• Dr. Schulek Ágoston és felesége, Szkalla Edith

tevékenységének méltató beszéde

Egy híres családnév viselése nem kis feladat.

Sokszor segít az életpályán, van, aki küzd a rá

áradó fénnyel, és nevet változtat, hogy saját

küzdelmeinek tudja be sikerét. Van, aki tovább

fényesíti az őstől, az elődtől kapott és híressé vált

nevet, és kiváló teljesítménnyel írja be magát a

Nemzet Emlékkönyvébe. Amikor a sok sikeres

személyiség mellett találunk olyan alkotókat, akik

a személyes korábbi eredmények mellett a sikeres

életpályát a köz sok éven, esetleg évtizedeken

keresztül tartó munkálkodással koronázza, az

igazán figyelemre és elismerésre méltó.

Ha ezt a személyes sikerek melletti közszolgálatot

egy házaspár végzi, az még inkább fáklyavivő

ebben a hazaszeretetre, erkölcsiségre szomjazó

világunkban. Ilyen fáklyavivő hosszú évek óta

Schulek Ágoston és felesége, Szkalla Edith.

Schulek Ágoston 8 gyermekes családba született,

egyetemi docens, tanár, szakedző, háromszoros

rúdugró csúcstartó, tizenötszörös válogatott, aki

amellett, hogy sportolóként kimagaslóan sikeres

volt hazája dicsőségére, a tanári munkája mellett a

1

  • Magyar Atlétikai Szövetség 11 évig elnökeként, az

Európai Atlétikai Szövetség 12 évig alelnökeként

szolgálta a sportéletet, amely szolgálatot a hazai

szövetség örökös tiszteletbeli elnökké

választásával ismerte el és az európai szövetség

pedig tiszteletbeli örökös tanácstaggá választotta.

Schulek Ágoston ezen kívül egyúttal a Magyar

Örökség és Európa Egyesület elnöke is.

Ezt a páratlan és vázlatosan ismertetett pályafutást

az otthonról kapott neveltetés, tudás, akaraterő, az

elődök kitűnő példája mellett felesége, a

hazaszerető gyógyszerészcsaládból származó

Szkalla Edith építész töretlen támogatásával,

biztonságot nyújtó szellemi kontrolljával,

támaszával lehetett elérni, miközben három sikeres

embert neveltek fel hazaszeretetre.

Hogy is írja Széchenyi a Naplójában. „ A szellemet

és testet fiatal korban kell alkalmassá tenni minden

szolgálatra a haza érdekében, az én ifjaimnak úgy

kell neveltetniük, hogy gyermekkoruktól fogva

hozzászokjanak minden szenvedélyüket hazájuk

dicsőségének és boldogulásának alárendelni”.

Schulek házaspár az 1990-es évek elején, amikor

látnivaló volt, hogy a gördülékenynek látszó

2

  • rendszerváltozás sok akadályba fog ütközni, úgy

látták helyesnek, ha mérvadó alkotó

személyiségeknek, akik közgondolkodásukat,

hazaszeretetüket bizonyították, lehetőséget adnak

gondolataikat, hazáért aggódásukat nagyobb

nyilvánosság előtt elmondani párbeszédet is

lehetővé téve.

 A helyes ötlet valóra váltása 1993. májusában

megtörtént, és így megszületett a  TF ESTÉK

rendezvénysorozata, amely azóta is szolgálja

hazánkat világítótoronyként, bíztató, reménykeltő

szellemi táplálékot nyújtó fórumként, hiszen a

személyiségektől, akik vendégei voltak az estéknek

az eltelt 17 esztendőben, mindezt kapták a

résztvevők. A meghívott előadók minősítik magát

a TF ESTE fórumot, amelynek helyszíne

hasonlóan fontos tere a véleménynyilvánításnak,

mint az ókori Rómában a Fórum Romanum.

Miben is áll a TF ESTÉK lényege?

Az elmúlt két évtized nehéz időszakában, amikor a

súlyos értéktorzulás volt látható, mégis sokan

keresték az igazi értékeket. A TF ESTÉK a

közösség építést szolgálták és szolgálják, olyan

fórum keletkezett Ágoston és Edith áldanivaló

tevékenységük nyomán, amit méltán nevezhetünk

nemzeti értékeink, múltunk örökségei és jövőnk

3

  • iránt érdeklődők közötti Lánchídnak, hiszen csak

hazánk kulturális, művészeti, gazdasági, szellemi

gyökereire és eredményeire épülhet a jövő

meghatározása. A TF ESTÉK felelősségérzetről,

társadalomhoz értésről, nemzetben

gondolkodásról, a közös gondolkodásról, a közös

gondolkodásra buzdításról tanúskodnak. Mindezt a

hazaszeretet gyönyörű keretében nyújtotta nekünk

a TF ESTÉK sorozata.

A Schulek házaspár által fogant TF ESTÉK már

negyedik gyermekükként mosolyog ránk, jövőre

nagykorúvá válik. Ők ezt a gyermeküket is

hazaszeretetben nevelték a másik háromhoz

hasonlóan. Annyira szép és igaz, hogy hadd

idézzük ismét a 28 éves Széchenyi előbb említett

naplóbejegyzését: „a szellemet és testet fiatal

korban kell alkalmassá tenni minden szolgálatra a

haza érdekében, ..az én ifjaimnak úgy kell

neveltetniük, hogy gyermekkoruktól fogva

hozzászokjanak minden szenvedélyüket hazájuk

dicsőségének és boldogulásának alárendelni.”

A TF ESTÉK előadóiról elmondható, hogy

előadásaikkal, párbeszédeikkel a hazaszeretet

szépségét erősítették bennünk. Az összes

fáklyavivő felsorolását most nem tehetjük meg,

4

  • csak fémjelül néhány személyiség a bennünket

buzdító előadók közül: Jókai Anna, Czine Mihály,

Habsburg Otto, Erdélyi Zsuzsanna, Szokolay

Sándor, Melocco Miklós. Ismereteim szerint Jókai

Anna Ima Magyarországért verse 2002-ben a TF

ESTÉre született, köszönjük Neki, és az ESTEK

szüleinek.

Schulek házaspár lelki erőssége látszik közös

pályafutásuk eredményein, tevékenységüket ahhoz

a kötőanyaghoz, habarcshoz lehet hasonlítani,

amelynek feladata a téglahalmazt fallá egyesíteni.

Az Ő tevékenységükben a felelősségtudat, a

hasznosnak lenni akarás uralkodik, életük példája

ezt mondja nekünk.

Ezt a hazaszerető, hazáért tevékenykedő

magatartást a pap költő Virág Benedek így

fogalmazta meg:

„ Jó hazafinak lenni nehéz, de nem lehetetlen.”

A Széchenyi Társaság elnöksége ezért a

magyarságot, a társadalmi megújulást szolgáló

magatartást elismerve tünteti ki Schulek Ágostont

és feleségét, Szkalla Edithet. Köszönjük

5

  • munkájukat, gratulálunk és további töretlen,

bennünket buzdító aktivitást kívánunk.

6