65                                                                                                                                                         MTI/Mónus Márton

Új lírai beszéd

„az otthon ott van, ahol magyarázkodsz” – rögzíti Hazaszeretet című versében Kürti László. A költőnek Ahogy én öleltem címmel most megjelent, a Kalligram által kiadott verseskötetéről tett föl kérdéseket a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

- Mester, kötetcímadó költeményében Ön azt állítja: szerelemtelen az ördög, borzongat, nagyanyátlanul, áttételekkel mutogatja magát… Egy korábbi poéta azt véste kőbe, aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Ott jártakor a gyötrelmek mellett érte-e, s milyen felvillanyozás?

- Pályaszélről nem lehet játékban lenni, aki onnan „él, csak érvénytelen bekiabálásban, és szotyiköpködében marad. Amibe nem áll bele az ember, arra méltó sem lehet, bármennyi kárhozattal, gyötrelemmel, önfeladással is jár, mert a közöny és az érvénytelenség a legnagyobb ellenség, nem a szenvedés, nem a munka, nem az áldozatvállalás. Az „Ahogy én öleltem” című vers szólhatna annyi mindenről, de a szerelemről úgy szól, ahogyan az életünk maga egy meg-„mérkőzés”. Ez a rajongó valóság minden rákfenéjével és magasztosságával,-- de a magasságokhoz is, igen, mélyre kell menni.

- A családoknak szent és láthatatlan törvényei, elköteleződései vannak összetört bútorokkal, szívekkel és asszonyokkal – derengett fel Önben a gondolat. Miért kell mégis hármas ölelkezésben töretlenségre nevelni leánygyermekünket?

- Szeretteinket, pláne gyermekeinket egy kivételes világra kell tanítanunk, nagy gondossággal, nagy hitekkel, hogy bármi jó megtörténhet a világban, e nélkül nincs meg a mintája, háttérországa, evidenciája arra, hogy a valóságát úgy formálhatja, olyanná, amiben élni is érdemes.

Ez persze áldozatokkal is jár, hiszen a szobrász sem puszta kézzel, lepattogó hulladék nélkül formálja a követ, mint a gyurmát, ha szobrot szeretne készíteni. Néhány bútor vagy szív is sérülhet, és sérül is a privát világteremtésben. Mindezzel együtt a legfontosabb az anyag- és eszközválasztás, azaz a pár vagy a legközvetlenebb életünk szereplőinek megválasztása, hiszen egy aszfalttörő ütve fúróval nem lehel karóraszerkezetet javítani, ahogy egy ékszerész kiskalapácsával sem mozgathat bazalthegyeket az ember. Ezzel együtt sokkal szelídebb vagyok, mint ahogyan kitűnhet a fenti idézetből… de ennek hátterében az eszköz- és anyagválasztás áll. 

Kép: kurtilaszlo.hu; M5

A teljes interjú:

Kossuth

Laktanya

Sokan Kossuth hívó szavára csatlakoztak a szabadságharchoz - mondta dr. Vörös Zoltán alezredes, az MH LMVIK Radartechnikai főnökségének vezetője. honvedelem.hu

Attila

király

Nagyhangú Etelét, dúlóját annyi hadaknak, Százhalom aljában rejti az érdi határ...

Vácon áll szobra.

Interjú-

kötet

Hatalmi

hit

Nemzeti hálózat kell

Ahhoz, hogy valaki exportálni tudjon kritikát, intellektuális felkészültség, rátermettség és politikai érzék szükséges. Ez egyre inkább hiányozni látszik a magyarországi szélsőségből. Ezért kritikáját már nem exportálja, hanem az amerikai spkulánstőkéből finanszírozott hálózatokban megfogalmazott gondolatokat importálja. Mráz Ágoston Sámuelnek, a Nézőpont Intézet igazgatójának tett föl kérdéseket a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője. 

- Igazgató úr, az osztrák szélsőséges, Gerald Knaus a migráció kapcsán vezetője volt az európai migrációs politika kidolgozásának, a kötelező kvóta ötletének. Ennek a „civil" figurának a gondolatait a hálózat által korrumpált európai uniós politikusok vették át, és kezdték hangoztatni. Ha társadalmak által választott politikusok titokban tőzsdespekuláns által pénzelt akciókban vesznek részt, ez nincs összhangban a paragrafusokkal. Ilyen esetben a rendőrségnek vagy az ügyészségnek kell lépnie?


- Nem, ilyen esetben a választóknak kell lépniük. A politika lényege az emberek többségének meggyőzése arról, hogy mi jó a nemzet egészének. A kommunisták anno a vita betiltásával, ellenfeleikkel szembeni erőszakkal, a liberálisok a médiában kiépített erőfölényükkel, Gyurcsány

Ferenc pedig az igazság egyes részleteinek elhallgatásával, azaz választási csalással próbálta a választókat befolyásolni. Az elrettentő

példák ellenére, még ha a demokrácia lábbal tiprói adnak leckét demokráciából, akkor is az egyetlen helyes út a játékszabályok betartásával, erős érvekkel, jól szervezetten, következetes programmal, kompetens vezetőkkel a választások megnyerése, s nem a perlési politizálás. Utóbbi lassú, körülményes és a jogszolgáltatás nem mindig igazságszolgáltatás.

