bennem, hogy nemcsak a magyar irodalom és az élet, hanem általában az európai költészet szempontjából is jelentős. 

Itt van egy költő, aki Shakespeare és Cervantes kortársa volt, és akit sokkal szélesebb körben el kell ismerni a XVI. századi irodalom tájképének kulcsfigurájaként. Rendkívül fontosnak tartom, hogy felhívjam rá az ausztrál irodalmi világ figyelmét, és az Arthurral közösen készített fordításainkat – eredetük történetével együtt – rangos ausztrál folyóiratoknak fogom benyújtani. 

A teljes interjú:

A „kórszellem” ellen

Megtartották az Energiapolitika 2000 Társulat megalakulásának 20. éves jubileumi ünnepét, egyúttal a társulat havonta tartott, Energiapolitikai Hétfő Este című rendezvényének 200. ünnepi ülését. Erre az  alkalomra jelent meg a  társulat alapító elnökének, Járosi Mártonnak Szolgálat című újabb könyve. Művéről a szerzővel beszélgettünk.

 

- Elnök úr, az Ön kétszeres jubileumi könyvét az ünnepi ülésen Szarka László akadémikus Szeretet energiával a kórszellem ellen című előadásában mutatta be. Kifejtette, hogy napjainkra az irracionalitás lett a „kórszellem”, ami mára totálissá és globálissá vált: a világon mindent, ami normális, abnormálissá igyekszik nyilvánítani, és mindent, ami abnormális, pedig normálissá. Még az energetikát is. Mi, a közönség miért kezdtünk reménykedni abban, hogy a mi oldalunkon lévő szellemi fölény legyőzi az „abnormalitás-kultúrát”?

 

- Már az előadás címét is telitalálatnak tartom, egyetlen mondatban tömören összefoglalta nemcsak könyvem tartalmát, de írásom szándékát is. Életem során megtapasztaltam, hogy a soha el nem múló szeretet energia csodára képes. Minden energiaátalakítás veszteséggel jár, egyedül a szeretet-energia jellemzője, hogy használatával, továbbadásával növekszik.

Ennek az energiának a segítségével igyekeztem küzdeni a nemzeti energiapolitikáért. Meggyőződésem, hogy világunk csak a szakralitáshoz való visszatéréssel menthető. Kérdés, hogy van-e esélye ennek, lehetséges-e ez egy eleve a deszakralitásra épülő világban? Nem tudom a választ, de ez nem ment fel a közösségem iránti felelősségvállalás alól. A mérnököknek, az adott történelmi viszonyok között, a „jó gazda gondosságával” kell közössége anyagi és szimbolikus vagyonát védeni. Ezt a küzdelmemet igyekeztem bemutatni könyvemben, remélve, hogy ezzel is szolgálok.

- Nem kevesebb, mint a normalitásért vívott küzdelem a kötet témája, benne szerepelnek az Ön Présház-interjúi is. Miért érezte fontosnak, hogy túllépjen az életrajzi kereteken? 

A teljes interjú:

Frontharcban a szavak

"A történelmi tapasztalatok egyértelműen arról tanúskodnak, hogy a politikában, illetve a politikával átszőtt szellemi életben konszenzus nemigen - tartósan pedig egyáltalán nem alakul ki" - olvasható a Meggyőzni vagy legyőzni - Adalékok a modern vitakultúra magyar természetrajzához című, Galló Béla és Mohai V. Lajos által alkotott, a Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány által támogatott, a közelmúltban megjelent kötetben. Galló Béla politológusnak tett föl kérdéseket a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

 

- Kötetük a reformációtól a közelmúltig tekinti át a magyar belpolitikában szikrázott vitákat. Kissé perverziónak tűnik Pázmány Pétert néhány mai, inkább meg nem nevezendő figurával egy kalap alá venni. Miért nem az mégis?

 

- A könyv mottójául választott Michael Oakeshott idézet felel erre: „…felkérjük a múltat, hogy a jelennel összefüggő közlések formájában szóljon hozzánk.”  Mi is felkértük a múltat, hogy engedje magát megszólítani, remélve, hogy a kérdéseink nem találnak süket fülekre. 