 

-  Miközben Gyurcsány Ferenc valóban irányítja a magyarországi baloldalnak az egyesülési folyamatát, a hatalomszerzés vágyától vezérelve, hogy 12 év után vissza tudjon térni a hatalomba, ettől még elképzelhető, hogy ő az európai nemzetközi baloldal egyik aktora csupán, aki fegyelmezetten követi az ottani döntéseket. Minthogy 2015-ben a gyurcsányi hazugságpolitika rögtön sulykolni kezdte az irracionális propagandát: a migránsoknak – szó szerint hangzott el – „segíteni kell", vélhető-e, hogy nem kérdőjeles, nem vagylagos, hanem teljesen egyértelmű a hazugságrém szerepe?

A teljes interjú:

Ha esetleg nem rettegne attól, hogy mi lesz vele, ha nem tesz magáévá brutálisan mindent, ami egyáltalán megragadható, akkor talán csillapulna a mértéktelensége. 

Ybl,

Kondoros

USA-belháború

Trump kijelentette: „az erőszakos csőcselék lerombolt vagy tönkretett legalább huszonöt üzletet, porig égetett középületeket és kövekkel dobált meg rendőröket", majd leszögezte, hogy „ez nem a békés tüntetés megnyilvánulása, hanem igazi belföldi terrorizmus".  Bogár László közgazdász professzornak tett föl kérdéseket a Présház.

2020. szeptember 3.

 

- Professzor úr, a földkerekség valószínűleg legnagyobb hatalmú embere egyfajta segélykiáltást hallatott, noha ő maga személyes biztonságban van, legalábbis egy ideig. Az a fajta „amerikai

demokrácia", amelyről mi sokáig azt hittük, nagyon is életképes, háborús állapotokban omlott össze. A jelképes „zenekar" azonban a süllyedő Titanicon is zavartalanul tovább muzsikál. Milyen kifejletre számíthatunk?

 

- Az amerikai elnök formálisan valóban a földkerekség legnagyobb hatalmú embere, azonban ez csupán látszat. Valahogy úgy kell ezt elképzelnünk, ahogy a szellemesem önironikus magyar mondás tartja, miszerint szabad ember vagyok, szabadon azt csinálhatom, amit szabad. Hát nagyjából így a világ legnagyobb hatalmú embere az amerikai elnök. Addig a „legnagyobb” a hatalma, amíg pontosan azt és úgy hajtja végre, amire az őt „üzemeltető” láthatatlan szuperstruktúra utasítja. Ha nem engedelmes, akkor előbb a „pedagógia” eszközeivel próbálják mégis csak engedelmességre szorítani a világ valóban legnagyobb hatalmú „nem létező” urai, és ha ez sem működik, akkor egyszerűen „eldobják” vagy

rosszabbik esetben az életét is kioltják. Hogy a kérdésével kezdjem, senki nincs és nem is lehet ma, aki képes lenne választ adni arra az amúgy teljesen jogos kérdésre, hogy milyen kifejletre számíthatunk. Ilyenkor szokták idézni azt a közhellyé koptatott kínai közmondást, amelyet Niels Bohr a világhírű fizikus tett ismertté, miszerint jósolni nehéz, pláne, ami jövőt illeti. Arra azonban képesek lehetünk, hogy megpróbáljuk a kérdést egy olyan értelmezési keretbe helyezni, és olyan fogalomkészletet megválaszolni, hogy ezek együtt egy kicsit érthetőbbé tegyék a mostani kaotikus örvényléseket. Az elemzések többsége általában megragad a lejátszás-technikai felszínen, és pusztán egy politikai játszmaként értelmezi a történéseket, ám ezzel a megközelítéssel éppen a lényegét nem érthetjük meg ezeknek a történéseknek. Az amerikai elnökválasztás az elmúlt évszázad során inkább egy show-műsor volt, ahol a spektakularizáció (látványosítás) egyre fantasztikusabb tűzijátékaival szórakoztatták a nagyérdemű közönséget, aki a lelke mélyén pontosan tudta, hogy választóként valójában nincs választása a választásokon, hisz mindkét jelölt úgyis ugyanannak a globális szuperstruktúrának a készséges bábfigurájaként ugyanazt fogja végrehajtani.

A teljes interjú:

Sümeg,

Zánka

Határvédő

katonák

Egyre növekszik az illegális bevándorlás nyomása déli határszakaszainkon. Hazánk biztonsága érdekében –a fennálló járványhelyzetre is fokozott tekintettel – több mint ezer katona védi a rendőrökkel karöltve hazánk és Európa határait. honvedelem.hu

Balassi-fesztivál

A sok ezredéves múltban gyökerező magyar közműveltség rajongóinak, az európai életérzés iránt vonzódó fiataloknak élménykínáló alkalma az európai életérzés ünnepe, a Bálint napi Balassi-fesztivál. 