Az izgatott bennünket, hogy az elmúlt évszázadokban egy-egy korszak jellemző csomópontján a magyarságot átható politikai-szellemi konfliktusokat miként – milyen kommunikációs színvonalon, milyen nyelvi erővel - jelenítették meg a

korabeli politika, illetve a szellemi élet általunk kiválasztott, reprezentatív szereplői. A folytonosságot – a máig tartó kíváncsiságot – pedig az biztosította, hogy konfliktusaink alapszerkezete a reformáció óta nemigen változott. Függetlenség vagy alkalmazkodás? Haza vagy haladás? Saját út, avagy internacionalizmus/globalizmus? Ezek látszólag más-más kérdések, noha mindegyik arra keresi a választ, hogy merre van előre és melyik út vezet arra? Hitbéli kérdések burkában, de erről szólnak a magyar reformátorok és ellenreformátorok, Alvinci Péter és Pázmány Péter csatái, miközben fényes tehetségükkel lerakták modern nyelvközösségünk alapjait, utat nyitva a későbbi nyelvújítóknak. Nem véletlen, hogy a 19. század reformkorának egyik alapkövetelése a magyar nyelv „kenyérnyelvként” való elismertetése, ez lévén a nemzeti öntudatra ébredés egyik alapfeltétele. Széchenyi István és Kossuth Lajos szinte mindenben vitatkoztak egymással, de ebben az egyben soha.

A teljes interjú:

A Magyar Sion

A Vágszentkeresztesi születésű Rudnay Sándor 1819-ben, mint erdélyi püspök kapta a prímás-érseki kinevezését. Az első körlevelére 1819.ben Gyulafehérvárott  azt írta, hogy kelt: ESZTERGOMBAN! Vagyis elhatározta, hogy az akkor már közel 300 éve Nagyszombatban ideiglenesen tartózkodó, a török hódítók elől 1543-ban az ország nyugati szélére menekült egyházi központot  hazahozza az esztergomi Várhegyre! De ez a terület, akkor már, 1683-tól, tehát közel 300 éve - HABSBURG katonai terület volt. Prokopp Mária művészettörténész professzornak tett föl kérdéseket a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

 

- Professzor asszony, az 1819-ben kinevezett Prímás egy teljes évig küzdött a Bécsi császári hivatalokban, hogy  engedélyt kapjon az ősi prímási székhelyére való visszaköltözésre, és megkezdhesse a török háborúkban megsemmisült híres középkori Székesegyház helyén az új főtemplom építését.  A kamarilla miért próbálta elgáncsolni a magyar kezdeményezést?

- A magyar egyháznak a feje, prímás érseke a középkortól kezdve, egészen az 1949. évi kommunista diktatúra alatt született 

alkotmányig, közjogi méltóság volt: a király, az államfő után az első ember, aki az uralkodó széküresedése esetén az államfői jogokat gyakorolja. Ez a jogi gyakorlat Európában ismeretlen volt, ezért Bécs minden erejével igyekezett az 1686-ban, Buda felszabadítása után az uralma alá került

hazánkban ezt a méltóságot a pápa által eltöröltetni, ami szerencsére nem sikerült. De az jogában állt, hogy késleltesse az új érsek kinevezését. Így Rudnay prímás kinevezése előtt 10 évig nem vol érsek. 

- Rudnay érsek megkezdte a Bazilika építését magyar építészekkel, a kismartoni Kühnel Pállal és Páckh Jánossal, magyar szobrásszal - Ferenczy Istvánnal, aki akkor Rómából küldi a terveit és a maketteket -,

és magyar festővel: Hesz János Mihály egri festővel, ez a mester elkészíti a főoltárképet, amelynek részlete ma a Vármúzeum Nagytermében van kiállítva. Rudnay Sándor miért akarta, hogy a Magyar Sion szellemileg is magyar alkotás legyen?

- 1541-ben, az iszlám hódoltsággal, HÁROM részre szakadt a Magyar Királyság, amely 1000-1526 között Európa egyik Nagyhatalma volt. Ezt a félezer évet sosem felejtette el a magyarság. A következő félezer évet ennek helyreállításáért vívott hősies küzdelem jellemzi. 

A teljes interjú:

Balaton-

világos

2020. október...

Présház/Molnár Csenge Hajna

Szabó

Tamás

A Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetés Szabó Tamás közgazdásznak.

MTI/Koszticsák Szilárd 

Bába

Iván

A Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetés Bába Iván egyetemi magántanárnak.

MTI/Sóki Tamás

A déli

partról

Déli part, 2020 október...

Présház/Molnár Csenge Hajna

Csend,

élet

Szieszta két egerészés között.

Présház/Molnár Csenge Hajna

Elcsent

lengyel

ötlet

Szobrot állítanak a háborúkban megerőszakolt nők emlékére Budapesten - döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán, január 29-én.

Jerzy Bohdan Szumczyk lengyel művész szobra egy terhes nőt megerőszakoló szovjet katonáról. A szobrot engedély nélkül állították fel Gdanskban, 2013. október 16-án, majd a rendőrség pár óra múlva eltávolította

FORRÁS: ORIGO/ AFP/JERZY BOHDAN SZUMCZYK

Rákóczi

Ezred

A Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezredének katonája védőfelszerelésben az orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolánál.

MTI/Rosta Tibor

Bogár

László

A Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetés Bogár László Miklós közgazdásznak.

MTI/Koszticsák Szilárd

USA-

lengyel

A Varsó és Washington közötti egyre szorosabb biztonságpolitikai együttműködés jegyében látogatott Mike Pompeo külügyminiszter augusztus 15-én a lengyel fővárosba, ahol aláírtak egy újabb katonai egyezményt (Enhanced Defense Cooperation Agreement). A belarusz politikai bizonytalanságok közepette Moszkva egyre idegesebben figyeli, ahogyan újabb amerikai kontingens érkezik Lengyelországba.

Az USA és Lengyelország már 2015-ben újjáélesztették Józef Piłsudski marsall Három Tenger Kezdeményezés (Intermarium, TSI) nevű egykori – az első világháború utáni – kezdeményezését. Piłsudski a Németország és Szovjet-Oroszország közötti sávot szerette volna lengyel vezetéssel függetleníteni. A TSI létrehozásának egyik fő célja a német hegemónia megakadályozása volt Európában, amely egyben megakadályozza Eurázsia összefogását is a kontinentális Nyugat-Európával.

Befolyásos amerikai stratégák, úgymint George Friedman és Robert D. Kaplan az utóbbi években azért lobbiztak, hogy Washington élessze újjá a TSI tervet, amely egyszerre tartja sakkban Berlint és Moszkvát. Ebben az új projektben Varsónak és Bukarestnek is kiemelt szerep jut – nem véletlenül történtek meg az elmúlt időszakban az amerikai rakétavédelmi bázisok telepítései ebben a két országban.

Bár a magyar miniszterelnök hosszú interjújából nem tudhatjuk meg, a nemzetközi sajtóból világossá vált, hogy az egy hete elindított magyar–szlovén villamosenergetikai hálózatokat összekötő fejlesztés szerves része a TSI-nek. Pompeo sem véletlenül látogatott augusztusban Szlovéniába, amely során dél-nyugati szomszédunk ígéretet tett a Huawei kizárására jövőbeli 5 G-s tenderéről.

A TSI-nek 12 EU tagállam a tagja (Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Felvidék, Ausztria, Magyarország, Horvátország, Szlovénia, Románia és Bulgária), amelyek a Balti-, a Fekete- és az Adriai-tenger között helyezkednek el. A térségben nemcsak komoly geopolitikai, hanem gazdasági potenciál is szunnyad - írja Káncz Csaba a privatbankar.hu-n.

Elefánt-

bika

Jack, Európa legnagyobb afrikai elefántbikája (Loxodonta africana) a három napos szokatási idő után kilép az elefántházból.

MTI/Balázs Attila

Román cél

Tőkés László: a román cél továbbra is "az ország homogenizációja", "a magyarság kipusztítása, elüldözése."

MTI/Kiss Gábor

1390

az elhunytak

száma

hazánkban

Ezerháromszázkilencven a koronavírussal fertőzött elhunytak száma hazánkban, többen meggyógyultak.

    A koronavirus.gov.hu  oldalon köszönetet mondtak a Szent László kórház orvosainak és ápolóinak. MTI

Özbas,

Zachova

Özbas Szofi (fehér) az cseh Renata Zachova ellen küzd a budapesti cselgáncs Grand Slam-verseny 63 kilogrammos súlycsoportjának selejtezőjében.

MTI/Kovács Tamás

balassi.eu.png

 Világosról

Kétezerhúsz október... Présház/Molnár Csenge Hajna

Európát védő fiatalok

"Minden héten, minden nap, minden órában  - az illegális migránsokkal teli hajók elárasztják az európai vizeket. Invázió zajlik" - figyelmezteti a törvénytisztelő embereket a Defend Europe mozgalom. "Ez a hatalmas bevándorlás megváltoztatja kontinensünket. Elveszítjük biztonságunkat és életmódunkat, és fennáll annak a veszélye, hogy az európaiak kisebbségiek lesznek a saját európai hazájukban" - vetíti fel a jövő aggasztó képét a Defend Europe. A nemzetközi szervezet egyik szóvivőjének, Martin Sellnernek tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

2017. augusztus 7.