 

Az európai Balassi-folyamat kiindulópontja – a http://www.balassi.eu – pályázási lehetőséget nyit önkormányzatoknak, művelődési intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek, értékőrzőknek, énekkaroknak, az elithez tartozó vendéglátóhelyeknek a XVI. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz – az európai életérzés ünnepéhez – kapcsolódó rendezvény megszervezésére. A kiírás 2021-ben a fesztivál Balassinak a szerelemről szóló versbéli üzeneteit emeli az irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe „…én is tudtam ifjú koromban, micsoda az szerelem; ki semmi nem egyéb, hanem egy vak, csalárd gyermek" – határozza meg a poéta, érzékeltetvén fölemelő és keserves tapasztalatait.

Az európai költőóriás felidézéséért a 2021. február 12-én, 13-án és 14-én –pénteken, szombaton és vasárnap – sorra kerülő zenés irodalmi esteken, az európai életérzés ünnepén azokat a verseket célszerű megjeleníteni, amelyekben az utókor költészete felidézi a nagy elődöt: „Engemet peniglen gyújt buzgó szerelem, sülök, fűlök langjában" – ragyogtatja fel és teszi közkinccsé élményét a költő.

A pályázat különösen ajánlott az európai értékeket finomító, megújító szervezeteknek, a sok évezredes hagyományt hatásosan fejlesztő civil egyesületeknek, kórusoknak, valamint az igényes vendégváróknak: éttermeknek, fogadóknak. „Mert az első szerelem az, azki embernek szívét égeti s főzi, noha második is nem hűvíti azért” – szab sorrendet a költőóriás.

Kiváltképp örömmel látja a kiíró a határon túli magyar közösségek pályázatát: a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig. Ugyancsak bizakodással várja az Európa távolabbi részein lakó, és a tengerentúli magyar közösségek pályaművét Szentpétervártól Montevideóig, Camberrától Fairbanksig. Fölfényezhetik az érzést: „My cherished royal dwelling place,/ My sweet red rose, my clever/ Lover, my little violet,/ Julia, live forever!” – költötte át angolra Balassi versét Ross Gillett.

A teljes kiírás:

Trianon 100

Mit tettünk nemzettársainkért az eltelt évszázadban? A Kairosz Kiadó gondozásában megjelent Csóti György legújabb könyve: Trianon után száz esztendővel címmel, Beteljesedik-e a herderi jóslat az elveszített magyarlakta területeken? alcímmel, Szakály Sándor előszavával, Potápi Árpád János epilógusával. Csóti Györgyöt, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatóját kérdezte a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

.

- Igazgató úr, miért tartotta fontosnak, hogy Illyés Gyulát is fölidézze új kötetében?

- Ő volt az első, aki nyilvánosan, a dolog lényegére tapintva, szóvá tette a határon túli magyarok, mai szebb szóhasználattal a külhoni magyarok kilátástalan sorsát, rámutatva ezzel a kádári (puha) diktatúra felelősségére. „Válasz Herdernek és Adynak” című kétrészes írása a Magyar Nemzet 1977. évi karácsonyi és 1978. évi újévi számában jelent meg. Én ezt a publikációt tartom az egy évtizeddel későbbi rendszerváltozás nemzetpolitikai nyitányának.

- Külügyminiszterünk évente többször szinte körberepüli a Földet, rengeteget dolgozik. Miből sejti, hogy mégis történelmi mulasztásban van a magyar külpolitika?

- A történelmi mulasztás nem újkeletű, hanem 150 éve folyamatos. Nem sejtem, hanem tudom. Abban merül ki, hogy nem mi mondjuk el a nagyvilágnak, kik vagyunk és mit akarunk, hanem szomszédaink tömik tele a világ könyvtárait és sajtóját hamis adatokkal, egyidejűleg megsemmisítve a valós történelmi tényeket. Ennek a kérdésnek külön fejezetet szentelek a könyvben, tényekkel és adatokkal alátámasztva.

A teljes interjú:

Elcsent

lengyel

ötlet

Szobrot állítanak a háborúkban megerőszakolt nők emlékére Budapesten - döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán, január 29-én.

Jerzy Bohdan Szumczyk lengyel művész szobra egy terhes nőt megerőszakoló szovjet katonáról. A szobrot engedély nélkül állították fel Gdanskban, 2013. október 16-án, majd a rendőrség pár óra múlva eltávolította

FORRÁS: ORIGO/ AFP/JERZY BOHDAN SZUMCZYK

Kiss,

Budai

Kiss Károly (pirosban) és Budai-Kovács Marcell küzdelme a 65 kilogrammos súlycsoportban.

MTI/IlMónus Márton

nbcnews.com

Az evangéliumi keresztények politikai befolyását az USA-ban az 1980-as évekig tudjuk visszavezetni, amikor Ronald Reagan republikánus elnökjelölt sikerrel mobilizálta ezt a választói csoportot és ez döntően hozzájárult a választás megnyeréséhez.

A vallásos választók azóta nagyobb figyelmet kapnak a politikai kampányt szervezők részéről, és a vallás egyre fontosabb tényező lett a párthovatartozás és a választói döntés tekintetében. Az evangéliumi keresztények többsége a republikánus pártot támogatja, és mára a konzervatív jelöltek fontos támasza lett. Egy 2016-os felmérés szerint az amerikai szavazók 26 százaléka vallotta magát fehér evangéliumi kereszténynek.