- Szóvivő úr, az Önök mozgalmát jogi fenyegetések is érik. Van-e megfelelő agytröszt a jogi védekezéshez?

 

- Igen, természetesen. Elvünk: Mindig ragaszkodj a törvényhez. A Defend Europe küldetése azért is sikeres, mert kezdettől fogva a mai eseményekig minden akciónk és cselekedetünk száz százalékig a törvényesség határain belül mozog.

- A migráció mögött az alvilág áll. Embercsempészek Afrikában. Korrupt politikusok Európában. Milyen kockázattal néznek szembe a Defend Europe aktivistái?

A teljes interjú:

Kemény harc jön

„A nyílt társadalom elméletének hirdetői egy jól hangzó gondolat felszíne alatt valójában a közösség és az egyén számára egyaránt kártékony életformát vizionálnak. Azt mondják, hogy a nemzetek közötti feszültségek úgy előzhetők meg, ha minden hagyományos közösséget és identitást lerombolva új társadalmi modellt építenek ki. Ezért támadják a nemzetet, az egyházat, a családot” – mondja Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezető-helyettese. Őt kérdezte a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

- Ön úgy fogalmazott, hogy tíz év után, ciklus közepén jó átadni egy pozíciót, ugyanakkor csak egyet lép vissza: frakcióvezető-helyettesként dolgozik tovább. Az előttünk lévő bő másfél év a választásokig meglehetősen brutális kihívásokat állít elénk. Egy óceánnal odébb véres utcai harcokká züllött a demokrácia, és úgy látszik, hogy az atlanti tengely ezt nálunk, Magyarországon is szeretné elérni. Küzdelmes másfél év áll előttünk. Ön milyen személyes politikai célt tűzött Maga elé?

- Kétségtelenül kemény harcok következnek. Mindnyájunknak az a dolga, hogy beleálljunk ebbe a harcba. E mellet van egy másik szempont, amely személyes.

 Fülei Ősfás

Birsalmafa leszüretelés előtt a Fülei Ősfásban. 

Présház Molnár Csenge Hajna

Eszme

Putyin megfogalmazása szerint a liberális eszme azt vélelmezi, hogy "semmit nem kell csinálni, a migráns büntetlenül gyilkolhat, fosztogathat, nemi erőszakot követhet el, mivel tiszteletben kell tartani az őt migránsként megillető jogokat".
    A liberális eszme azonban elavulttá vált, mivel szembekerült a népesség túlnyomó többségének érdekeivel - mondta az orosz elnök. kremlin

Össze-

esküvés-

gyakorlat

,,Az egész világon szembe kell néznünk egy masszívan egységes és könyörtelen összeesküvéssel, amely elsősorban rejtett módszerekkel növeli a befolyási övezetét: beszivárgással a megszállás helyett, felforgatással a választások helyett, megfélemlítéssel a szabad döntés lehetősége helyett, inkább éjszakai gerillákkal, mintsem katonákkal nappal." (J. F. Kennedy, az USA elnöke, 1961)

(Megölték:  1963november 22-én.)

Kép: imgur.com

Josihide

Thomson

Ezt úgy szokták fogalmazni, hogy „fiatalok a csatába, idősek a Tanácsba.”  Megkérdezte egy idősebb kollégám, hogy jó, jó, de hol van az a Tanács. Számomra ez a Tanács azon témák együttese, amelyekben nélkülözhetetlen egy politikai pártban a tapasztalat és a megfontoltság. Három olyan téma van, amik a kardforgatás kötelezettsége mellett, mint értékfelmutató feladatok számomra testhezállók. Ez pedig a szociális kérdések, vagyis a segítségre szoruló ember védelme. A természet, vagyis a teremtett világ védelme. És még valami: a politikán kívüli civil világgal való kapcsolat építése. A teremtésvédelem nem alkalmi válasz egy problémára, hanem a felelősen gondolkodó ember kezdettől létező szemlélete és magatartása.