A George W. Bush elnök körüli evangéliumi keresztényeknek – szövetségre lépve a más gyökerű neokonzervatívokkal – döntő felelősségük volt a törvénytelen második iraki háború 2003-as kirobbantásában. Ezek a fanatikusok Armageddont várják (pontosabban azt, ami utána jön), egy világháború perspektívája meg sem rendíti őket – sőt.

Elvégre, ha kitörne egy világháború, akkor meggyőződésük szerint előbb következik be Jézus második eljövetele, utána pedig az Ezeréves Királyság.

Az adminisztrációban Mike Pompeo amerikai külügyminiszter is evangéliumi kereszténynek számít, aki állandóan egy nyitott Bibliát tart az íróasztalán, és szerinte Trump elnököt Isten küldhette a zsidó nép megerősítésére.

Valóban, a Fehér Ház számos kérdésben követi ezen csoport követelését, legyen szó a Közel-Keletet érintő amerikai külpolitikáról, vagy az amerikai visszavonulásról a multilateralizmus területén. Ez a csoport a koronavírus-járványt is a Biblia szemüvegén keresztül értelmezi - írja Káncz Csaba a privatbankar.hu-n.

Hősök,

csaták

A 14. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón a Dóm téren 2020. szeptember 15-én. MTI/Sóki Tamás

Román cél

Tőkés László: a román cél továbbra is "az ország homogenizációja", "a magyarság kipusztítása, elüldözése."

MTI/Kiss Gábor

675

az elhunytak

száma

hazánkban

Hatszázhetvenöt a koronavírussal fertőzött elhunytak száma hazánkban, többen meggyógyultak.

    A koronavirus.gov.hu  oldalon köszönetet mondtak a Szent László kórház orvosainak és ápolóinak. MTI

balassi.eu.png

 Vitéz

Mozgó gépjármű megállítását és célszemélyek elfogását gyakorolta az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár különleges műveleti csoportja. honvedelem.hu/Rácz Tünde

Európát védő fiatalok

"Minden héten, minden nap, minden órában  - az illegális migránsokkal teli hajók elárasztják az európai vizeket. Invázió zajlik" - figyelmezteti a törvénytisztelő embereket a Defend Europe mozgalom. "Ez a hatalmas bevándorlás megváltoztatja kontinensünket. Elveszítjük biztonságunkat és életmódunkat, és fennáll annak a veszélye, hogy az európaiak kisebbségiek lesznek a saját európai hazájukban" - vetíti fel a jövő aggasztó képét a Defend Europe. A nemzetközi szervezet egyik szóvivőjének, Martin Sellnernek tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

2017. augusztus 7.

- Szóvivő úr, az Önök mozgalmát jogi fenyegetések is érik. Van-e megfelelő agytröszt a jogi védekezéshez?

 

- Igen, természetesen. Elvünk: Mindig ragaszkodj a törvényhez. A Defend Europe küldetése azért is sikeres, mert kezdettől fogva a mai eseményekig minden akciónk és cselekedetünk száz százalékig a törvényesség határain belül mozog.

- A migráció mögött az alvilág áll. Embercsempészek Afrikában. Korrupt politikusok Európában. Milyen kockázattal néznek szembe a Defend Europe aktivistái?

A teljes interjú:

Terrista vagyok? - ezzel a címmel írt nyílt levelet Martin Sellner 2019. április 1-jén, miután hazájának hatósága zaklatta:

A kárt okozó

politikusok

Az Európai Bizottságot és az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), valamint ezek vezetőit teszi felelőssé a koronavírus-járványért  a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a YouTube-ra feltöltött szombati videonyilatkozatában.

Toroczkai László úgy fogalmazott, hogy Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója - képünkön! - és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke - képünkön! - személy szerint is felelősek azért, hogy gondatlanságból vagy szándékosan mélybe sodorták Európát, bedöntötték a gazdaságát és európaiak ezrei halnak meg a világjárvány miatt. Ha pedig a veszélyhelyzet elmúlt, elő kell venni, el kell számoltatni a felelősöket - tette hozzá a politikus.
    Emlékeztetett arra, hogy miközben a Kínával szomszédos Mongólia és Oroszország már januárban lezárta a közös határt és ennek eredményeként enyhén fertőzöttek, az Európai Unió külső határainak lezárását csak március 17-én jelentette be az EB.
    Vagyis az Európai Unió vezetői csakúgy, mint 2015-ben, most is nyitva hagyták az EU határait és tétlenül nézték, hogy a kezelhetetlenné váló helyzet nyomán európaiak ezrei halnak meg - fogalmazott. Ebben a helyzetben lehetetlen nem észrevenni, hogy az EU jelenlegi vezetőinek fontosabbak a bevándorlók, mint az európaiak - vélekedett.    Ugyanakkor úgy tűnik, mintha a WHO kimondottan azon dolgozott volna, hogy a járvány kitörjön Kínából, mert még február 29-én is azt közölte, hogy ellenzi mindenféle utazási és
    

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz jól szórakozott gigantikus fizetéséből.

Kép: vho.int

Ursula von der Leyennek a pipiskedésnél többre nem futotta képességeiből.

Kép: archív

kereskedelmi korlátozás bevezetését Kínával szemben. Eközben olyan ajánlásokat fogalmazott meg a világszervezet, hogy mindenki mosson kezet és ha tüsszent, használjon zsebkendőt - tette hozzá Toroczkai László. MTI

A járványvészhelyzet

túlélése ép lélekkel

Mit idézhet elő a Covid-19 által okozott világjárvány az életünkben, és mit tehetünk azért, hogy a legkisebb veszteséggel az elérhető legjobb eredményt hozzuk ki a krízisből? Hogyan tudunk optimálisan megküzdeni a nehéz helyzetekkel? Ebben segíthetnek a klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta szerző gondolatai és gyakorlati tanácsai.
 

 • Általános tudnivalók (mindannyiunkat érintő események és teendők szintje)
   

Tudatosítsuk: milyen helyzetben vagyunk? Ez olyan fontos, mint egy orvosi diagnózis. Mi a krízis, és milyen stádiumai vannak? Pszichológiai törvényekről van szó. Minél inkább tudjuk, milyen stádiumban vagyunk, annál több eszközzel rendelkezhetünk a helyzettel való optimális megküzdésben. 

A krízis olyan megrendítő hatású élethelyzet, amelyre nem vagyunk felkészülve, váratlanul ér, így a régi helyzetmegoldásaink alkalmatlanok, újak pedig még nincsenek. A krízis negatív stresszhelyzet.

Mi a krízisdinamika? A lefolyáshoz illő túlélési célú alkalmazkodás és megküzdés erőmozgásainak folyamata. 

Első stádiuma a pánikfázis. Minél több személyt érint, annál inkább járványszerűen terjed a kétségbeesett tehetetlenségi állapot, amelyben az ember saját színvonala alatti módon viselkedik. Ez a regresszív (visszaeső) fázis. Hiányzik a biztos pont, káosz alakul(hat) ki. Jellemzője a félelem, kétségbeesés, bizonytalanság, az információszerzési kapkodás, katasztrofizáló gondolkodás és dramatizáló végkifejletek hírterjesztése, vagy éppen a bagatellizáló, jelentőség-alulbecslő magatartás. Senki nem tud semmi biztosat. Ilyenkor a viselkedést kapkodó, pánikos vásárlási láz, felfokozott ingerültség, agresszivitás vagy érzelmileg szélsőséges reagálás, olykor „világvége” hangulat jellemzi.

lIyenkor szükséges teendő a pánik csökkentése. Hiteles központi tájékoztatás kormányzati szinten, a média minden csatornáján, a közösségi fórumokon át, leállítva a rémhírterjesztéseket. Ennek híján felfokozódhat a bűnbakkereső, hibáztató, másokat okoló reagálás, amely negatív tömegreakciókat generálhat. Jellemző lehet a „hasítás” jelensége, az ún. két véleménypártra szakadás, szembenállás, zavarkeltő és/vagy azt fokozó akciók előfordulása. Minden információnak a pánik csökkentésére, hiteles hírközlések keretében történő megnyugtatásra kell irányulnia. Második stádium az észszerű cselekvési lehetőségek keresése, az érzelmi sokk fölé kapaszkodó helyzeti kontrollra törekvés, az összeszedettségre, összerendezettségre, szervezett cselekvésre törekvő magatartás. Indokokkal alátámasztott központi intézkedésekre van szükség, ezek betartásának ellenőrzésével. Minél teljesebb az emberi együttműködés közös iránya, a hierarchikus szervezettség elfogadása, a cselekvő erők „katonai fegyelmű” betartása és teljesítése, annál eredményesebb a meginduló kollektív megküzdési folyamat. Összefogás vagy széthúzás, együttműködés vagy szakadás, és külön utak keresése? Ezen múlik, hogy ezt a stádiumot milyen minőségben éljük át.

A teljes anyag:

Pásztortalálkozó

Pásztorok a 24. gulyásversenyen és pásztortalálkozón Hortobágyon 2020. szeptember 19-én. A pusztai állatparkban rendezett megmérettetésen tíz felnőtt és kilenc bojtár gulyáspáros mérte össze szakmai tudását. MTI/Czeglédi Zsolt

Eszme

Putyin megfogalmazása szerint a liberális eszme azt vélelmezi, hogy "semmit nem kell csinálni, a migráns büntetlenül gyilkolhat, fosztogathat, nemi erőszakot követhet el, mivel tiszteletben kell tartani az őt migránsként megillető jogokat".
    A liberális eszme azonban elavulttá vált, mivel szembekerült a népesség túlnyomó többségének érdekeivel - mondta az orosz elnök. kremlin

Össze-

esküvés-

gyakorlat

,,Az egész világon szembe kell néznünk egy masszívan egységes és könyörtelen összeesküvéssel, amely elsősorban rejtett módszerekkel növeli a befolyási övezetét: beszivárgással a megszállás helyett, felforgatással a választások helyett, megfélemlítéssel a szabad döntés lehetősége helyett, inkább éjszakai gerillákkal, mintsem katonákkal nappal." (J. F. Kennedy, az USA elnöke, 1961)

(Megölték:  1963november 22-én.)

Kép: imgur.com

Josihide

Szuga Josihidét, a japán miniszterelnök, Abe Sindzó régi szövetségesét választották meg hétfőn a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) élére, amivel megnyílt az út előtte, hogy a héten, a parlamenti szavazást követően átvegye a kormányfői tisztséget.