A teljes interjú:

Szuga Josihidét, a japán miniszterelnök azt mondta, politikájában abszolút elsőbbséget élvez majd a gazdaság beindítása, továbbá a koronavírus visszaszorítása, ami szükséges a jövő évre halasztódott 2020-as tokiói olimpiai játékok 

megrendezéséhez is. MTI

Sokat tanulhatunk egy feszült helyen, például egy szerkesztőségi teremben, ahol nagy egókkal kell foglalkozni, és kihozni a legtöbbet belőlük - vallja Robert Thomson, a Wall Street Journal főszerkesztője. web.archive.org

A járványvészhelyzet

túlélése ép lélekkel

Mit idézhet elő a Covid-19 által okozott világjárvány az életünkben, és mit tehetünk azért, hogy a legkisebb veszteséggel az elérhető legjobb eredményt hozzuk ki a krízisből? Hogyan tudunk optimálisan megküzdeni a nehéz helyzetekkel? Ebben segíthetnek a klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta szerző gondolatai és gyakorlati tanácsai.
 

 • Általános tudnivalók (mindannyiunkat érintő események és teendők szintje)
   

Tudatosítsuk: milyen helyzetben vagyunk? Ez olyan fontos, mint egy orvosi diagnózis. Mi a krízis, és milyen stádiumai vannak? Pszichológiai törvényekről van szó. Minél inkább tudjuk, milyen stádiumban vagyunk, annál több eszközzel rendelkezhetünk a helyzettel való optimális megküzdésben. 

A krízis olyan megrendítő hatású élethelyzet, amelyre nem vagyunk felkészülve, váratlanul ér, így a régi helyzetmegoldásaink alkalmatlanok, újak pedig még nincsenek. A krízis negatív stresszhelyzet.

Mi a krízisdinamika? A lefolyáshoz illő túlélési célú alkalmazkodás és megküzdés erőmozgásainak folyamata. 

Első stádiuma a pánikfázis. Minél több személyt érint, annál inkább járványszerűen terjed a kétségbeesett tehetetlenségi állapot, amelyben az ember saját színvonala alatti módon viselkedik. Ez a regresszív (visszaeső) fázis. Hiányzik a biztos pont, káosz alakul(hat) ki. Jellemzője a félelem, kétségbeesés, bizonytalanság, az információszerzési kapkodás, katasztrofizáló gondolkodás és dramatizáló végkifejletek hírterjesztése, vagy éppen a bagatellizáló, jelentőség-alulbecslő magatartás. Senki nem tud semmi biztosat. Ilyenkor a viselkedést kapkodó, pánikos vásárlási láz, felfokozott ingerültség, agresszivitás vagy érzelmileg szélsőséges reagálás, olykor „világvége” hangulat jellemzi.

lIyenkor szükséges teendő a pánik csökkentése. Hiteles központi tájékoztatás kormányzati szinten, a média minden csatornáján, a közösségi fórumokon át, leállítva a rémhírterjesztéseket. Ennek híján felfokozódhat a bűnbakkereső, hibáztató, másokat okoló reagálás, amely negatív tömegreakciókat generálhat. Jellemző lehet a „hasítás” jelensége, az ún. két véleménypártra szakadás, szembenállás, zavarkeltő és/vagy azt fokozó akciók előfordulása. Minden információnak a pánik csökkentésére, hiteles hírközlések keretében történő megnyugtatásra kell irányulnia. Második stádium az észszerű cselekvési lehetőségek keresése, az érzelmi sokk fölé kapaszkodó helyzeti kontrollra törekvés, az összeszedettségre, összerendezettségre, szervezett cselekvésre törekvő magatartás. Indokokkal alátámasztott központi intézkedésekre van szükség, ezek betartásának ellenőrzésével. Minél teljesebb az emberi együttműködés közös iránya, a hierarchikus szervezettség elfogadása, a cselekvő erők „katonai fegyelmű” betartása és teljesítése, annál eredményesebb a meginduló kollektív megküzdési folyamat. Összefogás vagy széthúzás, együttműködés vagy szakadás, és külön utak keresése? Ezen múlik, hogy ezt a stádiumot milyen minőségben éljük át.

A teljes anyag:

 Október

Égbolt ősszel - Présház/Molnár Csenge Hajna

 Szemközt Füred

2020 október - Présház/Molnár Csenge Hajna

Dísz-

terem

Balassi_2020_két_lovag.jpg

Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke a XXIV. Balassi-kard átadási ünnepségen a pesti Papi Szemináriumban 2020. február 14-én.

Kép: Nyíri Erzsébet

Georgieva

Krisztalina Georgieva, az IMF vezetője kiemelte, hogy két éve a világgazdaság összehangolt föllendülésben volt, közel 75 százaláka emelkedő trendben. Ma viszont a világgazdaság 90 százaléka esetében alacsonyabb növekedéssel számolnak.