Thomson

Sokat tanulhatunk egy feszült helyen, például egy szerkesztőségi teremben, ahol nagy egókkal kell foglalkozni, és kihozni a legtöbbet belőlük - vallja Robert Thomson, a Wall Street Journal főszerkesztője. web.archive.org

Dísz-

terem

Balassi_2020_két_lovag.jpg

Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke a XXIV. Balassi-kard átadási ünnepségen a pesti Papi Szemináriumban 2020. február 14-én.

Kép: Nyíri Erzsébet

Georgieva

Krisztalina Georgieva, az IMF vezetője kiemelte, hogy két éve a világgazdaság összehangolt föllendülésben volt, közel 75 százaláka emelkedő trendben. Ma viszont a világgazdaság 90 százaléka esetében alacsonyabb növekedéssel számolnak.

Kép: wikipedia.org

Yossi

Cohen

Roosevelt-

terem

Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2019. május 13-án.

MTI/Koszticsák Szilárd

Johnson

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint Londonnak október közepéig egyezségre kell jutnia az Európai Unióval a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer feltételeiről, mivel annál későbbi időpontban már nem lenne esély.
MTI; Downing Street

Powell,

Fed

 Akik kicselezték a PC-t

Nincs tabutéma a Vendég a Présházban című kötetben. Az interjúalany és az interjúvoló a legkényesebb témákban is valósághű tartalmakat bocsát közre - nevetségessé téve azokat a szélsőségeseket, akik a PC-vel próbálják korlátozni a gondolatszabadságot. A nyers valóság, és ami mögötte rejlik, napvilágra kerül.

Érték, minőség

Az idén 33 pályázó 39 pályaműve érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet, az elismeréseket szerdán adták át Budapesten, a Vajdahunyadvárban.  Dr. Polls Mouner békenagykövet, keresztény közösség és média képviselője, az MTA köztestületi tagja és Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke az ünnepség után. 

Kép: Egressy Rita

"Széles körben elterjedt a fertőzés, és hazudnak róla. A számok, amelyekről az iráni állampolgárok számolnak be, nem igazak. A fertőzöttek és halottak száma, amelyekről tudok, sokkal nagyobb" - mondta Yossi Cohen, a Moszad igazgatója. axois.com

Li

Kö-csiang

A kínai fejlesztési bank kétmilliárd eurót nyújt kelet-közép-európai programok finanszírozására a térség és Kína együttműködésének keretében - jelentette be Li Kö-csiang kínai kormányfő Budapesten

Kép: wikipedia.org

Contemporary Art

"A kortárs képzőművészet a jelen kulturális kincse, a ma emberének üzen a jövőről és az örök értékekről."

Róth Miksa

remekműve

Pesten

A  100 éves házak rendezvénysorozat egyik fölfedezése: Róth Miksa lappangó remekműve egy Rákóczi téri lakásban.

Kép: Molnár Fatime

Jerome Powell, a jegybank szerepét ellátó szövetségi tartalékrendszer (Fed) elnöke. A Federal Reserve monetáris politikája továbbra is "türelmes" marad, figyelembe véve a pénzügyi, gazdasági feltételek alakulását.

MTI; Kép: wikipedia.org

Képző-művészet

A legrangosabb magyar képzőművészeti elismerés - határok nélkül...

Európa-érem

 Vahram Martiroszjan

Pavlics

Ferenc

Vahram Martiroszjan ömény műfordító a Balassi-karddal a pesti Központi Papnevelő Intézet dísztermében 2020 Bálint napján.

Kép: Nyíri Erzsébet

Az örmény irodalmár, a Balassi-kardhoz kapcsolódó tv-interjúja egy örmény hírcsatornán:

Pavlics Ferenc a NASA 

holdjárművének atyja. Járművei a Marsot is meghódították. A magyar mérnök 1956-ban a forradalom után, november végén a feleségével együtt hagyta el az országot. Útja Amerikába, New Jerseybe, végül Santa Barbarában telepedett le. A magyar tapasztalatok sokat segítették a munkáját. 

Kép: wikipedia.org

Vár-

kapitány

Füred:

szüret

Most kell összefognunk

2020. október 2-4. között szüreti fesztivált rendeznek Balatonfüreden a hagyományos felvonulással, művelődési programokkal, konyhaművészeti különlegességekkel.

Látványos menet borlovagrendekkel, mutatványosokkal, díszes fogatokkal. Hangversenyek és táncok. A parton kézműves vásár és Borfalu. Egy kis őszi pezsgés a méltán híres füredi borműveltésgre felfűzve. Mesterszakács fesztivállal ünnepli meg a szüretet a város. A Füredi Szüret már évek óta művelődési, országjárási rendezvénnyé nőtte ki magát, a borműveltség fényezése mellett tartalmas programokat nyújt a zeneszeretőknek, a gyerekeknek és a ínyencségek iránt érdeklődőknek egyaránt.

Tisza-

virág

Kultikus, közösségteremtő, korosztálytól függetlenül népszerű, igényes nemzetközi forgatag! 15. születésnapját ünnepli 2021. júniusában közép-Magyarország legnagyobb ingyenes kulturális kavalkádja, a Szolnoki Tiszavirág Fesztivál. A belváros évszázados gesztenyefái, parkjai ezreknek válnak átmeneti otthonává, ahol minőségi zene, míves portékák, nagyszerű borok és pálinkák teszik teljessé a kikapcsolódást.

„Hazánk már az első fertőzöttek után, az első haláleset előtt bejelentette a veszélyhelyzetet; lépésről lépésre szigorítottuk a beutazást és a határellenőrzést; a háziorvosok számára közel húszezer szájmaszk áll jelenleg is rendelkezésre, 2 000 lélegeztető és 2 000 altatógép van, amelyekkel 100 000 fertőzött ellátását lehet biztosítani” – mondta Dr. Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke a Gondola képviseletében kérdező Molnár Pálnak, a Présház főszerkesztőjének adott interjújában.

- Alelnök úr, az elmúlt hetekben egyértelművé vált, hogy Magyarország sem kerülheti el a koronavírust és annak terjedésével járó veszélyeket. A járvány az utóbbi időszakban mindent felülír Európa-szerte. Hogyan tudja hazánk kezelni a helyzetet, mit tesz Magyarország?

- Először is azt nagyon fontos leszögezni, hogy a koronavírus járvány nem pártpolitikai ügy, azt mindenkinek komolyan kell vennie. Sajnos az ellenzék és az ellenzéki sajtó egy része úgy tesz, mintha ez is egy olyan téma lenne, amelyben végre szembe mehet a kormánnyal, nem ismerik fel, hogy ez nem a politikai csatározások ideje, hanem az összefogás ideje. Azzal, hogy egyes ellenzéki politikusok, és főleg egyes ellenzéki sajtóorgánumok össze-vissza beszélnek, egyik napról a másikra, vagy akár napon belül is egymásnak ellentmondó dolgokat állítanak, csak ártanak a helyzet hatékony kezelésének. Ilyenkor a komolyság és a következetesség a legfontosabb, egyértelmű döntések és iránymutatások szükségesek. Most igazán össze kell tartanunk, mert ez egy olyan fenyegetés, egy olyan veszély, amin

másképpen nem tudunk túl lenni. Azt már látjuk, hogy elkerülni nem tudjuk, de talán közös erővel lassítani, fékezni tudjuk a járvány terjedését hazánkban. Magyarország kifejezetten gyorsan reagált, rögtön felállította az Operatív Törzset, amelyik nap mint nap ülésezik, és elsődleges feladata, hogy szakértői állásfoglalások alapján a kormánynak olyan ajánlásokat tegyen, amelyek a védekezést segítik. 

A múlt hét óta tíz plusz egy akciócsoport is alakult, mindegyik az élet egyik fontos területét karolja fel, hiszen a koronavírus járvány az élet minden területén változásokat hoz, úgy a munkahelyeken, ahogy a gazdaságban, a bankszektorban, vagy éppen az oktatásban. A háttérmunka mellett pedig elengedhetetlenül fontos a folyamatos és hiteles tájékoztatás is, az állampolgárokat nem szabad magukra hagyni ilyen éles helyzetben. Éppen ezért tart az Operatív Törzs minden nap sajtótájékoztatót a legújabb fejleményekről, és evégből indította a kormány a koronavirus.gov.hu oldalt is, ahol folyamatos, hiteles és naprakész információk érhetőek el.

A teljes interjú: 

Badacsonyi szüret

Szeptember 11-13. között a Badacsonyi szüreten konyhaművészeti és művelődési rendezvényekkel badacsonyi borászok nemes boraival - kéknyelűvel, szürkebaráttal, vörösökkel és fehérekkel -, szabadtéri élő hangversenyekkel várnak minden kedves, jóakaratú vendéget.

 

Fezen 

A európai zenekarok ünnepe, a jeles muzsika felhangzása - élmények a művelődés rajongóinak.

Tiszta forrásból.
Székesfehérvár, Új Váralja sor. 

2021. 07. 28. - 08. 01.

Hírek az európai művelődési  életből

A Református Énekek hangverseny 2021. JÚNIUS 26. A Kárpát-medencei reformátusok legnagyobb zenei ünnepét 2002 óta azzal a céllal (is) rendezik meg minden évben, hogy ott a reformátusok használatára kiadott énekeskönyv zsoltáraiból és énekeiből koncertfelvétel készüljön professzionális előadók tolmácsolásában.

Visegrádi Palotajátékok 2021. július 9-10-11.

Három és fél évtizedes múltú, európai rangú magyar rendezvény. A Szent György Lovagrend szellemi műhelye hozta létre és gazdagította, színesítette évről évre. A bajvívók mellett a zeneművészek és a borművészek is jelen vannak, a magyar hősök tiszteletére rendezik a harci bemutatókkal feltüzelt ünneplést.

AGEN
DA
PEST
BUDA

"Metamorphosis" - ez lesz a következő Cairo fesztivál címe is, amely 2021. május 20–23-án lesz. Addig is tudunk időt fordítani gyógyulásra, tanulásra, küzdelemre és felállásra - jobban, mint mint valaha... A térség legnagyobb orientalista találkozója. A magyarok fővárosa a helyszín.