Kép: wikipedia.org

Yossi

Cohen

"Széles körben elterjedt a fertőzés, és hazudnak róla. A számok, amelyekről az iráni állampolgárok számolnak be, nem igazak. A fertőzöttek és halottak száma, amelyekről tudok, sokkal nagyobb" - mondta Yossi Cohen, a Moszad igazgatója. axois.com

Li

Kö-csiang

A kínai fejlesztési bank kétmilliárd eurót nyújt kelet-közép-európai programok finanszírozására a térség és Kína együttműködésének keretében - jelentette be Li Kö-csiang kínai kormányfő Budapesten

Kép: wikipedia.org

Contemporary Art

"A kortárs képzőművészet a jelen kulturális kincse, a ma emberének üzen a jövőről és az örök értékekről."

Róth Miksa

remekműve

Pesten

A  100 éves házak rendezvénysorozat egyik fölfedezése: Róth Miksa lappangó remekműve egy Rákóczi téri lakásban.

Kép: Molnár Fatime

Roosevelt-

terem

Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2019. május 13-án.

MTI/Koszticsák Szilárd

Johnson

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint Londonnak október közepéig egyezségre kell jutnia az Európai Unióval a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer feltételeiről, mivel annál későbbi időpontban már nem lenne esély.
MTI; Downing Street

Powell,

Fed

Jerome Powell, a jegybank szerepét ellátó szövetségi tartalékrendszer (Fed) elnöke. A Federal Reserve monetáris politikája továbbra is "türelmes" marad, figyelembe véve a pénzügyi, gazdasági feltételek alakulását.

MTI; Kép: wikipedia.org

Képző-művészet

A legrangosabb magyar képzőművészeti elismerés - határok nélkül...

Európa-érem

Michelisz Norbert, a BRC Hyundai N Lukoil Squadra Corse pilótája a boxban a túraautó-világkupa (WTCR) magyarországi futamán a mogyoródi Hungaroringen 2020. október 17-én. MTI/Kovács Tamás

Pavlics

Ferenc

Pavlics Ferenc a NASA 

holdjárművének atyja. Járművei a Marsot is meghódították. A magyar mérnök 1956-ban a forradalom után, november végén a feleségével együtt hagyta el az országot. Útja Amerikába, New Jerseybe, végül Santa Barbarában telepedett le. A magyar tapasztalatok sokat segítették a munkáját. 

Kép: wikipedia.org

 Vahram Martiroszjan

Vahram Martiroszjan ömény műfordító a Balassi-karddal a pesti Központi Papnevelő Intézet dísztermében 2020 Bálint napján.

Kép: Nyíri Erzsébet

Az örmény irodalmár, a Balassi-kardhoz kapcsolódó tv-interjúja egy örmény hírcsatornán:

Vár-

kapitány

Ozora

ünneplés

Egy csendes és visszavonult idényt követően 2021 augusztusában ismét egyesül a már a világ valamennyi táján tagokat számláló törzs, és a dádpusztai völgyben ismét összefonódik a természet és a zene lüktetése, és életre kel az Ozora Ünneplés!

A Kárpát-medence legkülönlegesebb nagyrendezvénye augusztus 2. és augusztus 8. között nyitja majd meg kaput a nagyközönség előtt, ahol a különleges zenék java mellett egy igazán egyedi szellemi környezet várja majd a látogatókat, amelynek vezérfonala a természet és az egymás iránti tisztelet és szeretet. 

Tisza-

virág

Kultikus, közösségteremtő, korosztálytól függetlenül népszerű, igényes nemzetközi forgatag! 15. születésnapját ünnepli 2021. júniusában közép-Magyarország legnagyobb ingyenes kulturális kavalkádja, a Szolnoki Tiszavirág Fesztivál. A belváros évszázados gesztenyefái, parkjai ezreknek válnak átmeneti otthonává, ahol minőségi zene, míves portékák, nagyszerű borok és pálinkák teszik teljessé a kikapcsolódást.

Relativitáselmélet

A fizika tanulmányozása közben, az 1957-1962 egyetemi években, csak felületesen találkoztam Albert Einstein névével, továbbá a relativitáselmélettel, ill. a speciális relativitás teóriában előforduló mágikus képlettel. Az idézett név egy jóindulatú zseni képet váltja ki az ember elméjében, aki forradalmasította az elképzeléseinket magáról az űrről, időről, energiáról, tömegről és a mozgásról. Azonban a további kutatói tevékenységemben sem kellett használnom Einstein neve által fémjelzett törvényeket.