FeHoVa: 2021. február 11-14. között immár 28. alkalommal rendeztetik meg a Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban.

Mely könnyen futja el a gaz a mezőt; midőn a nemesebb plántát csak az emberi munka s gond nevelheti.

Széchenyi István: Lovakrul

Wagner-

napok

2021

Wagner: A walkür / BUDAPESTI WAGNER-NAPOK, Müpa 2021. VI. 18. 16:00

Mikszáth

is...

Vanyarci Haluska-ünnep.  2021. SZEPTEMBER 11. A krumpli alapú haluska azaz sztrapacska a `tót atyafiak` jellegzetes étele. Úgy tartja a fáma, hogy híres földink Mikszáth Kálmán is szerette, leginkább azt, amit Mauks Ilonkáéknál Csadó néni, akkor még Rozika főzött neki. 

A Magyar Nemzeti Bank 2018. június 22-én „Egri vár” megnevezéssel 10 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki az egri Dobó István Vármúzeum és a Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja jóvoltából.

MNB

Dobó Istvánt 17 évvel a várvédés után felségsértésért letartóztatták Bécsben.

LMBTI

-mentes

övezetek

2019 eleje óta Délkelet-Lengyelország több tucat városában, megyéjében és térségében kijelöltek úgynevezett "LMBTI-ideológiától mentes" területeket.

MTI

Kép: pixabay.com

Falathová

Szerintem szinte száz százalékig a magyaroknál van az igazság. A szlovákok totális hazugságot interpretálnak a mai napig, és nagyon csalódott voltam, amikor erre rájöttem. Ha legalább igyekeznének egy kicsit közelíteni az álláspontjukat a valósághoz, és felelősséget vállalnának a múltbeli dolgokért, lenne esély megbékélésre, és kialakulhatna valamiféle partneri viszony - mondja Zuzanna Falathová.

magyarhirlap.hu

Kép: Bodnár Patrícia

Globális adatok

balassi.eu.jpg

PréshÁz -  Európai dimenzió

Présház.Eu

Európai művelődési, művészeti hírportál

Kiadó, főszerkesztő:

Molnár Pál

A fényképek Dormán László,  Elekes Andor,

Molnár Csenge-Hajna

és az MTI alkotásai

Szerkesztőség:

Budapest

NMHH: CE/16336-2/2015

 

A Présház

Hírportál

archívuma

2015-16

A Présház

Híportál

archívuma

2017

© 2023 by Strategic Consulting. Proudly created with Wix.com

Présház.Eu hírportál

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (GDPR)

 

Név: Présház.Eu hírportál

Főszerkesztő: Molnár Pál

 

Tevékenység:

 

A Présház.Eu hírportál az európai művészettel összefüggő kulturális, közéleti, gazdasági és sporteseményekről tájékoztatja olvasóit. Jelmondata: Présház – európai dimenzió.

 

 

Interjúk készítése

 

A Présház.Eu hírportál  bevonja az alkotásba a magyar művészeti, gazdasági, köz- és sportélet európai szellemiségű szereplőit.

 

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 

A Présház.Eu hírportál mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Présház.Eu hírportál adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek az előírásoknak megfelelőek.
A Présház.Eu hírportál fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató későbbi megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő idejében értesíti az érintetteket.
Ha kérdés merülne föl jelen szabályzathoz kapcsolódóan, a hírportál megválaszolja.
A Présház.Eu hírportál elkötelezett együttműködő társai személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A Présház.Eu hírportál a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Ha megkeresné hírportálunkat, kapcsolatba léphet az adatkezelővel, Molnár Pállal.
A portál bejegyzési száma: NMHH: CE/16336-2/2015

 

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 • Vezetéknév

 • Keresztnév

 • E-mail cím

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

E-mail cím

Az e-mail cím fontos az együttműködő társak értesítéséhez

Név

A felhasználó nevének kezelése azért szükséges, hogy azonosítani tudjuk

egy-egy jelzés ügyében

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A felhasználó hozzájárulása, amelyet elektromos levélben történő jelzéssel ad meg nekünk.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A felhasználó adatait addig kezeljük, ameddig a felhasználó nem kéri az adatok törlését

 

 

TECHNIKAI ADATOK

 

A Présház.Eu hírportál az adatokat papír alapú tömbben tárolja. Ezekhez csak a főszerkesztő – az adatkezelő – fér hozzá.

 

A Présház.Eu hírportál az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Az együttműködő társak jogainak védelme.

Kapcsolattartás.

 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

 

A Présház.Eu hírportál tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a társakat.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

 

Személyes adatokat a Présház.Eu hírportál nem értékesít, harmadik fél számára nem ad ki.

 

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

 

 

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes hozzáférést kapjon.

 

HELYESBÍTÉS JOGA

 

Az érintett kérheti a Présház.Eu hírportál által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Preshaz.Eu hírportál késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

 

 

Legutolsó frissítés: 2018. május 24.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Csepel

Kiss Károly (pirosban) és Budai-Kovács Marcell küzdelme a 65 kilogrammos súlycsoport versenyében a kötött-, szabadfogású és női országos birkózó bajnokságon a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia sportcsarnokában 2020. szeptember 19-én. MTI/Mónus Márton