Palágyi István György esszéje

Az angol nyelvben az „einstein” szót, mint a briliáns tökéletesség szinonimáját használják. Einsteint sokan a legkiválóbb elmének tartják, aki valaha is a földön élt. Ez a legelterjedtebb róla alkotott kép, amelyet még megerősítik a tankönyvek, a média, és a hősnek kijáró tisztelettel meghajló fizikusok és történészek. De ha az ember mélyebben beleolvas a tudományos irodalomba, és elolvassa, hogy mit írnak róla a kortársai, akkor egy egészen más kép kezd kirajzolódni alakjáról. A valóságban egy irracionális (oktalan) plagizátorról van szó, aki ügyes manipulációkkal a 

kortárs kutatók műveit egyszerűen eltulajdonította. És hogy ennek kevés kivétellel a nagy közönség is bedőlt.

Einstein valóban abban a korban élt (1879-1955), amikor a kísérleti fizikában a spekulatív jelleg kezd dominálni. Legismertebb műve a relativitáselmélet, amely 1905-ben tett közé anélkül, hogy bármilyen forrás vagy

hivatkozás lett volna a dolgozathoz hozzácsatolva. Ez tökéletesen megfelelt alapelvének, amely lényege az volt, hogy ha valaki sikeres akar lenni, kell, hogy eltitkolja forrásait. Ez magát Max Born nevű másik Nobel-díjas tudóst nagyon aggasztotta, és egy berlini Nemzetközi relativitási konferencián (1955-ben) kijelentette, hogy nem új dologról van szó.

A teljes esszé: 


Noha az Annalen der Physik c. folyóiratban 1905-ben megjelent cikkben semmiféle hivatkozások nem voltak, és a cikk nagyon hasonlított az előző évben leközölt H. Lorenz dolgozatára, amire W. Kaufmann és Max Planck egyaránt nyilvánosan rámutatott.

Einstein csupán egy metafizikai újraértelmezést és Lorentz tudományos elméletének általánosítását nyújtotta, amelyeket először már Henri Poincaré (1854-1912) leírt.

Ezek a tények bizonyítják, amint ezt Ch. Nordmann, a Párizsi Obszervatóriumból megállapította, hogy a legtöbb Einsteinnek tulajdonított dolog tulajdonképpen Poincaréé.

Katlan ünneplés
 

Harmadszor is ütemtárrá változtatja a Tárnoki Kőfejtő csarnokát a Katlan fesztivál, és a  nyár derekán, egész pontosan 2021. július 23-án és július 24-én alaposan megpakolja a fősodrástól távol eső elektronikus zenei ütemekkel az extravagáns helyszínt.

 

Fezen 

A európai zenekarok ünnepe, a jeles muzsika felhangzása - élmények a művelődés rajongóinak.

Tiszta forrásból.
Székesfehérvár, Új Váralja sor. 

2021. 07. 28. - 08. 01.

Hírek az európai művelődési  életből

A Református Énekek hangverseny 2021. JÚNIUS 26. A Kárpát-medencei reformátusok legnagyobb zenei ünnepét 2002 óta azzal a céllal (is) rendezik meg minden évben, hogy ott a reformátusok használatára kiadott énekeskönyv zsoltáraiból és énekeiből koncertfelvétel készüljön professzionális előadók tolmácsolásában.

Visegrádi Palotajátékok 2021. július 9-10-11.

Három és fél évtizedes múltú, európai rangú magyar rendezvény. A Szent György Lovagrend szellemi műhelye hozta létre és gazdagította, színesítette évről évre. A bajvívók mellett a zeneművészek és a borművészek is jelen vannak, a magyar hősök tiszteletére rendezik a harci bemutatókkal feltüzelt ünneplést.

AGEN
DA
PEST
BUDA

"Metamorphosis" - ez lesz a következő Cairo fesztivál címe is, amely 2021. május 20–23-án lesz. Addig is tudunk időt fordítani gyógyulásra, tanulásra, küzdelemre és felállásra - jobban, mint mint valaha... A térség legnagyobb orientalista találkozója. A magyarok fővárosa a helyszín.

FeHoVa: 2021. február 11-14. között immár 28. alkalommal rendeztetik meg a Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban.

Mely könnyen futja el a gaz a mezőt; midőn a nemesebb plántát csak az emberi munka s gond nevelheti.

Széchenyi István: Lovakrul

Wagner-

napok

2021

Wagner: A walkür / BUDAPESTI WAGNER-NAPOK, Müpa 2021. VI. 18. 16:00

Mikszáth

is...

Vanyarci Haluska-ünnep.  2021. SZEPTEMBER 11. A krumpli alapú haluska azaz sztrapacska a `tót atyafiak` jellegzetes étele. Úgy tartja a fáma, hogy híres földink Mikszáth Kálmán is szerette, leginkább azt, amit Mauks Ilonkáéknál Csadó néni, akkor még Rozika főzött neki. 

A Magyar Nemzeti Bank 2018. június 22-én „Egri vár” megnevezéssel 10 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki az egri Dobó István Vármúzeum és a Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja jóvoltából.

MNB

Dobó Istvánt 17 évvel a várvédés után felségsértésért letartóztatták Bécsben.

LMBTI

-mentes

övezetek

2019 eleje óta Délkelet-Lengyelország több tucat városában, megyéjében és térségében kijelöltek úgynevezett "LMBTI-ideológiától mentes" területeket.

MTI

Kép: pixabay.com

Falathová

Szerintem szinte száz százalékig a magyaroknál van az igazság. A szlovákok totális hazugságot interpretálnak a mai napig, és nagyon csalódott voltam, amikor erre rájöttem. Ha legalább igyekeznének egy kicsit közelíteni az álláspontjukat a valósághoz, és felelősséget vállalnának a múltbeli dolgokért, lenne esély megbékélésre, és kialakulhatna valamiféle partneri viszony - mondja Zuzanna Falathová.

magyarhirlap.hu

Kép: Bodnár Patrícia

Globális adatok

balassi.eu.jpg

PréshÁz -  Európai dimenzió

Présház.Eu

Európai művelődési, művészeti hírportál

Kiadó, főszerkesztő:

Molnár Pál

A fényképek Dormán László,  Elekes Andor,

Molnár Csenge-Hajna

és az MTI alkotásai

Szerkesztőség:

Budapest

NMHH: CE/16336-2/2015

 

A Présház

Hírportál

archívuma

2015-16

A Présház

Híportál

archívuma

2017

© 2023 by Strategic Consulting. Proudly created with Wix.com

Présház.Eu hírportál

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (GDPR)

 

Név: Présház.Eu hírportál

Főszerkesztő: Molnár Pál

 

Tevékenység:

 

A Présház.Eu hírportál az európai művészettel összefüggő kulturális, közéleti, gazdasági és sporteseményekről tájékoztatja olvasóit. Jelmondata: Présház – európai dimenzió.

 

 

Interjúk készítése

 

A Présház.Eu hírportál  bevonja az alkotásba a magyar művészeti, gazdasági, köz- és sportélet európai szellemiségű szereplőit.

 

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 

A Présház.Eu hírportál mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Présház.Eu hírportál adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek az előírásoknak megfelelőek.
A Présház.Eu hírportál fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató későbbi megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő idejében értesíti az érintetteket.
Ha kérdés merülne föl jelen szabályzathoz kapcsolódóan, a hírportál megválaszolja.
A Présház.Eu hírportál elkötelezett együttműködő társai személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A Présház.Eu hírportál a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Ha megkeresné hírportálunkat, kapcsolatba léphet az adatkezelővel, Molnár Pállal.
A portál bejegyzési száma: NMHH: CE/16336-2/2015

 

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 • Vezetéknév

 • Keresztnév

 • E-mail cím

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

E-mail cím

Az e-mail cím fontos az együttműködő társak értesítéséhez

Név

A felhasználó nevének kezelése azért szükséges, hogy azonosítani tudjuk

egy-egy jelzés ügyében

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A felhasználó hozzájárulása, amelyet elektromos levélben történő jelzéssel ad meg nekünk.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A felhasználó adatait addig kezeljük, ameddig a felhasználó nem kéri az adatok törlését

 

 

TECHNIKAI ADATOK

 

A Présház.Eu hírportál az adatokat papír alapú tömbben tárolja. Ezekhez csak a főszerkesztő – az adatkezelő – fér hozzá.

 

A Présház.Eu hírportál az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Az együttműködő társak jogainak védelme.

Kapcsolattartás.

 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

 

A Présház.Eu hírportál tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a társakat.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

 

Személyes adatokat a Présház.Eu hírportál nem értékesít, harmadik fél számára nem ad ki.

 

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

 

 

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes hozzáférést kapjon.

 

HELYESBÍTÉS JOGA

 

Az érintett kérheti a Présház.Eu hírportál által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Preshaz.Eu hírportál késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

 

 

Legutolsó frissítés: 2018. május 24.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now